Thứ 4, 17 Tháng 4 2024 Hà Nội °C

"Golf ngoài là một môn thể thao thì nó cũng nên được xếp vào một bộ môn nghệ thuật'' - BLV Nam Giang

Luật chơi golf

Những trường hợp phải thả bóng lại cần lưu ý

Những trường hợp phải thả bóng lại cần lưu ý

- bóng lăn vào bẫy
- bóng ở trong bẫy, người chơi thả bóng lăn ra khỏi khu vực bẫy
- bóng lăn vào green
- bóng lăn vào khu vực OB
- bóng vào khu vực sửa chữa (GUR) người chơi thả bóng lăn lại vào GUR
- bóng lăn đến vị trí gần cờ hơn vị trí ban đầu hay điểm giải thoát gần nhất
- bóng lăn đến vị trí xa hơn khoảng cách 2 gậy từ vị trí thả bóng
- bóng lăn vào vị trí gần cờ hơn điểm tham chiếu (ví dụ điểm cắt nước gần nhất)


Golfedit.com

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi