Thứ 4, 17 Tháng 4 2024 Hà Nội °C

“Golf là trò chơi lạ lùng. Tôi mất gần 40 năm mới phát hiện ra rằng tôi không có khả năng chơi golf” - Ted Ray

Luật chơi golf

[Luật 25-1c] Bóng của tôi biến mất trong khu vực mặt sân bất thường

[Luật 25-1c] Bóng của tôi biến mất trong khu vực mặt sân bất thường

Chú ý rằng bóng không được quyền giải thoát từ vết chân, dấu chân động vật hay chim, điều mà rất nhiều golfer hay nhầm lẫn. Và cũng nhớ rằng, cũng không có quyền giải thoát từ những trở ngại do điều kiện mặt sân bất thường khi bóng nằm trong bẫy nước (water hazard), bẫy nước mặt bên (lateral hazard).

Chủ đề ở bài viết này nói về việc bóng không được tìm thấy trong khu vực mặt sân bất thường. (luật 25-1c)

1, Nếu biết chắc chắn hoặc nhìn thấy chắc chắn bóng không tìm được trong khu vực điều kiện mặt sân bất thường, người chơi có thể giải thoát theo luật này mà không bị phạt gậy. Người chơi sẽ tiến hành như sau:

- Trong mặt sân: Nếu bóng đã vượt qua giới hạn ngoài cùng và vào khu vực điều kiện mặt sân bất thường tại một vị trí trong mặt sân, người chơi có thể thay thế bóng khác mà không bị phạt và được quyền giải thoát bóng theo luật 25-1b (thả bóng trong phạm vị 1 gậy nhưng không gần hố hơn so với điểm giải thoát gần nhất. Điểm giải thoát gần nhất không được nằm trong bẫy hoặc putting green. Khi thả trong phạm vi một gậy tính từ điểm giải thoát gần nhất, đầu tiên bóng phải chạm vào một phần của sân ở điểm không bị cản trở bởi điều kiện mặt sân và không phải trong bẫy hoặc putting green).

- Trong bẫy cát: Nếu bóng đã vượt giới hạn ngoài cùng của khu vực điều kiện mặt sân bất thường ở vị trí trong bẫy cát, người chơi có thể thay thế bóng khác mà không bị phạt và được quyền giải thoát theo luật 25-2b (người chơi có 2 lựa chọn, nếu không chịu phạt thì phải thả bóng trong bẫy cát và điểm giải thoát gần nhất phải nằm trong bẫy, nếu không thể giải thoát hoàn toàn, thì thả tại điểm gần nhất với vị trí bóng nằm nhưng không gần hố hơn và vẫn phải nằm trong bẫy cát. Hoặc người chơi chọn chịu phạt 1 gậy, thả ngoài bẫy cát sao cho điểm thả bóng nằm, vị trí bóng nằm và hố trên một đường thẳng, và điểm thả bóng không bị giới hạn về khoảng cách có thể lùi về vô tận phía sau bẫy cát)

- Trên putting green: Nếu bóng đã vượt qua ranh giới và vào khu vực điều kiện mặt sân bất thường, ở vị trí putting green, người chơi có thể thay thế bóng khác mà không bị phạt và được quyền giải thoát như luật 25-1b(iii): nếu bóng nằm trên putting green, người chơi phải nhấc bóng và đặt bóng mà không bị phạt tại điểm giải thoát gần nhất không phải trong bẫy, nếu không thể giải thoát hoàn toàn, có thể đặt bóng ở vị trí bóng nằm, nơi có thể giải thoát tốt đa bóng khỏi khu vực điều kiện sân bất thường, nhưng không được gần hố hơn và không trong bẫy. Chú ý: điểm giải thoát gần nhất hoặc điểm giải thoát tối đa có thể nằm ngoài putting green. 

2, Nếu không biết chắc chắn bóng có mất trong khu vực điều kiện mặt sân bất thường: Người chơi lúc này phải thực hiện theo luật 27-1 (bóng mất hoặc OB): chịu phạt gậy và khoảng cách; Bóng OB; Bóng không tìm được trong thời hạn 5 phút. 

Golfedit.com

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi