<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2406-cuu-thanh-vien-ryder-cup-bi-phat-2-gay-vi-loi-qua-so-dang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Cựu thành viên Ryder Cup bị phạt 2 gậy vì lỗi quá sơ đẳng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Cựu thành viên Ryder Cup bị phạt 2 gậy vì lỗi quá sơ đẳng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/david-howell-630x360.jpg"> <figcaption>Cựu thành viên Ryder Cup bị phạt 2 gậy vì lỗi quá sơ đẳng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>T&igrave;nh huống diễn ra tại giải&nbsp;Alfred Dunhill Links Championship thuộc hệ thống European Tour, tr&ecirc;n s&acirc;n St Andrews. Nơi c&oacute; sự g&oacute;p mặt của si&ecirc;u sao người Bắc Ai Len - Rory McIlroy.</p></h3> </header> <p>Mọi golfer chuẩn bị ph&aacute;t b&oacute;ng ở teebox v&agrave; điều tối thiểu cần ghi nhớ l&agrave; cắm tee kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; tee maker, v&agrave; nếu chẳng may đặt tee ra ngo&agrave;i khu vực&nbsp;cho ph&eacute;p&nbsp;th&igrave; những người chơi c&ugrave;ng c&oacute; thể nhắc nhở. Nhưng cựu vận động vi&ecirc;n từng thi đấu Ryder Cup l&agrave; David Howell kh&ocirc;ng được may mắn như vậy.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/david-howell.jpg?1509986463686" alt="david-howell" /></p> <p>David Howell đ&atilde; c&oacute; một v&ograve;ng golf tuyệt vời ở s&acirc;n Old Course, St Andrews cho đến tận khi teeshot ở hố 18, David nhận ra rằng anh đ&atilde; phạm phải một trong những điều luật golf giản đơn nhất. Anh ph&aacute;t b&oacute;ng nằm ngo&agrave;i khu vực teeing ground v&agrave; bị nhận phạt 2 gậy đ&aacute;ng tiếc. Lỗi n&agrave;y khiến anh kết th&uacute;c ng&agrave;y đấu với điểm Even Par. Điều h&agrave;i hước&nbsp;ở đ&acirc;y l&agrave; caddie của golfer 42 tuổi ch&iacute;nh l&agrave; người đi&nbsp;th&ocirc;ng b&aacute;o việc Howell&nbsp;đặt tee ra hẳn ph&iacute;a trước tee maker ở hố 18 v&agrave; anh bị phạt hai gậy. Đ&acirc;y thật sự l&agrave; một lỗi đ&aacute;ng tr&aacute;ch cả caddie David Howell về sự bất cẩn.&nbsp;</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">MyCaddy noticed I&#039;d teed up in front of tee marker on 18 today, 2 shot penalty, 1st day with me, honest as the day is long, <a href="https://twitter.com/hashtag/Integrity?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Integrity</a></p> &mdash; David howell (@davidhowell530) <a href="https://twitter.com/davidhowell530/status/915963559414321153?ref_src=twsrc%5Etfw">Ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 10 năm 2017</a></blockquote> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">Nope, I patted him on the back and told him he&#039;s just done a good honest thing, it&#039;s not easy doing that when it hurts your own pocket</p> &mdash; David howell (@davidhowell530) <a href="https://twitter.com/davidhowell530/status/915993883540062208?ref_src=twsrc%5Etfw">Ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 10 năm 2017</a></blockquote> <p>Howell&nbsp;mới&nbsp;trở lại thi đấu sau hai th&aacute;ng ngồi ngo&agrave;i&nbsp;v&igrave; chấn thương lưng. Danh hiệu gần nhất m&agrave; Howell c&oacute; được ở European Tour l&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y 4 năm, khi anh vượt qua&nbsp;Peter Uihlein ở loạt playoff.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

Cựu thành viên Ryder Cup bị phạt 2 gậy vì lỗi quá sơ đẳng

By GolfEdit.com - 06/11/2017

Tình huống diễn ra tại giải Alfred Dunhill Links Championship thuộc hệ thống European Tour, trên sân St Andrews. Nơi có sự góp mặt của siêu sao người Bắc Ai Len - Rory McIlroy.

Mọi golfer chuẩn bị phát bóng ở teebox và điều tối thiểu cần ghi nhớ là cắm tee không vượt quá tee maker, và nếu chẳng may đặt tee ra ngoài khu vực cho phép thì những người chơi cùng có thể nhắc nhở. Nhưng cựu vận động viên từng thi đấu Ryder Cup là David Howell không được may mắn như vậy.

david-howell

David Howell đã có một vòng golf tuyệt vời ở sân Old Course, St Andrews cho đến tận khi teeshot ở hố 18, David nhận ra rằng anh đã phạm phải một trong những điều luật golf giản đơn nhất. Anh phát bóng nằm ngoài khu vực teeing ground và bị nhận phạt 2 gậy đáng tiếc. Lỗi này khiến anh kết thúc ngày đấu với điểm Even Par. Điều hài hước ở đây là caddie của golfer 42 tuổi chính là người đi thông báo việc Howell đặt tee ra hẳn phía trước tee maker ở hố 18 và anh bị phạt hai gậy. Đây thật sự là một lỗi đáng trách cả caddie David Howell về sự bất cẩn. 

Howell mới trở lại thi đấu sau hai tháng ngồi ngoài vì chấn thương lưng. Danh hiệu gần nhất mà Howell có được ở European Tour là cách đây 4 năm, khi anh vượt qua Peter Uihlein ở loạt playoff. 

Golfedit.com

 

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi