“Tôi chưa bao giờ chơi một vòng mà không học được điều gì đó mới về bộ môn này cả.” – Ben Hogan