<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2251-pga-championship-2017-jordan-spieth-qua-tinh-tao-trong-xu-ly-tinh-huong-luat-free-drop.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>PGA Championship 2017: Jordan Spieth quá tỉnh táo trong xử lý tình huống luật Free Drop</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>PGA Championship 2017: Jordan Spieth quá tỉnh táo trong xử lý tình huống luật Free Drop</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PGA2017RulesSpieth-630x360.jpg"> <figcaption>PGA Championship 2017: Jordan Spieth quá tỉnh táo trong xử lý tình huống luật Free Drop</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jordan Spieth tiếp tục cho thấy anh cực kỳ b&igrave;nh tĩnh ở c&aacute;c t&igrave;nh huống xử l&yacute; li&ecirc;n quan đến luật, v&agrave; &aacute;p dụng n&oacute; một c&aacute;ch rất xuất sắc.</p></h3> </header> <p>Jordan Spieth đang phải vật lộn để trở lại ở v&ograve;ng 2 PGA Championship lần thứ 99 trong lịch sử n&agrave;y, v&agrave; cuộc phưu lưu của anh c&agrave;ng gay cấn hơn khi anh lại vướng phải t&igrave;nh huống cần nhờ đến sự hỗ trợ của trọng t&agrave;i. Golfer 24 tuổi đ&atilde; rất b&igrave;nh tĩnh &aacute;p dụng c&aacute;c quy tắc luật để gi&uacute;p m&igrave;nh tho&aacute;t khỏi kh&oacute; khăn, nhưng điều n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng gi&uacute;p anh t&igrave;m lại sự hưng phấn để cải thiện được th&agrave;nh t&iacute;ch.</p> <p>Ở hố số 10 PAR5, Spieth đưa b&oacute;ng lệch phải fairway sau c&uacute; ph&aacute;t b&oacute;ng v&agrave; khiến b&oacute;ng nằm tr&ecirc;n đường xe điện chạy cắt ngang h&agrave;ng c&acirc;y th&ocirc;ng. Spieth biết rằng anh sẽ được Free Drop, v&agrave; điểm giải tho&aacute;t gần nhất của anh sẽ nằm tr&ecirc;n khu vực l&aacute; th&ocirc;ng kh&ocirc; rụng giống như những mảng rơm dưới gốc c&acirc;y. Spieth nhớ rằng những l&aacute; th&ocirc;ng kim rụng được coi l&agrave; chướng ngại c&oacute; thể di rời, theo quy định về luật anh c&oacute; thể được loại bỏ n&oacute; trước khi thả b&oacute;ng.</p> <p>Spieth đ&atilde; hỏi trọng t&agrave;i rằng: "T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể l&agrave;m g&igrave; được ở đ&acirc;y để kh&ocirc;ng mắc lỗi?". Trọng t&agrave;i n&oacute;i: "Những g&igrave; bạn kh&ocirc;ng thể l&agrave;m l&agrave; di chuyển bất cứ thứ g&igrave; đang ph&aacute;t triển hoặc cố định ở đ&acirc;y".</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PGA2017RulesSpieth.jpg?1502504828302" alt="PGA2017RulesSpieth" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Theo luật, Jordan Spieth được ph&eacute;p dọn sạch những l&aacute; th&ocirc;ng kim trước khi thực hiện thả b&oacute;ng ở hố 10 s&acirc;n Quail Hollow</em></p> <p>Ngay lập tức, Spieth đ&atilde; cạo bỏ v&agrave; dọn dẹp chỗ vị tr&iacute; b&oacute;ng sẽ được thả, sau hai lần thả b&oacute;ng đ&atilde; t&igrave;m được vị tr&iacute; đất đ&atilde; được dọn l&aacute; th&ocirc;ng. Jordan Spieth sau đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh punch shot cực tốt đưa b&oacute;ng ra ngo&agrave;i nhưng b&oacute;ng lại t&igrave;m đến c&acirc;y một lần nữa. Spieth ghi điểm bogey ở hố n&agrave;y, nhưng đ&acirc;y lại l&agrave; một t&igrave;nh huống cho thấy golfer 24 tuổi cực kỳ b&igrave;nh tĩnh xử l&yacute; v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c quy tắc luật khi phải thi đấu dưới &aacute;p lực. Ba tuần trước tại giải The Open, Jordan Spieth cũng giải cứu pha đ&aacute;nh của m&igrave;nh ở hố 13 bằng c&aacute;ch xử l&yacute; luật xuất sắc, v&agrave; sau đ&oacute; lội ngược d&ograve;ng kh&ocirc;ng tưởng để mang về cho m&igrave;nh chiếc c&uacute;p Claret Jug.</p> <p>Jordan Spieth kết th&uacute;c ng&agrave;y thi đấu với 73 gậy, xếp vị tr&iacute; T46(+3). Anh c&aacute;ch người dẫn đầu tới 11 gậy k&eacute;m hơn.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/A1tnuzIW5d4" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

