Thứ 4, 17 Tháng 4 2024 Hà Nội °C

“Cú đánh quan trọng nhất là cú đánh kế tiếp” - Ben Hogan

Luật chơi golf

Bạn phải làm gì khi bóng đánh nhầm green

Bạn phải làm gì khi bóng đánh nhầm green

Yêu cầu cơ bản nhất của Golf là luôn đánh bóng ở vị trí bóng nằm. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Một người chơi đưa nhầm bóng sang khu vực Green bên cạnh, đương nhiên là họ không nên Chip và sân không cho phép đánh từ đó vì hỏng green. Luật 13.1f cũng yêu cầu phải giải thoát bóng khỏi khu vực gạt bóng sai. 

Luật 13.1 f nêu rõ việc bị ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai, người chơi không được đánh bóng từ nơi bóng nằm.

Thay vì thế, người chơi phải thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát sau (xem Luật 14.3):

  • Kích Thước Của Khu Vực Giải Thoát Đo Từ Điểm Tham Chiếu: Một chiều-dài-gậy-đo, nhưng với các giới hạn sau:
  • Điểm Tham Chiếu: Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất trong cùng khu vực sân với nơi bóng gốc đã đến nằm yên.
  • Giới Hạn Của Khu Vực Giải Thoát:
  1. Phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu,
  2. Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu, và
  3. Phải được giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai đó.

Tuy nhiên không được giải thoát theo Luật 13.1f nếu ảnh hưởng chỉ tồn tại khi người chơi chọn gậy, thế đứng hoặc swing hoặc hướng đánh không hợp lý trong tình huống đó.

 

HÌNH 13.1f: GIẢI THOÁT KHÔNG PHẠT KHỎI KHU VỰC GẠT BÓNG SAI

Hinh13.1

Khi có ảnh hưởng bởi khu vực gạt bóng sai, phải thực hiện giải thoát không phạt. Hình giả thiết một người chơi thuận tay phải. Bóng A nằm trên khu vực gạt bóng sai, và điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất của Bóng A là ở điểm P1, phải ở trong cùng khu vực sân với nơi bóng gốc đến nằm yên (trong trường hợp này là khu vực chung). Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều-dài-gậy-đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong cùng khu vực sân với nơi bóng gốc đến nằm yên.

Người chơi phải thực hiện giải thoát hoàn toàn khỏi khu vực gạt bóng sai. 

GolfEdit.com

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi