Thứ 2, 20 Tháng 5 2024 Hà Nội °C

“Golfer hay đổ thừa cho những trận đấu đấu tệ nhưng lại nhận trách nhiệm khi có được cú Hole in one” - Martha Beckman

Luật chơi golf

Giải VĐ Các CLB Dòng Họ: Những chú ý về luật khi thi đấu đối kháng

Giải VĐ Các CLB Dòng Họ: Những chú ý về luật khi thi đấu đối kháng

Ngoài những buổi tập luyện hăng say miệt mài với các chiến thuật cho trận, các golfer thi đấu giải cũng cần phải lưu ý nhiều tới quy định, đặc biệt là luật cũng như thể thức thi đấu. Giải VĐ Các CLB Dòng Họ 2022 chào đón thêm 6 câu lạc bộ golf mới điều đó cho thấy quy mô cũng như uy tín của giải. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với áp lực trong khâu tổ chức giải là rất lớn, đặc biệt là vận hành cũng như hướng dẫn cho người chơi nắm bắt các quy định, luật lệ cơ bản.

Thi đấu đối kháng rất khác với đấu gậy khi đỏi hỏi ngoài kỹ năng, tâm lý mà còn cả sự không ngoan trong việc tận dụng những lợi thế luật. Hiểu biết quy định đôi lúc cũng có thể tạo ra sự chuyển biến trong cả một trận đấu, thậm chí tác động tới cả cục diện của toàn đội. Dưới đây là những gạch đầu dòng được Chủ tịch HĐTT Quốc Gia - Trọng tài R&A Level 3 cũng là Trưởng ban Trọng tài của giải ông Bạch Cường Khang chia sẻ:

I. Hình phạt, trách nhiệm của người chơi

- Các hình phạt trong thi đấu đối kháng: 1 gậy, mức phạt chung (xử thua hố), truất quyền thi đấu (xử thua trận đấu).

- Người chơi và đối thủ có thể thừa nhận cú đánh, hố, hoặc trận đấu bất kỳ thời điểm nào trước khi bước qua tee hố kế tiếp hoặc trước khi có kết quả chung cuộc. Tuy nhiên nếu cả hai thỏa thuận hòa thì một trong hai người phải thực hiện cú đánh bắt đầu hố. Luật 3.2

- Đánh sai lượt:

Bóng trên Tee box: Người nào chiến thắng ở hố trước thì sẽ được xuất phát trước ở hố kế tiếp, trường hợp người chơi xuất phát sai lượt thì đối thủ có quyền yêu cầu người chơi hủy cú đánh và đánh lại (không phạt).

Bóng ở những khu vực còn lại: Nếu bóng ai xa cờ hơn sẽ được quyền đánh trước, nếu người chơi đánh sai lượt, đối thủ có quyền yêu cầu người chơi hủy cú đánh và đánh lại (không phạt).

- Over tee: Nếu người chơi đánh bóng ngoài khu vực phát bóng thì đối thủ có quyền yêu cầu người chơi hủy cú đánh và đánh lại (không phạt).

- Trách nhiệm của người chơi và đối thủ:

Báo cho đối thủ số gậy đã đánh:

Người chơi phải báo chính xác số gậy đã đánh. Người chơi nhận hình phạt chung nếu báo sai số gậy đã đánh, trừ khi sửa lỗi kịp thời:

Báo sai số gậy khi đang chơi một hố. Người chơi phải báo số gậy chính xác trước khi đối thủ thực hiện một cú đánh khác hoặc có một hành động tương tự (như là thừa nhận hố hoặc cú đánh tiếp theo của người chơi).

Báo sai số gậy sau khi hoàn thành hố. Người chơi phải báo số gậy chính xác đã đánh: 

» Trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác hoặc có một hành động tương tự (như là thừa nhận hố tiếp theo hoặc trận đấu) hoặc,

» Đối với hố cuối cùng của trận, trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng (xem Luật 3.2a(5)

Báo cho đối thủ về hình phạt khi người chơi nhận phạt:

Người chơi phải báo cho đối thủ về hình phạt đó sớm nhất có thể, có tính đến khoảng cách giữa người chơi và đối thủ và các yếu tố thực tế khác.

Yêu cầu này được áp dụng cho dù nếu người chơi không biết về hình phạt đó (vì người chơi được mong đợi phải biết khi nào họ đã phạm luật).   

Nếu người chơi không làm thế và không sửa lỗi trước khi đối thủ thực hiện một cú đánh khác hoặc có một hành động tương tự (như là thừa nhận hố hoặc cú đánh tiếp theo của người chơi), người chơi sẽ nhận hình ph ạ t chung (thua hố).

Ngoại lệ: Không bị phạt khi đối thủ đã biết về vi phạm của người chơi: Nếu đối thủ đã biết người chơi nhận phạt, như là khi thấy người chơi thực hiện giải thoát có phạt một cách rõ ràng, người chơi không bị phạt vì không báo cho đối thủ về điều đó. 

II. Giải quyết tranh cấp, yêu cầu xử lý luật

1. Tranh chấp

Khi có tranh chấp: Phải xử lý ngay tại thời điểm có tranh chấp. Khi đã bước sang tee kế tiếp và đánh cú xuất phát thì sẽ không hồi tố ngoại trừ trường hợp cố tình gian lận.

Bảo vệ quyền và lợi ích bản thân.

Người chơi trong một trận đấu nên bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân theo luật: 

Nếu người chơi biết hoặc tin rằng đối thủ đã phạm luật có kèm theo hình phạt, người chơi có thể có hành động với vi phạm đó hoặc chọn bỏ qua. Tuy nhiên, nếu người chơi và đối thủ cố tình thỏa thuận để phớt lờ vi phạm hoặc hình phạt họ biết có áp dụng, cả hai sẽ bị truất quyền thi đấu theo Luật 1.3b. 

Nếu người chơi và đối thủ không đồng ý rằng một trong số họ đã phạm luật, một trong các người chơi có thể bảo vệ quyền và lợi ích của họ bằng cách yêu cầu xử lý theo Luật 20.1b.  

2. Yêu cầu xử lý luật

a. Yêu cầu xử lý luật trước khi kết quả trận đấu là cuối cùng.

Khi người chơi muốn tr ọ ng tài hoặc Hội Đồng quyết định cách áp dụng luật cho tình huống của họ hoặc của đối thủ , người chơi có thể yêu cầu xử lý luật. Nếu trọng tài hoặc Hội Đồng không có mặt kịp thời, người chơi có thể thực hiện yêu cầu đó bằng cách thông báo cho đối thủ rằng họ sẽ yêu cầu xử lý luật ở thời điểm sau đó, khi có mặt trọng tài hoặc Hội Đồng . Nếu người chơi yêu cầu xử lý luật trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng:

Tình huống sẽ chỉ được xử lý khi có yêu cầu đúng hạn, phụ thuộc vào thời điểm người chơi biết các dữ kiện về tình huống đó:

» Khi Người Chơi Biết Về Tình Huống Trước Khi Bất Kỳ Người Chơi Nào Bắt Đầu Hố Cuối Cùng Của Trận Đấu. Khi người chơi biết về tình huống, yêu cầu xử lý luật phải được thực hiện trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu một hố khác.

» Khi Người Chơi Biết Về Tình Huống Trong Hoặc Sau Khi Kết Thúc Hố Cuối Cùng Của Trận Đấu. Yêu cầu xử lý luật phải được thực hiện trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng (xem Luật 3.2a(5)). 

Nếu người chơi không yêu cầu xử lý luật đúng hạn, trọng tài hoặc Hội Đồng sẽ không xử lý tình huống đó và kết quả của hố (hoặc các hố) được yêu cầu giải quyết sẽ được giữ nguyên cho dù nếu luật đã được áp dụng không đúng. Nếu người chơi yêu cầu xử lý tình huống luật của một hố trước đó, việc xử lý chỉ được thực hiện khi đáp ứng cả ba điều sau:

Đối thủ vi phạm Luật 3.2d (1) (báo sai số gậy đã đánh) hoặc Luật 3.2d(2) (không báo cho người chơi về một hình phạt). 

Yêu cầu xử lý được dựa vào các dữ kiện mà người chơi không biết trước khi bất kỳ người chơi nào thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đang chơi, hoặc nếu đang giữa hai hố, ở hố vừa hoàn thành, và sau khi biết các dữ kiện này, người chơi có yêu cầu xử lý luật đúng hạn (như quy định ở phần trên). 

b. Yêu cầu xử lý luật sau khi kết quả của trận đấu là cuối cùng.

Khi người chơi yêu cầu xử lý luật sau khi kết quả trận đấu là cuối cùng. Hội Đồng sẽ chỉ xử lý cho người chơi khi cả hai điều sau được đáp ứng: 

» Yêu cầu xử lý được dựa vào các dữ kiện mà người chơi không biết trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng, và

» Đối thủ vi phạm Luật 3.2d

(1) (Báo sai số gậy đã đánh) hoặc Luật 3.2d

(2) (Không báo cho người chơi về một hình phạt) và đã biết về vi phạm đó trước khi kết quả của trận đấu là cuối cùng.

(3) Không có giới hạn về thời gian khi xử lý tình huống như thế này.

(4) Không có quyền chơi hai bóng. Người chơi khi không chắc chắn về cách xử lý đúng trong trận đấu không được chơi hai bóng. Quy trình này chỉ được áp dụng trong đấu gậy (xem Luật 20.1c).

GolfEdit.com

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi