"Người nghiện Golf có thể chơi trên đỉnh Everest nếu cờ được cắm ở trên đó" - Pete Dye

Truyền thông