Kỹ thuật chơi

3 chìa khóa cho việc kiểm soát những cú Pitch Shots

Trong các kỹ năng Shortgame thì cú đánh Pitch Shot là một trong những kỹ thuật cần phải nắm.