“Lời cầu nguyện của tôi không có hồi đáp là khi ở trên sân golf” - Billy Graham