Kỹ thuật chơi

3 Pro Tour hàng đầu không sử dụng Vạch Kẻ ở trên bóng khi gạt

4 đại diện của Taylor Made là Rory McIlroy, Jon Rahm, Dustin Johnson và Matthew Wolff đưa ra quan điểm khác nhau về việc sử dụng Line trên bóng.