PGA Championship 2017: Jordan Spieth quá tỉnh táo trong xử lý tình huống luật Free Drop

By GolfEdit.com - 12/08/2017

Jordan Spieth tiếp tục cho thấy anh cực kỳ bình tĩnh ở các tình huống xử lý liên quan đến luật, và áp dụng nó một cách rất xuất sắc.

Jordan Spieth đang phải vật lộn để trở lại ở vòng 2 PGA Championship lần thứ 99 trong lịch sử này, và cuộc phưu lưu của anh càng gay cấn hơn khi anh lại vướng phải tình huống cần nhờ đến sự hỗ trợ của trọng tài. Golfer 24 tuổi đã rất bình tĩnh áp dụng các quy tắc luật để giúp mình thoát khỏi khó khăn, nhưng điều này cũng không giúp anh tìm lại sự hưng phấn để cải thiện được thành tích.

Ở hố số 10 PAR5, Spieth đưa bóng lệch phải fairway sau cú phát bóng và khiến bóng nằm trên đường xe điện chạy cắt ngang hàng cây thông. Spieth biết rằng anh sẽ được Free Drop, và điểm giải thoát gần nhất của anh sẽ nằm trên khu vực lá thông khô rụng giống như những mảng rơm dưới gốc cây. Spieth nhớ rằng những lá thông kim rụng được coi là chướng ngại có thể di rời, theo quy định về luật anh có thể được loại bỏ nó trước khi thả bóng.

Spieth đã hỏi trọng tài rằng: "Tôi không thể làm gì được ở đây để không mắc lỗi?". Trọng tài nói: "Những gì bạn không thể làm là di chuyển bất cứ thứ gì đang phát triển hoặc cố định ở đây".

PGA2017RulesSpieth

Theo luật, Jordan Spieth được phép dọn sạch những lá thông kim trước khi thực hiện thả bóng ở hố 10 sân Quail Hollow

Ngay lập tức, Spieth đã cạo bỏ và dọn dẹp chỗ vị trí bóng sẽ được thả, sau hai lần thả bóng đã tìm được vị trí đất đã được dọn lá thông. Jordan Spieth sau đó đã có một cú đánh punch shot cực tốt đưa bóng ra ngoài nhưng bóng lại tìm đến cây một lần nữa. Spieth ghi điểm bogey ở hố này, nhưng đây lại là một tình huống cho thấy golfer 24 tuổi cực kỳ bình tĩnh xử lý và áp dụng các quy tắc luật khi phải thi đấu dưới áp lực. Ba tuần trước tại giải The Open, Jordan Spieth cũng giải cứu pha đánh của mình ở hố 13 bằng cách xử lý luật xuất sắc, và sau đó lội ngược dòng không tưởng để mang về cho mình chiếc cúp Claret Jug.

Jordan Spieth kết thúc ngày thi đấu với 73 gậy, xếp vị trí T46(+3). Anh cách người dẫn đầu tới 11 gậy kém hơn.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi