“Một golfer phải thành thạo cú swing của mình khi luyện tập và tin tưởng vào nó trên sân đấu.” - Dr. Bob Rotella

Kỹ thuật chơi

Cách xử lý chip bóng ở cỏ rough dày cạnh green

Có nhiều sân golf vùng cỏ quanh green được thiết kế rất dầy, thử thách của bạn không chỉ là cứu bóng ra mà làm sao giúp bóng có vị trí tốt trên green.