Thứ 7, 01 Tháng 10 2022 Hà Nội 25 °C

“Trong một đợt thống kê gần đây ghi nhận thì 80% golfer là gian lận, riêng 20% còn lại thì là nói dối” - Bruce Lansky

Luật chơi golf

Bóng đang di chuyển bị đổi hướng hoặc bị dừng thì xử lý như thế nào?

Bóng đang di chuyển bị đổi hướng hoặc bị dừng thì xử lý như thế nào?

Bóng đang di chuyển bị đổi hướng hoặc bị dừng (Rule 19):

- Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng bởi chính bạn, bởi bạn cùng nhóm hoặc caddie hay dụng cụ của chính bạn, bạn sẽ bị phạt 1 gậy trong trận đấu gậy và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-2).

Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng bởi bóng khác đang nằm yên, bạn không bị phạt và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm. Ngoại trừ, khi cả hai bóng đều nằm trên green trước khi bạn đánh, bạn sẽ bị phạt 2 gậy (Luật 19-5a).

- Nếu người chơi đánh bóng bị đổi hướng hoặc dừng bởi ngoại vật người chơi không bị phạt và tiếp tục đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-1)
Nếu người chơi đánh bóng bị đổi hướng hoặc dừng bởi đối thủ, caddie hay dụng cụ của đối thủ trong đấu đối kháng người chơi không bị phạt và có thể đánh tiếp ở vị trí bóng nằm hoặc đánh lại từ vị trí cũ.

Golfedit.com (st)

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi