Thứ 4, 17 Tháng 4 2024 Hà Nội °C

“Bạn sẽ không biết áp lực là gì cho đến khi cá cược 5$ nhưng trong túi chỉ có 2$.” – Lee Trevino

Luật chơi golf

Công thức tính điểm HDC Callaway

Công thức tính điểm HDC Callaway

Hệ thống tính handicap ” ĐIỂM CHẤP” Callaway là hệ thống dùng để tính điểm Handicap cho một vòng chơi golf 18 lỗ.

Handicap của một người chơi golf được tính bằng cách lấy các số  thích hợp của những số điểm cao nhất ở các  lỗ golf và số điểm đó được lấy từ ĐIỂM TỔNG 18 lỗ golf mà người chơi thực hiện và sẽ điều chỉnh Handicap lên hay xuống theo yêu cầu.

Công thức tính:

HDCP callaway = Điểm các lỗ tệ nhất + Điểm điều chỉnh
  ĐIỂM TỔNG HDCP
70    71    72

73    74    75

76    77    78    79    80

81    82    83    84    85

86    87    88    89    90

91    92    93    94    95

96    97    98    99   100

101   102   103 104  105

106   107  108  109  110

111   112  113  114  115

116   117  118  119  120

121   122  123  124  125

126   127  128  129  130

Điểm điều chỉnh

½    lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

1     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

1 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

2     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

2 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

3     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

3 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

4     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

4 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

5     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

5 ½ lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

6     lỗ tệ nhất + điểm điều chỉnh

ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH -2     -1      0    +1    +2  

Ghi chú:

1        HDCP tối đa là 51.

2        Không có lỗ nào được tính gấp đôi điểm chuẩn của lổ đó.

3        1/2 điểm được tính tròn 1 điểm.

4        Lỗ số 17 và số 18 không tính.

5        Trong trường hợp hòa, HDCP thấp sẽ có lợi thế.

Ví dụ: Nếu người chơi có ĐIỂM TỔNG của 18 lỗ là 107,  khi tính HDCP, bạn phải trừ tổng điểm của 4 lỗ có số điểm cao nhất được ghi trên bảng điểm tính từ lỗ số 1 đến lỗ 16.

Nếu 16 lỗ đầu tiên, người chơi có một lỗ 9 điểm, hai lỗ 8 điểm và một lỗ 7 điểm, thì điểm trừ của người đó sẽ là 32. Dựa vào bảng điều chỉnh ở trên, ta thấy ĐIỂM TỔNG là 107 thì điểm điều chỉnh sẽ là ( -1 ) như vậy với điểm lấy để trừ  là 32 ( 4 lỗ có điểm cao nhất) thì ta được HDCP của người đó là 31 và điểm NET của người đó là 76.

Theo Golfer Nguyễn Văn Thống

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi