Thứ 2, 20 Tháng 5 2024 Hà Nội °C

“Golf là về cách bạn chấp nhận, phản ứng và ghi điểm từ những cú đánh bóng trượt hơn là về việc tìm đến những cú đánh hoàn hảo.” – Dr. Bob Rotella

Luật chơi golf

Cách xử lý bóng không đánh được trong bẫy cát

Cách xử lý bóng không đánh được trong bẫy cát

Người chơi có thể tuyên bố bóng của họ không thể đánh được (Unplayable) ở bất cứ đâu trên sân, NGOẠI TRỪ nó nằm trong Bẫy Nước. Người chơi là người duy nhất định liệu xem bóng của họ có đánh được hay không.

UnplayableBunker02

Tất cả người chơi đều biết điều 28 của luật hiện tại mô tả về việc bóng không đánh được. Khi họ tuyên bố như vậy thì sẽ cộng thêm một gậy phạt và được phép:

1, Đánh bóng ở nơi gần nhất có thể với vị trí thực hiện cú đánh trước (theo luật 20-5). Hoặc

2, Thả bóng phía sau nơi bóng nằm, giữ điểm bóng nằm với hố golf và điểm thả bóng trên một đường thẳng, điểm thả bóng đó có thể lùi vô tận về sau. Hoặc

3, Thả bóng trong phạm vi khoảng cách 2 gậy tính từ điểm bóng nằm nhưng không được gần hố hơn

Theo điều 28 cho phép người chơi có 3 giải pháp cứu sau khi tuyên bố bóng không đánh được nhưng ở cách số 2 và 3, bóng phải được thả trong bẫy cát. Luật năm golf 2019 sẽ cho thêm một lựa chọn khác cho người chơi tuyên bố bóng không đánh được trong bẫy cát đó là được thả lùi về phía sau vô tận ngoài bunker nhưng nhận 2 gậy phạt. Điểm thả bóng trên đường kéo thẳng từ cờ đến điểm bóng không đánh được lùi về phía sau ngoài bunker, người chơi được thả trong vòng 1 gậy và không gần cờ hơn.

Chú ý nếu bóng của bạn bị vùi sâu trong cát mà bạn không thể nhìn thấy, bạn có thể chạm và bới cát ra để xác định bóng mà không bị phạt. Nếu tìm được bóng và xác định là đúng bóng, người chơi phải đặt lại vị trí của bóng sao cho càng gần vị trí ban đầu càng tốt và SAN cho cát trở về với trạng thái lúc đầu. Bóng có thể bị dịch chuyển hoặc bị chạm lúc tìm kiếm nhưng người chơi không bị phạt và bóng phải đặt lại, tạo điểm bóng nằm trở về nguyên trạng ban đầu. Khi tạo lại vị trí ban đầu như này, người chơi được phép chừa một phần nhỏ của bóng để nhìn thấy được.

Khi thực hiện theo luật này, người chơi có thể nhấc hoặc lau bóng của mình hoặc thay thế bóng khác.

Golfedit.com

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi