Thứ 4, 22 Tháng 5 2024 Hà Nội °C

"Bất kể việc gì bạn làm tốt đến đâu thì bạn vẫn mong muốn có thể làm tốt hơn nữa, đó chính là phần thú vị." - Tiger Woods

Luật chơi golf

Luật golf

Luật golf

 

 

 

Luật Golf

và Luật về “Tư cách nghiệp dư” 2012 – 2015

 

 

 

 

“Đánh bóng ngay tại chỗ bóng nằm,

chơi theo sự hiểu biết của bạn,

nếu bạn không thể làm được như thế,

hãy chơi đẹp.

Nhưng để chơi cho đẹp,

bạn cần phải biết Luật Golf.”

 

 

 

 

 

 

Luật Golf

 

 

theo sự phê duyệt của

R&A Rules Limited và

Hiệp Hội Golf của Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

xuất bản lần thứ 32

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012

 

 

 

 

© 2011 Bản quyền thuộc về R&A Rules Limited và

Hiệp hội Golf Hoa Kỳ

 

 

 

 

Rules of Golf

and the Rules of Amateur Status 2012 – 2015

 

 

 

 

“Play the ball as it lies,

play the course as you find it,

and if you cannot do either,

do what is fair.

But to do what is fair,

you need to know the Rules of Golf.”

 

 

 

 

 

 

Rules of Golf

 

 

as approved by

R&A Rules Limited and

The United States Golf Association

 

 

 

 

 

 

32nd Edition

Effective 1 January 2012

 

 

 

 

© 2011 R&A Rules Limited and The United States Golf Association. All rights reserved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cơ bản Luật Golf

A Quick Guide to the Rules of Golf

 

Hướng dẫn này tập trung vào những tình huống và cách xử trí trong Luật golf thường gặp, nhằm cung cấp cho người chơi những giải thích đơn giản về Luật golf. Hướng dẫn này không thay thế cho Luật golf chính thức, mà cần được tư vấn thêm khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh. Để có thêm thông tin chi tiết về các vấn đề sắp nêu, mời các bạn xem thêm các Luật có liên quan.

 

Tổng quan

Golf cần được chơi với đúng với tinh thần golf, và để hiểu thế nào là tinh thần golf, bạn cần đọc về phần Ứng xử trong Luật Golf. Các nguyên tắc Ứng xử cơ bản như sau:

• quan tâm đến những người chơi khác.

• chơi với tốc độ hợp lý và sẵn sàng mời nhóm chơi nhanh hơn vượt qua.

• giữ gìn sân chơi bằng cách cào cát trong bunker, sửa vết đánh trên mặt đất (divot) và sửa chữa vết bóng trên green.

 

Trước khi bắt đầu một vòng golf, bạn nên:

• đọc Luật địa phương trên Phiếu ghi điểm hoặc Bảng thông báo.

• đánh dấu riêng cho bóng của bạn, vì rất nhiều người chơi golf sử dụng cùng một nhãn hiệu bóng golf và nếu bạn không thể xác định chính xác bóng của mình, bóng sẽ được xem như bị mất (Luật 12-2 và Luật 27-1).

• đếm số gậy trong túi của bạn. Bạn được phép mang theo tối đa 14 gậy (Luật 4-4).

 

Trong khi chơi:

• không được hỏi "lời khuyên" từ bất cứ ai xem nên đánh như thế nào, ngoại trừ người cùng nhóm của bạn (đồng đội của bạn) hoặc caddie của bạn. Bạn cũng không được phép khuyên bất cứ ai trừ người cùng nhóm của bạn. Tuy vậy, bạn có thể hỏi thông tin về Luật golf, khoảng cách hay vị trí của các bẫy, hoặc vị trí cờ v.v...

• không đánh bất kỳ cú đánh thử nào khi đang chơi giữa một lỗ golf (Luật 7-2)

• không được sử dụng các thiết bị nhân tạo hoặc thiết bị bất thường nào, ngoại trừ những thiết bị được cho phép cụ thể bởi Luật địa phương (Luật 14-3).

 

 

This guide focuses on commonly encountered Rules situations and attempts to provide a simple explanation of these Rules. This guide is not a substitute for the Rules of Golf, which should be consulted whenever any doubt arises. For more information on the points covered, please refer to the relevant Rule.

 

 

 

General Points

The game of golf should be played in the correct spirit and to understand this you should read the Etiquette Section in the Rules of Golf. In particular:

• show consideration to other players

• play at a good pace and be ready to invite faster moving groups to play through, and

• take care of the course by smoothing bunkers, replacing divots and repairing ball marks on the greens.

