Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng cho cú đánh trên Bunker Fairway

Chỉ vì bóng nằm trên bunker fairway mà bạn phải từ bỏ việc đưa bóng lên green.