Thứ 3, 23 Tháng 7 2024

“Tôi đọc Green bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng khi gạt bóng lại bằng tiếng Anh” - Chi Chi Rodriguez

July 25, 2020, 18:22 pm

Teetime vòng 3 giải golf Vô địch nghiệp dư Quốc Gia

Teetime vòng 3 giải golf Vô địch nghiệp dư Quốc Gia

Xuất phát tee 1

Nhóm Teetime Tên Đến từ Tuổi V1 V2 Điểm
1 7:00 Lê Minh Triết Thanh Hoa U15 Boy 132 136 124
Nguyễn Minh Đức Hanoi U18 Boy 131 131 118
           
2 7:09 Depouilly Maxime Minh Thanh Hanoi U15 Boy 124 125 105
Tạ Đức Minh Hanoi U21 Boy 118 130 104
           
3 7:18 Nguyễn Viết Hoàng An HCMC U15 Girl 116 113 85
Nguyễn Minh Hải Hanoi U15 Boy 113 113 82
Tạ Quang Dương Hanoi U18 Boy 100 116 72
4 7:27 Nghiêm Đức Vinh Hanoi U15 Boy 109 105 70
Trần Quang Minh Hanoi U18 Boy 101 112 69
Mai Xuân Anh Hanoi U18 Boy 99 111 66
5 7:36 Nguyễn Thu Ngân Hanoi U15 Girl 105 97 58
Vũ Phú Hoàng Minh BR-VT U15 Boy 97 98 51
Đỗ Trọng Khải Hanoi U15 Boy 99 95 50
6 7:45 Đồng Đăng Khôi Quang Binh U15 Boy 90 97 43
Nguyễn Minh Chính Hanoi U18 Boy 91 92 39
Phạm Thế Nam Nghe An U15 Boy 90 90 36
7 7:54 Phạm Minh Quang Ciputra GC U21 Boy 85 93 34
Nguyễn Tiến Thành Hanoi U15 Boy 87 89 32
Đặng Lê Hoàng Hanoi U15 Boy 91 83 30
8 8:03 Nguyễn Thái Nhật BR-VT U15 Boy 84 89 29
Đoàn Mỹ Kim Hanoi U15 Girl 86 87 29
Lo Anton HCMC U15 Boy 87 83 26
9 8:12 Đỗ Lê Hà Trung Hanoi U15 Boy 78 90 24
Phạm Thị Yến Vi Hanoi U15 Girl 76 87 19
Đỗ Doãn Kiên Hanoi U15 Boy 82 81 19
10 8:21 Phạm Nam Hanoi U15 Boy 83 80 19
Kohli Nguyễn Đạt Hanoi U15 Boy 79 82 17
Trần Lê Hùng Hanoi U21 Boy 86 75 17
11 8:30 Phan Trần Minh Khôi Hanoi U15 Boy 81 78 15
Samantha Marie Dizon The Philippines U15 Girl 76 82 14
Đặng Lê Huy Hanoi U21 Boy 79 79 14
12 8:39 Nguyễn Đức Sơn Hanoi U15 Boy 78 79 13
Phạm Hải Đăng Hanoi U15 Boy 78 79 13
Đoàn Uy Hanoi U15 Boy 75 80 11
13 8:48 Nai Xin Kai (Nam Nam) China U15 Boy 79 76 11
Nguyễn Quang Trí Hanoi U18 Boy 79 76 11
Kiên Alexander Fudge HCMC U15 Boy 78 75 9
14 8:57 Nguyễn Vũ Quốc Anh Hanoi U18 Boy 78 75 9
Nguyễn Hùng Dũng HCMC U21 Boy 74 78 8
Lê Chúc An Hanoi U12 Girl 77 74 7
15 9:06 Nguyễn Nhất Long Hanoi U18 Boy 70 79 5
Nguyễn Bảo Long Hanoi U21 Boy 73 74 3
Đặng Minh Anh HCMC U12 Boy 77 70 3
16 9:15 Đặng Quang Anh HCMC U18 Boy 74 72 2
Trần Lam HCMC U18 Boy 70 73 -1
Nguyễn Đặng Minh Hanoi U21 Boy 72 69 -3

Xuất phát tee 10

Nhóm Teetime Tên golfer Đến từ Tuổi V1 V2 Điểm
17 7:00 Nguyễn Khánh Tùng Da Nang U9 122 121 99
Nguyễn Xuân Vương Da Nang U9 126 113 95
           
18 7:09 Phạm Nguyễn Khương Di HCMC U9 118 120 94
Nguyễn Tuấn Minh Hanoi U9 103 96 55
Nguyễn Quang Za Vinh Hanoi U9 107 91 54
19 7:18 Nguyễn Minh Nguyên Hanoi U9 98 94 48
Nguyễn Gia Khôi Hanoi U9 92 99 47
           
20 7:27 Nguyễn Hoàng Hải Hanoi U9 98 91 45
Christian Minh Berg HCMC U9 98 88 42
Nguyễn Nam Thắng HCMC U9 83 90 29
21 7:36 Nguyễn Viết Gia Hân Hung Yen U9 85 85 26
Piao Zhen Ning China U9 86 84 26
Daniel Khai Selim HCMC U9 87 82 25
22 7:45 Nguyễn Quang Đại Hanoi U9 80 87 23
Vũ Tuấn Khoa Hanoi U9 82 85 23
Nguyễn Bảo Phát Hanoi U9 72 76 4
23 7:54 Thân Bảo Nghi Da Nang U12 Girl 99 99 54
Nguyễn Huyền Vy BR-VT U12 Girl 92 100 48
Anna Le SGA U12 Girl 91 94 41
24 8:03 Nguyễn Hà Linh Hanoi U12 Girl 78 85 19
Nguyễn Khánh Toàn Da Nang U12 Boy 149 144 149
Nguyễn Viết Hoàng Minh HCMC U12 Boy 135 137 128
25 8:12 Trần Gia Bảo Hanoi U12 Boy 132 128 116
Depouilly Alexandre Minh Duc Hanoi U12 Boy 120 131 107
Phan Xuân Bách BR-VT U12 Boy 142 105 103
26 8:21 Trần Minh Tuấn BR-VT U12 Boy 122 118 96
Phạm Đăng Long (Michael) HCMC U12 Boy 116 123 95
Nguyễn Thế Huy Thanh Hoa U12 Boy 116 122 94
27 8:30 Trần Tuấn Đạt Hai Phong U12 Boy 113 118 87
Nguyễn Việt Dũng BR-VT U12 Boy 110 106 72
Lê Minh Nghĩa Hanoi U12 Boy 103 101 60
28 8:39 Nguyễn Trọng Hoàng Hanoi U12 Boy 102 99 57
Trần Thế Bảo BR-VT U12 Boy 104 95 55
Ngo Thanh Son Jr. SGA U12 Boy 91 95 42
29 8:48 Đỗ Dương Gia Minh Hanoi U12 Boy 93 89 38
Nguyễn Minh Thành Hanoi U12 Boy 87 94 37
Phan Hữu Duy Vũ HCMC U12 Boy 89 92 37
30 8:57 Trần Minh Kiên Hanoi U12 Boy 89 86 31
Nguyễn Gia Nam Hanoi U12 Boy 89 85 30
Nguyễn Tuấn Anh HCMC U12 Boy 81 87 24
31 9:06 Hồ Anh Huy HCMC U12 Boy 81 79 16
Nguyễn Minh Triết Hanoi U12 Boy 83 77 16
Lê Khánh Hưng HCMC U12 Boy 75 81 12

GolfEdit.com