Tin tức

Teetime vòng 3 giải golf Vô địch nghiệp dư Quốc Gia

Teetime vòng 3 giải golf Vô địch nghiệp dư Quốc Gia

Xuất phát tee 1

Nhóm Teetime Tên Đến từ Tuổi V1 V2 Điểm
1 7:00 Lê Minh Triết Thanh Hoa U15 Boy 132 136 124
Nguyễn Minh Đức Hanoi U18 Boy 131 131 118
           
2 7:09 Depouilly Maxime Minh Thanh Hanoi U15 Boy 124 125 105
Tạ Đức Minh Hanoi U21 Boy 118 130 104
           
3 7:18 Nguyễn Viết Hoàng An HCMC U15 Girl 116 113 85
Nguyễn Minh Hải Hanoi U15 Boy 113 113 82
Tạ Quang Dương Hanoi U18 Boy 100 116 72
4 7:27 Nghiêm Đức Vinh Hanoi U15 Boy 109 105 70
Trần Quang Minh Hanoi U18 Boy 101 112 69
Mai Xuân Anh Hanoi U18 Boy 99 111 66
5 7:36 Nguyễn Thu Ngân Hanoi U15 Girl 105 97 58
Vũ Phú Hoàng Minh BR-VT U15 Boy 97 98 51
Đỗ Trọng Khải Hanoi U15 Boy 99 95 50
6 7:45 Đồng Đăng Khôi Quang Binh U15 Boy 90 97 43
Nguyễn Minh Chính Hanoi U18 Boy 91 92 39
Phạm Thế Nam Nghe An U15 Boy 90 90 36
7 7:54 Phạm Minh Quang Ciputra GC U21 Boy 85 93 34
Nguyễn Tiến Thành Hanoi U15 Boy 87 89 32
Đặng Lê Hoàng Hanoi U15 Boy 91 83 30
8 8:03 Nguyễn Thái Nhật BR-VT U15 Boy 84 89 29
Đoàn Mỹ Kim Hanoi U15 Girl 86 87 29
Lo Anton HCMC U15 Boy 87 83 26
9 8:12 Đỗ Lê Hà Trung Hanoi U15 Boy 78 90 24
Phạm Thị Yến Vi Hanoi U15 Girl 76 87 19
Đỗ Doãn Kiên Hanoi U15 Boy 82 81 19
10 8:21 Phạm Nam Hanoi U15 Boy 83 80 19
Kohli Nguyễn Đạt Hanoi U15 Boy 79 82 17
Trần Lê Hùng Hanoi U21 Boy 86 75 17
11 8:30 Phan Trần Minh Khôi Hanoi U15 Boy 81 78 15
Samantha Marie Dizon The Philippines U15 Girl 76 82 14
Đặng Lê Huy Hanoi U21 Boy 79 79 14
12 8:39 Nguyễn Đức Sơn Hanoi U15 Boy 78 79 13
Phạm Hải Đăng Hanoi U15 Boy 78 79 13
Đoàn Uy Hanoi U15 Boy 75 80 11
13 8:48 Nai Xin Kai (Nam Nam) China U15 Boy 79 76 11
Nguyễn Quang Trí Hanoi U18 Boy 79 76 11
Kiên Alexander Fudge HCMC U15 Boy 78 75 9
14 8:57 Nguyễn Vũ Quốc Anh Hanoi U18 Boy 78 75 9
Nguyễn Hùng Dũng HCMC U21 Boy 74 78 8
Lê Chúc An Hanoi U12 Girl 77 74 7
15 9:06 Nguyễn Nhất Long Hanoi U18 Boy 70 79 5
Nguyễn Bảo Long Hanoi U21 Boy 73 74 3
Đặng Minh Anh HCMC U12 Boy 77 70 3
16 9:15 Đặng Quang Anh HCMC U18 Boy 74 72 2
Trần Lam HCMC U18 Boy 70 73 -1
Nguyễn Đặng Minh Hanoi U21 Boy 72 69 -3

Xuất phát tee 10

Nhóm Teetime Tên golfer Đến từ Tuổi V1 V2 Điểm
17 7:00 Nguyễn Khánh Tùng Da Nang U9 122 121 99
Nguyễn Xuân Vương Da Nang U9 126 113 95
           
18 7:09 Phạm Nguyễn Khương Di HCMC U9 118 120 94
Nguyễn Tuấn Minh Hanoi U9 103 96 55
Nguyễn Quang Za Vinh Hanoi U9 107 91 54
19 7:18 Nguyễn Minh Nguyên Hanoi U9 98 94 48
Nguyễn Gia Khôi Hanoi U9 92 99 47
           
20 7:27 Nguyễn Hoàng Hải Hanoi U9 98 91 45
Christian Minh Berg HCMC U9 98 88 42
Nguyễn Nam Thắng HCMC U9 83 90 29
21 7:36 Nguyễn Viết Gia Hân Hung Yen U9 85 85 26
Piao Zhen Ning China U9 86 84 26
Daniel Khai Selim HCMC U9 87 82 25
22 7:45 Nguyễn Quang Đại Hanoi U9 80 87 23
Vũ Tuấn Khoa Hanoi U9 82 85 23
Nguyễn Bảo Phát Hanoi U9 72 76 4
23 7:54 Thân Bảo Nghi Da Nang U12 Girl 99 99 54
Nguyễn Huyền Vy BR-VT U12 Girl 92 100 48
Anna Le SGA U12 Girl 91 94 41
24 8:03 Nguyễn Hà Linh Hanoi U12 Girl 78 85 19
Nguyễn Khánh Toàn Da Nang U12 Boy 149 144 149
Nguyễn Viết Hoàng Minh HCMC U12 Boy 135 137 128
25 8:12 Trần Gia Bảo Hanoi U12 Boy 132 128 116
Depouilly Alexandre Minh Duc Hanoi U12 Boy 120 131 107
Phan Xuân Bách BR-VT U12 Boy 142 105 103
26 8:21 Trần Minh Tuấn BR-VT U12 Boy 122 118 96
Phạm Đăng Long (Michael) HCMC U12 Boy 116 123 95
Nguyễn Thế Huy Thanh Hoa U12 Boy 116 122 94
27 8:30 Trần Tuấn Đạt Hai Phong U12 Boy 113 118 87
Nguyễn Việt Dũng BR-VT U12 Boy 110 106 72
Lê Minh Nghĩa Hanoi U12 Boy 103 101 60
28 8:39 Nguyễn Trọng Hoàng Hanoi U12 Boy 102 99 57
Trần Thế Bảo BR-VT U12 Boy 104 95 55
Ngo Thanh Son Jr. SGA U12 Boy 91 95 42
29 8:48 Đỗ Dương Gia Minh Hanoi U12 Boy 93 89 38
Nguyễn Minh Thành Hanoi U12 Boy 87 94 37
Phan Hữu Duy Vũ HCMC U12 Boy 89 92 37
30 8:57 Trần Minh Kiên Hanoi U12 Boy 89 86 31
Nguyễn Gia Nam Hanoi U12 Boy 89 85 30
Nguyễn Tuấn Anh HCMC U12 Boy 81 87 24
31 9:06 Hồ Anh Huy HCMC U12 Boy 81 79 16
Nguyễn Minh Triết Hanoi U12 Boy 83 77 16
Lê Khánh Hưng HCMC U12 Boy 75 81 12

GolfEdit.com

Charl Schwartzel chiến thắng tại Valspar Championship

Tin trước

Ryder Cup 2018: Spieth, Reed tập khác nhóm trong khi Tiger và Phil vẫn tập cùng nhau

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Tin tức

Phát triển bởi