 

Before starting your round you are advised to:

• read the Local Rules on the score card and the notice board

• put an identification mark on your ball; many golfers play the same brand

of ball and if you can’t identify your ball, it is considered lost (Rules 12-2

and 27-1)

• count your clubs; you are allowed a maximum of 14 clubs (Rule 4-4).

 

During the round:

• don’t ask for advice from anyone except your partner (i.e. a player on your side) or your caddies; don’t give advice to anyone except your partner; you may ask for information on the Rules, distances and the position of hazards, the flagstick, etc. (Rule 8-1)

 

 

• don’t play any practice shots during play of a hole (Rule 7-2)

• don’t use any artificial devices or unusual equipment, unless specifically authorised by Local Rule (Rule 14-3).

 

 

 

Khi kết thúc cuộc chơi:

• trong đấu hố (match play), hãy chắc chắn rằng kết quả trận đấu được công bố.

• trong đấu gậy (stroke play), hãy chắc chắn rằng Phiếu ghi điểm của bạn được ghi đầy đủ và chính xác (bao gồm cả việc nó được ký bởi bạn và người ghi điểm) và nộp cho Ban tổ chức sớm nhất có thể (Luật 6-6).

At the end of your round:

• in match play, ensure the result of the match is posted

• in stroke play, ensure that your score card is completed properly (including being signed by you and your marker) and return it to the Committee as soon as possible (Rule 6-6).

 

Luật chơi

Cú phát bóng (Luật 11)

Luôn phát bóng trong khu vực phát bóng (tee ground) được đánh dấu bởi Điểm đánh dấu khu vực phát bóng (tee markers). Bạn có thể phát bóng trong vòng 2 gậy lùi về phía sau tee markers và có thể đứng ở phía ngoài khu vực tee để phát bóng, tuy vậy bóng phải nằm trong khu vực tee ground.

 

 

The Rules of Play

Tee Shot (Rule 11)

Play your tee shot from between, and not in front of, the tee-markers.

You may play your tee shot from up to two club-lengths behind the front line of the tee-markers.

 

 

Nếu người chơi đánh bóng ngoài khu vực tee box:

• trong đấu gậy (stroke play) người chơi bị phạt 2 gậy và phải đánh bóng lại từ khu vực tee ground.

• trong đấu hố (match play) người chơi không bị phạt, tuy vậy người chơi có thể bị đối thủ yêu cầu phát bóng lại với điều kiện yêu cầu này được đưa ra ngay sau cú đánh ngoài tee ground đó.

 

If you play your tee shot from outside this area:

 

• in match play there is no penalty, but your opponent may require you to replay your stroke provided he does so immediately;

• in stroke play you incur a two-stroke penalty and must play a ball from within the correct area.

 

 

Đánh bóng (Luật 12, 13, 14,15)

Trường hợp bạn không thể chắc chắn quả bóng có phải là của mình hay không, sau khi thông báo cho người ghi điểm của mình hoặc đối thủvà đánh dấu vị trí(mark) bóng, bạn có thể nhấc bóng lên để xác định bóng của mình (Luật 12-2)

Playing the Ball (Rules 12, 13, 14 and 15)

If you think a ball is yours but can’t see your identification mark, after notifying your marker or opponent, you may mark the position of the ball and lift it to identify it (Rule 12-2).

 

 

 

Bạn phải đánh bóng tại vị trí bóng nằm và không được tạo lợi thế: cho hướng đánh, cho khu vực dự định tạo thế đứng hoặc swing, hoặc cho đường bóng bằng cách:

• di chuyển, bẻ cong, bẻ gẫy bất cứ thứ gì cố định hoặc mọc xung quanh, ngoại trừ việc tạo thế đứng hoặc swing, hoặc

• ấn xuống bất cứ thứ gì (Luật 13-2)

 

Nếu bóng của bạn nằm trong hố cát (bunker) hoặc trong khu vực bẫy nước (water hazard) bạn không được:

• để tay hay gậy chạm vào mặt đất hoặc mặt nước (trong khu vực bẫy nước) trước khi đánh bóng, hoặc

• di dời các vật thể tự nhiên (Luật 13-4).

 

Nếu bạn đánh sai bóng :

• trong đấu hố (match play) bạn bị xử thua hố

• trong đấu gậy (stroke play) bạn bị phạt 2 gậy và phải sửa sai bằng cách đánh lại đúng bóng của mình (Luật 15-3).

 

Play the ball as it lies. Don’t improve your lie, the area of your intended stance or swing, or your line of play by:

 

• moving, bending or breaking anything fixed or growing, except in fairly taking your stance or making your swing, or

• pressing anything down (Rule 13-2).

 

If your ball is in a bunker or a water hazard, don’t:

 

• touch the ground (or the water in a water hazard) with your hand or club before your downswing, or

• move loose impediments (Rule 13-4).

 

If you play a wrong ball:

• in match play you lose the hole

• in stroke play you incur a two-stroke penalty and must correct the mistake by playing the correct ball (Rule 15-3).

Trên Putting Green (Luật 16 và 17)

Khi ở trên green bạn có thể:

• Đánh dấu bóng (mark), nhấc bóng và lau bóng (nhưng luôn phải đặt bóng trở lại vị trí chính xác). Bạn cũng có thể lau bóng bằng cách quyệt bóng trên mặt green nhưng với điều kiện không được thử green. Phương pháp này dù luật không cấm nhưng được khuyến cáo không nên sử dụng theo điều Luật 16-1d/5.

• Sửa vết bóng trên green và sửa vết hố cũ, nhưng không được sửa các vết khác như vết lõm do đinh giầy để lại (Rule 16-1).

On the Putting Green (Rules 16 and 17)

On the putting green, you may:

• mark, lift and clean your ball (always replace it on the exact spot), and

 

 

 

 

 

• repair ball marks and old hole plugs, but not any other damage, such as spike marks (Rule 16-1).

 

 

 

Khi thực hiện cú putt trên green, bạn phải đảm bảo có người giữ cờ hoặc cờ đã được rút ra khỏi hố. Bạn cũng có thể yêu cầu giữ cờ hoặc rút cờ khi bóng nằm ngoài green (Luật 17).

 

 

When making a stroke on the putting green, you should ensure that the flagstick is removed or attended. The flagstick may also be removed or attended when the ball lies off the putting green (Rule 17).

 

 

     

 

Khi bóng nằm ngoài green bạn không được phép điều chỉnh cờ hướng về phía mình, bạn chỉ được phép điều chỉnh cờ đứng thẳng ở giữa hố, rút cờ hoặc yêu cầu bạn chơi hay caddie giữ cờ khi thực hiện cú đánh.

 

Bóng ở trạng thái nằm yên dịch chuyển (Luật 18):

Nói chung, khi bóng đang trong cuộc chơi, nếu:

• bạn vô tình làm bóng dịch chuyển

• bạn nhấc bóng mà chưa thông báo cho bạn chơi/đối thủ hoặc chưa được cho phép

• bóng dịch chuyển sau khi bạn đã ở tư thế sẵn sàng đánh bóng (mặt gậy ở sau bóng)

 

bạn sẽ bị phạt 1 gậy và phải đặt bóng lại vị trí cũ (trừ các ngoại lệ theoLuật 18-2a và 18-2b).

 

Nếu một ai đó không phải chính bạn, người trong nhóm của bạn hoặc caddie của bạn làm bóng của bạndịch chuyểnkhi nó đang ở trạng thái nằm yên, hoặc khi bóng của bạn bị dịch chuyển bởi quả bóng khác, bạn sẽ không bị phạt gậy, tuy nhiên bạn vẫn phải đặt bóng lại vị trí ban đầu trước khi thực hiện cú đánh tiếp theo.

Nếu bóng dịch chuyển do gió hoặc tự nó dịch chuyển, bóng sẽ được đánh ở vị trí mới và bạn không bị phạt.

Ball at Rest Moved (Rule 18)

 

Generally, when your ball is in play, if:

• you accidentally cause it to move

• you lift it when not permitted, or

 

• it moves after you have addressed it

 

 

add a penalty stroke and replace your ball (but see the exceptions under Rules 18-2a and 18-2b).

If someone other than you, your partner or your caddies moves your ball at rest, or it is moved by another ball, replace your ball without penalty.

 

 

 

 

If a ball at rest is moved by the wind or moves of its own accord, play it as it lies without penalty.

 

 

Bóng dịch chuyển, đổi hướng hoặc dừng (Luật 19)

Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng bởi chính bạn, bởi bạn cùng nhóm hoặc caddie hay dụng cụ của chính bạn, bạn sẽ bị phạt 1 gậy trong trận đấu gậy và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-2).

Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng bởi bóng khác đang nằm yên, bạn không bị phạt và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm. Ngoại trừ, khi cả hai bóng đều nằm trên green trước khi bạn đánh, bạn sẽ bị phạt 2 gậy (Luật 19-5a).

