<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2460-vdqg-nu-2017-ghi-diem-eagle-khue-minh-tu-choi-giai-thuong-ngan-do-cua-san-dau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/vdqg2017R1KhueMinh01-630x360.jpg"> <figcaption>VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfer trẻ 14 tuổi Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng c&aacute;ch 446 yards.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 ch&iacute;nh thức khởi tranh với&nbsp;bảng đấu cho c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; handicap từ 1-16 tranh huy chương v&agrave; c&uacute;p quốc gia. Golfer Nguyễn Thị V&acirc;n Anh tạm thời đứng đầu bảng với tổng điểm +11. Nhưng điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; ở v&ograve;ng đấu n&agrave;y thuộc về tay golf trẻ tuổi nhất từng tham dự SEAGames l&agrave; Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh. Golfer 14 tuổi đ&atilde; c&oacute; c&uacute; ghi Eagle tuyệt vời tại hố số 5 sau 4 hố khởi đầu v&ocirc; c&ugrave;ng bết b&aacute;t với 2 double bogey, 2 bogey. Với c&uacute; teeshot Driver hơn 250 yards v&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 gi&uacute;p b&oacute;ng &ocirc;m s&aacute;t cờ chừng hơn 1 yards, Khu&ecirc; Minh thực hiện c&uacute; gạt th&agrave;nh c&ocirc;ng để c&oacute; c&uacute; Eagle duy nhất tại bảng đấu.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/vdqg2017R1KhueMinh.jpg?1512742973062" alt="vdqg2017R1KhueMinh" /></p> <p>Như thường lệ, bất cứ vận động vi&ecirc;n n&agrave;o ghi điểm Eagle ở hố n&agrave;y ngo&agrave;i việc được giấy chứng nhận của s&acirc;n th&igrave; c&ograve;n k&egrave;m theo một voucher&nbsp;gi&aacute; trị&nbsp;lớn hơn một ng&agrave;n đ&ocirc;. Khi biết được điều n&agrave;y, Khu&ecirc; Minh đ&atilde; thẳng thừng tuy&ecirc;n bố từ chối giải thưởng để bảo vệ tư c&aacute;ch nghiệm dư (amateur status) của&nbsp;c&ocirc;. H&agrave;nh động n&agrave;y được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&aacute;ch ứng xử b&agrave;i bản v&agrave; rất hiểu biết luật golf của Khu&ecirc; Minh.&nbsp;</p> <p><em>Theo luật tư c&aacute;ch nghiệp dư, người chơi golf nghiệp dư để giữ tư c&aacute;ch nghiệp dư của m&igrave;nh ngo&agrave;i việc kh&ocirc;ng được nhận tiền mặt d&ugrave; chỉ l&agrave; một đồng, người chơi&nbsp;cần&nbsp;từ chối c&aacute;c giải thưởng c&oacute; gi&aacute; trị tương đương hơn 500 bảng Anh. Giải thưởng gi&aacute; trị lớn hơn 500 bảng trong đ&oacute; c&oacute; cả tiền mặt m&agrave; tay golf nghiệp dư c&oacute; thể nhận m&agrave; kh&ocirc;ng sợ mất tư c&aacute;ch nghiệp dư l&agrave; giải Hole In One hoặc giải Lucky Draw (bốc thăm may mắn m&agrave; kh&ocirc;ng phải dựa v&agrave;o tr&igrave;nh độ, kỹ năng chơi golf).&nbsp;</em></p> <p>Khu&ecirc; Minh kết th&uacute;c v&ograve;ng 1 bảng A với vị tr&iacute; solo thứ 2, nhiều hơn Nguyễn Thị V&acirc;n Anh 2 gậy. Golfer 14 tuổi đ&aacute;nh 85 gậy, ghi +13.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com - 08/12/2017

Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards. 

Giải golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 chính thức khởi tranh với bảng đấu cho các vận động viên có handicap từ 1-16 tranh huy chương và cúp quốc gia. Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời đứng đầu bảng với tổng điểm +11. Nhưng điểm đáng chú ý ở vòng đấu này thuộc về tay golf trẻ tuổi nhất từng tham dự SEAGames là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi đã có cú ghi Eagle tuyệt vời tại hố số 5 sau 4 hố khởi đầu vô cùng bết bát với 2 double bogey, 2 bogey. Với cú teeshot Driver hơn 250 yards và cú đánh thứ 2 giúp bóng ôm sát cờ chừng hơn 1 yards, Khuê Minh thực hiện cú gạt thành công để có cú Eagle duy nhất tại bảng đấu. 

vdqg2017R1KhueMinh

Như thường lệ, bất cứ vận động viên nào ghi điểm Eagle ở hố này ngoài việc được giấy chứng nhận của sân thì còn kèm theo một voucher giá trị lớn hơn một ngàn đô. Khi biết được điều này, Khuê Minh đã thẳng thừng tuyên bố từ chối giải thưởng để bảo vệ tư cách nghiệm dư (amateur status) của cô. Hành động này được đánh giá là cách ứng xử bài bản và rất hiểu biết luật golf của Khuê Minh. 

Theo luật tư cách nghiệp dư, người chơi golf nghiệp dư để giữ tư cách nghiệp dư của mình ngoài việc không được nhận tiền mặt dù chỉ là một đồng, người chơi cần từ chối các giải thưởng có giá trị tương đương hơn 500 bảng Anh. Giải thưởng giá trị lớn hơn 500 bảng trong đó có cả tiền mặt mà tay golf nghiệp dư có thể nhận mà không sợ mất tư cách nghiệp dư là giải Hole In One hoặc giải Lucky Draw (bốc thăm may mắn mà không phải dựa vào trình độ, kỹ năng chơi golf). 

Khuê Minh kết thúc vòng 1 bảng A với vị trí solo thứ 2, nhiều hơn Nguyễn Thị Vân Anh 2 gậy. Golfer 14 tuổi đánh 85 gậy, ghi +13.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi