Kỹ thuật chơi

Kiểm soát tốc độ ở những tình huống gạt bóng Downhill hay Uphill

Đây là tình huống gặp phổ biến của hầu hết các cuộc chơi golf trên sân. Việc kiểm soát tốc độ là yếu tố đầu tiên cần tính tới.