Ball in Motion Deflected or Stopped (Rule 19)

 

If a ball struck by you is deflected or stopped by you, your partner, your caddies or your equipment, you incur a penalty of one stroke and play the ball as it lies (Rule 19-2).

 

If a ball struck by you is deflected or stopped by another ball at rest, there is normally no penalty and the ball is played as it lies. However, in stroke play only if both balls lay on the putting green before you made your stroke, you incur a two-stroke penalty (Rule 19-5a).

 

 

 

Nhấc, thả và đặt bóng (Luật 20)

 

Trước khi nhấc rồi đặt lại bóng (ví dụ như nhấc bóng trong green để lau bóng),bạn phải đánh dấu vị trí bóng nằm (Rule 20-1).

Lifting, Dropping and Placing the Ball (Rule 20)

Prior to lifting a ball that has to be replaced (e.g. when you lift a ball on the putting green to clean it), the position of the ball must be marked (Rule 20-1).

 

 

 

Khi nhấc bóng để đặt hoặc thả bóng ở vị trí khác (ví dụ như thả bóng trong vòng 2 gậy theo luật liên quan), bạn không bắt buộc phải đánh dấu vị trí bóng nằm, tuy vậy Luật khuyến nghị người chơi thực hiện việc đánh dấu vị trí bóng (mark bóng).

Khi thả bóng, bạn phải đứng thẳng, giữ bóng ở độ cao ngang vai rồi thực hiện thả bóng.

Bóng buộc phải thả lại trong các tình huống sau:

• bóng lăn đến nơi có điều kiện đánh bóng bị ảnh hưởng giống như vị trí ban đầu trước khi thả bóng không bị phạt (ví dụ bóng lăn vào vật thể không dịch chuyển được)

• bóng lăn đến vị trí xa hơn khoảng cách 2 gậy từ vị trí thả bóng

• bóng lăn đến vị trí gần cờ hơn so với vị trí ban đầu hoặc điểm giải thoát gần nhất hoặc điểm cắt cuối cùng trước khi bóng rơi vào ranh giới bẫy nước.

Có 9 trường hợp người chơi được thả lại bóng theo Luật 20-2c.

 

Nếu bóng tiếp tục rơi vào các vị trí này trong lần thả thứ hai, người chơi được quyền đặt bóng ở điểm rơi đầu tiên của bóng khi thả bóng lần thứ hai.

When the ball is being lifted in order to drop or place it in another position (e.g. dropping within two club-lengths under the unplayable ball Rule), it is not mandatory to mark its position although it is recommended that you do so.

 

When dropping, stand erect, hold the ball at shoulder height and arm’s length and drop it.

The most common situations where a dropped ball must be re-dropped are when the ball:

• rolls to a position where there is interference from the condition from which free relief is being taken (e.g. an immovable obstruction)

 

• comes to rest more than two club-lengths from where it was dropped, or

• comes to rest nearer the hole than its original position, the nearest point of relief or where the ball last crossed the margin of a water hazard.

 

There are nine situations in total when a dropped ball must be re-dropped and they are covered in Rule 20-2c.

If a ball dropped for a second time rolls into any of these positions, you place it where it first struck the course when re-dropped.

 

 

Hỗ trợ và Can thiệp bóng trong khi chơi (Luật 22)

Bạn có thể:

• nhấc bóng của mình hoặc yêu cầu nhấc bất kỳ quả bóng nào khác, nếu bạn nghĩ rằng quả bóng đó có thể hỗ trợ cho người chơi khác, hoặc

• yêu cầu nhấc bất kỳ quả bóng nào khác nếu nó có thể ảnh hưởng tới cú đánh của bạn.

Bạn không được đồng ý giữ nguyên bóng tại vị trí của nó nhằm mục đích hỗ trợ cho người chơi khác.

Quả bóng được nhấc lên vì nó có thể hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi sẽ không được chùi, trừ khi nó được nhấc lên từ putting green.

Ball Assisting or Interfering with Play (Rule 22)

You may:

• lift your ball or have any other ball lifted if you think the ball might assist another player, or

 

 

• have any ball lifted if it might interfere with your play.

You must not agree to leave a ball in position in order to assist another player.

 

A ball that is lifted because it is assisting or interfering with play must not be cleaned, except when it is lifted from the putting green.

 

 

 

 

Chướng ngại tự nhiên rời rạc (Loose impediments) (Luật 23)

Bạn có thể di chuyển một Chướng ngại tự nhiên rời rạc (như hòn đá, lá cây hay nhánh cây rụng...) ngoại trừ trường hợp các Chướng ngại tự nhiên rời rạc này đang nằm cùng với bóng của bạn trong bẫy. Khibạn di chuyển Chướng ngại tự nhiên rời rạc và làm bóng bạn dịch chuyển, bóng cần phải đặt lại vị trí cũ (trừ khi bóng bạn đang nằm trên green) và bạn bị phạt 1 gậy.

 

Loose Impediments (Rule 23)

You may move a loose impediment (i.e. natural loose objects such as stones, detached leaves and twigs) unless the loose impediment and your ball are in the same hazard. If you remove a loose impediment and this causes your ball to move, the ball must be replaced and (unless your ball was on the putting green) you incur a one-stroke penalty.

 

 

Vật nhân tạo có thể di dời (Luật 24-1)

Vật nhân tạo có thể di dời (như cào cát, chai lọ...) nằm bất cứ đâu đều có thể di dời mà không bị phạt. Nếu bóng của bạn bị di chuyển do việc di dời đó, thì bóng cần được đặt lại vị trí cũ và bạn không bị phạt.

Nếu bóng của bạn nằm trong hay trên vật nhân tạo có thể di dời, bạn có thể nhấc bóng lên, di chuyển vật nhân tạo đó rồi thả bóng, không bị phạt, tại điểm chiếu thẳng xuống đất từ vị trí bóng nằm trên vật nhân tạo trước đó. Ngoài trừ trường hợp trên green, bóng sẽ được đặt, thay vì thả bóng, tại điểm tham chiếu đó.

 

Movable Obstructions (Rule 24-1)

Movable obstructions (i.e. artificial movable objects such as rakes, bottles, etc.) located anywhere may be moved without penalty. If the ball moves as a result, it must be replaced without penalty.

If a ball is in or on a movable obstruction, the ball may be lifted, the obstruction removed and the ball dropped, without penalty, on the spot directly under where the ball lay on the obstruction, except that on the putting green, the ball is placed on that spot.

 

 

Chướng ngại nhân tạo cố định và Mặt đất có điều kiện bất thường (Luật 24-2 và 25-1)

Chướng ngại nhân tạo cố định là những vật nhân tạo trên sân không thể di dời được (ví dụ như toà nhà) hoặc không thể di chuyển ngay lập tức (ví dụ như cột chỉ đường được chôn chặt dưới đất). Những vật thể dùng để xác định ranh giới OB không được xem là chướng ngại nhân tạo.

Mặt đất có điều kiện bất thường là vũng nước ngập, mặt đất đang sửa chữa hoặc các lỗ, đụn đất hoặc đường rãnh tạo ra bởi động vật.

Ngoại trừ trường hợp bóng nằm trong bẫy, bạn được quyền giải thoát không bị phạt, khỏi các chướng ngại nhân tạo cố định hoặc mặt đất có điều kiện bất thường nếu điều kiện vật lý ấy gây cản trở tới vị trí bóng nằm, thế đứng hoặc swing dự định của bạn. Bạn có thể nhấc bóng và thả trong vòng 1 gậy từ điểm giải thoát gần nhất (Xem Định nghĩa của "Điểm giải thoát gần nhất"), nhưng không được gần hơn cờ so với điểm giải thoát gần nhất (như hình dưới). Nếu bóng nằm trên putting green, nó sẽ được đặt tại điểm giải thoát gần nhất, điểm này có thể nằm ngoài green.

Bạn sẽ không được giải thoát khỏi các chướng ngại nhân tạo cố định nằm trên hướng đánh của mình, trừ khi cả bóng và vật thể nhân tạo đó đều nằm trên green.

Bạn có thêm một lựa chọn phụ khi bóng trong bẫy cát, bạn có thể giải thoát khỏi chướng ngại nhân tạo cố định hoặc điều kiện bất thường bằng cách thả bóng bên ngoài và phía sau bẫy cát (trên đường kéo dài từ cờ đến vị trí bóng nằm) và chịu phạt 1 gậy.

Hình vẽ bên dưới mô tả "điểm giải thoát gần nhất" theo Luật 24-2 và 25-1 trong trường hợp người chơi thuận tay phải.

 

Immovable Obstructions and Abnormal Ground Conditions(Rules 24-2 and 25-1)

An immovable obstruction is an artificial object on the course that cannot be moved (e.g. a building) or cannot readily be moved (e.g. a firmly embedded direction post). Objects defining out of bounds are not treated as obstructions.

