Thứ 4, 17 Tháng 4 2024 Hà Nội °C

“Nếu bạn muốn che dấu tính cách của mình thì đừng chơi golf” - Percey Boomer

Luật chơi golf

[Luật 19-1b] Bóng lăn trên green rơi vào lỗ, trong lỗ lại có một con ếch

[Luật 19-1b] Bóng lăn trên green rơi vào lỗ, trong lỗ lại có một con ếch


Trà lời: Bóng ở trường hợp này chưa được tính là đã vào hố. Theo luật 19-1b, nếu bóng của người chơi đang chuyển động sau một cú đánh được thực hiện trên putting green và trái bóng dừng lại nằm trong hoặc trên bất kỳ một yếu tố bên ngoài là sinh vật chuyển động, ngoại trừ côn trùng, giun hoặc tương tự, thì cú đánh bị hủy và bóng phải đặt lại và chơi lại.

Nguồn: Golfedit.com

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi