“Tôi đọc Green bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng khi gạt bóng lại bằng tiếng Anh” - Chi Chi Rodriguez