 

An abnormal ground condition is casual water, ground under repair or a hole, cast or runway made by a burrowing animal, a reptile or a bird.

Except when the ball is in a water hazard, relief without penalty is available from immovable obstructions and abnormal ground conditions when the condition physically interferes with the lie of the ball, your stance or your swing. You may lift the ball and drop it within one club-length of the nearest point of relief (see Definition of “Nearest Point of Relief”), but not nearer the hole than the nearest point of relief (see diagram below). If the ball is on the putting green, it is placed at the nearest point of relief, which may be off the putting green.

 

There is no relief for intervention on your line of play unless both your ball and the condition are on the putting green.

 

As an additional option when the ball is in a bunker, you may take relief from the condition by dropping the ball outside and behind the bunker under penalty of one stroke.

 

 

The following diagram illustrates the term “nearest point of relief” in Rules 24-2 and 25-1 in the case of a right-handed player.

 

Bẫy nước (Luật 26)

Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước (cọc hoặc/và vạch màu vàng hoặc đỏ), bạn có thể đánh bóng tại vị trí bóng nằm, hoặc chịu phạt 1 gậy rồi:

• đánh lại tại vị trí đã đánh bóng trước đó (điểm A).

• thả bóng vô tận sau bẫy nước trên đường thẳng nối dài từ lỗtới điểm cắt cuối cùngbóng đi vào ranh giới bẫy nước (đường nối dài CD).

 

 

Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước cọc đỏ, bạn sẽ có thêm 2 lựa chọn phụ, chịu phạt 1 gậy và thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ tại:

 

 

• điểm cắt cuối cùngbóng đi vào ranh giới bẫy nước (điểm C), hoặc

• điểm đối diện phía bên kia của bẫy so với điểm cắt cuối cùngbóng đi vào ranh giới bẫy nước (điểm D).

Water Hazards (Rule 26)

If your ball is in a water hazard (yellow stakes and/or lines) you may play it as it lies or, under penalty of one stroke:

 

• play a ball from where your last shot was played, or

• drop a ball any distance behind the water hazard keeping a straight line between the hole, the point where the ball last crossed the margin of the water hazard and the spot on which the ball is dropped.

If your ball is in a lateral water hazard (red stakes and/or lines), in addition to the options for a ball in a water hazard (see above), under penalty of one stroke, you may drop a ball within two club-lengths of, and not nearer the hole than:

• the point where the ball last crossed the margin of the hazard, or

• a point on the opposite side of the hazard equidistant to the hole from the point where the ball last crossed the margin.

 

Bóng bị mất hoặc bị OB; bóng dự phòng (Luật 27)

Bạn nên kiểm tra trước thông tin về luật địa phương trên Phiếu ghi điểm (score card) để xác định các Ranh giới của sân. Ranh giới của sân có thể được xác định bằng hàng rào, tường chắn, cọc trắng hoặc vạch sơn trắng.

Nếu bóng của bạn bị mất ở ngoài khu vực bẫy nước hoặc hoặc ngoài ranh giới của sân (khu vực OB (out of bound)), bạn phải đánh lại bằng một trái bóng khác ở ngay tại vị trí vừa đánh và chịu một gậy phạt, tức là vừa phạt gậy vừa phạt khoảng cách (stroke and distance).

 

Bạn có 5 phút để tìm bóng, sau 5 phút bóng của bạn được coi là đã mất.

 

Nếu sau khi thực hiện cú đánh bạn thấy bóng của mình có khả năng sẽ bị mất ở ngoài khu vực bẫy nước hoặc rơi vào khu vực OB, bạn nên đánh một quả bóng dự phòng. Bạn cần thông báo đó là bóng dự phòngvà phải đánh trước khi đi tìm quả bóng ban đầu.

Nếu quả bóng ban đầu bị mất (trừ trường hợp rơi vào bẫy nước và xử lý theo luật bẫy nước) hoặc bị OB, bạn phải tiếp tục chơi với bóng dự phòng và chịu phạt 1 gậy. Nếu bóng ban đầu được tìm thấy trong ranh giới của sân và trong thời gian cho phép là 5 phút, bạn phải đánh bóng ban đầu và không được sử dụng bóng dự phòng nữa.

Ball Lost or Out of Bounds; Provisional Ball (Rule 27)

Check the Local Rules on the score card to identify the boundaries of the course. These are normally defined by fences, walls, white stakes or white lines.

 

If your ball is lost outside a water hazard or out of bounds you must play another ball from the spot where the last shot was played, under penalty of one stroke, i.e. stroke and distance.

 

 

 

You are allowed 5 minutes to search for a ball. If it is not found within 5 minutes, it is lost.

 

If, after playing a shot, you think your ball may be lost outside a water hazard or out of bounds you should play a provisional ball. You must state that it is a provisional ball and play it before you go forward to search for the original ball.

If the original ball is lost (other than in a water hazard) or out of bounds, you must continue with the provisional ball, under penalty of one stroke. If the original ball is found in bounds, you must continue play of the hole with it, and must stop playing the provisional ball.

 

 

Phần 9: Bóng không đánh được (Luật 28)

Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước và bạn không muốn đánh bóng tại vị trí bóng nằm trong bẫy, bạn phải thực hiện theo Luật bẫy nước - Luật bóng không đánh được không áp dụng cho trường hợp này.

Ngoài ra tại bất cứ vị trí nào trên sân,nếu bạn cho rằng bóng của mình không thể đánh được, bạn có thể chịu phạt 1 gậy và lựa chọn:

• đánh bóng tại vị trí cuối cùng của cú đánh vừa thực hiện, hoặc

• thả bóng tại bất kỳ điểm nào phía sauvị trí bóng nằm cuối cùng,nhưng phải trên đường thẳng kéo dài từ cờ đến vị trí bóng nằm cuối đó, hoặc

• thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ so với điểm bóng nằm cuối cùng.

Nếu bóng của bạn nằm trong bẫy cát, bạn vẫn có thể thực hiện theo các quy tắc trên. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn thả bóng lùi về sau trên đường thẳng kéo dài hoặc trong vòng chiều dài 2 gậy, thì bạn vẫn phải thả bóng trong phạm vi bẫy cát.

Ball Unplayable (Rule 28)

If your ball is in a water hazard and you do not wish to play it as it lies, you must proceed under the water hazard Rule – the unplayable ball Rule does not apply.

 

Elsewhere on the course, if you believe your ball is unplayable, you may, under penalty of one stroke:

• play a ball from where your last shot was played, or

• drop a ball any distance behind the point where the ball lay keeping a straight line between the hole, the point where the ball lay and the spot on which the ball is dropped, or

• drop a ball within two club-lengths of where the ball lies not nearer the hole.

If your ball is in a bunker you may proceed as above, except that if you are dropping back on a line or within two club-lengths, you must drop a ball in the bunker.

 

Các phiên bản của Hướng dẫn này hoặc Luật Golf có thể lấy được bằng cách truy cập các trang web của R&A www.randa.org

Further copies of this Guide or the Rules of Golf can be obtained by visiting The R&A’s website www.randa.org

 

 

Nguyên tắc ứng xử

Etiquette

 

Giới thiệu

Mục này nêu ra các nguyên tắc ứng xử khi chơi golf. Nếu như người chơi tuân thủ các nguyên tắc này thì sẽ cảm thấy việc chơi golf càng thú vị hơn. Nguyên tắc quan trọng hơn cả đó là việc thể hiện sự quan tâm đến người khác trên sân golf nên được thể hiện ở mọi lúc.

 

Tinh thần của môn golf

Golf là một môn thể thao được chơi mà không có sự giám sát của trọng tài. Môn golf dựa vào tính liêm chính của từng cá nhân khi thể hiện sự quan tâm đến người chơi khác và tuân thủ luật chơi golf. Tất cả người chơi nên cư xử đúng mực, thể hiện tác phong nhã nhặn và tinh thần thể thao ở mọi lúc, cho dù mức độ họ thi đấu cạnh tranh nhau như thế nào. Đây chính là tinh thần của môn golf.

 

Sự an toàn

Người chơi khi thực hiện cú đánh bóng thật hay đánh nháp thì nên đảm bảo rằng không có ai đang đứng gần hay ở trong vị trí có thể bị đánh trúng bởi gậy golf, bóng hay bất kể viên đá, sỏi, nhành cây khô hay những vật tương tự.

Người chơi không nên đánh bóng của mình cho đến khi chắc rằng những người chơi ở nhóm đang đánh phía trước đã ra ngoài phạm vi cú đánh mà mình chuẩn bị thực hiện.

Người chơi nên luôn luôn quan sát và đảm bảo rằng cú đánh của họ không gây nguy hiểm cho các nhân viên bảo trì sân ở gần đó hay ở phía trước.

Nếu một người chơi đánh bóng về một hướng mà có khả năng rơi trúng một người nào đó thì ngay lập tức hô to để cảnh báo. Từ thông thường được sử dụng để cảnh báo trong tình huống này là “fore”.

 

Thể hiện sự quan tâm đối với các người chơi khác

Không gây ồn ào hay làm mất tập trung

Người chơi phải luôn luôn thể hiện sự quan tâm đến những người chơi khác trên sân và không nên làm ảnh hưởng đến sự tập trung của họ khi thực hiện cú đánh ví dụ như là di chuyển, nói chuyện hay gây ra âm thanh không cần thiết.

Người chơi phải đảm bảo rằng các thiết bị điện tử mà mình mang theo vào sân không làm người chơi khác bị mất tập trung.

Trên khu vực phát bóng, người chơi không nên phát bóng của mình cho đến khi đến lượt chơi của mình.

Những người chơi không nên đứng gần hay thẳng hướng phía sau bóng, hay thẳng phía sau lỗ golf khi một người chơi đang chuẩn bị đánh bóng.

 

Trên khu vực đẩy bóng

Trên khu vực đẩy bóng, những người chơi không nên đứng trên đường đẩy bóng của người chơi khác hay để phủ bóng mình phủ lên đường đẩy bóng của người đang thực hiện cú đánh.

Những người chơi nên đứng trên hay gần khu vực đẩy bóng cho đến khi tất cả người chơi cùng trong nhóm đã đưa bóng vào lỗ.

 

Ghi điểm

Trong thể thức đấu gậy, người chơi nào có vai trò là người ghi điểm nên kiểm tra điểm số của người chơi liên quan và ghi điểm trong khi trên đường đi sang khu vực phát bóng của đường golf tiếp theo.

 

Tốc độ chơi

Chơi đúng tốc độ chơi và theo sát nhóm chơi phía trước

Những người chơi nên chơi đúng tốc độ chơi. Ủy Ban có thể thiết lập bảng chỉ dẫn tốc độ chơi để mọi người chơi tuân thủ theo.

Trách nhiệm của một nhóm chơi là theo sát nhóm chơi phía trước mình. Nếu như nhóm chơi đánh chậm và bỏ một lỗ trống phía trước và làm chậm nhóm chơi phía sau mình thì nên mời nhóm chơi phía sau đánh trước bất kể nhóm này có bao nhiêu người. Nếu như nhóm chơi không bỏ một lỗ trống phía trước, nhưng thấy rằng nhóm chơi phía sau có thể chơi nhanh hơn thì nên mời nhóm chơi nhanh đánh trước.

Tư thế sẵn sàng đánh bóng

Những người chơi nên sẵn sàng đánh bóng ngay khi đến lượt chơi của mình. Khi đang đánh trên hay gần khu đẩy bóng, người chơi nên để túi gậy của họ hay xe điện ở vị trí thuận tiện để nhanh chóng di chuyển sang khu vực phát bóng ở đường golf tiếp theo. Khi hoàn thành xong một lỗ golf thì người chơi nên ngay lập tức rời khỏi khu vực đẩy bóng.

 

Bóng bị mất

Nếu người chơi nghĩ rằng bóng mình có thể bị mất bên ngoài chướng ngại vật nước hay ngoài biên thì để tiết kiệm thời gian, người chơi nên tuyên bố và đánh một quả bóng thay thế dự phòng.

Những người chơi đang tìm bóng nên ra hiệu cho những người chơi ở nhóm phía sau họ đánh trước ngay khi nhận thấy rằng việc tìm thấy trái bóng bị lạc không dễ dàng. Họ không nên tìm bóng hết 5 phút rồi mới làm việc trên. Khi đã đồng ý cho nhóm chơi phía sau đánh trước thì họ không được tiếp tục đánh cho đến khi nhóm chơi này đã ra khỏi tầm bóng rơi.

 

Ưu tiên trên sân

Trừ khi được quyết định bởi Ủy Ban, quyền ưu tiên trên sân được quyết định bởi tốc độ chơi của nhóm. Nhóm nào chơi trọn một vòng thì có quyền chơi vượt qua nhóm cho một vòng ngắn hơn. Từ “nhóm” bao gồm cả người chơi một mình.

 

Quan tâm sân golf

Bẫy cát

Trước khi ra khỏi bẫy cát, người chơi nên cẩn thận lấp lại và làm phẳng các vệt lõm và dấu giày của mình gây ra hay do người khác gây ra. Nếu như có dụng cụ cào cát

Tin liên quan: Luật chơi golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi