Thứ 5, 07 Tháng 12 2023 Hà Nội °C

“Nếu bạn ở trên sân golf vào lúc giông bão và sợ sét đánh, hãy cầm gậy sắt số 1 lên. Ngay cả đến trời cũng không đánh được gậy sắt số 1 đâu” - Lee Trevino

Luật chơi golf

Bảng tự đánh giá "lên tay" của Golfer

Bảng tự đánh giá

1) Fairway hit (Driving accuracy):
- 0%-30%: Very poor
- 31%-40%: Poor
- 41%-60%: Adequate
- 61%-70%: Good
- +71%: Excellent
2) Green in regulation:
- 0%-20%: Very poor
- 21%-40%: Poor
- 41%-60%: Adequate
- 61%-70%: Good
- +71%: Exellent
3) Chip-and-putt saves (Up-and-down saves)(phải giữ par hoặc birdie)
- 0%-20%: Very poor
- 21%-40%: Poor
- 41%-60%: Adequate
- 61%-75%: Good
- +76%: Exellent
4)Sand-saves (phải giữ par hoặc birdie)
- 0%-10%: Very poor
- 11%-25%: Poor
- 26%-40%: Adequate
- 41%-65%: Good
- +66%: Exellent
5)Average Putts per round:
- +40: Very poor
- 39-37: Poor
- 36-33: Adequate
- 32-30: Good
- -30: Exellent

Chú ý: cách tính các chỉ số trên bằng Số lần In/ Số lần theo quy định ở một vòng (Đơn vị %) - Ví dụ: Fairway Hit = Số lần vào Fairway mà golfer thực hiện được /Số lần vào Fairway theo quy định (đơn vị %)

Sưu Tầm - Vietnamgolfnews

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi