<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1622-ky-thuat-putt-bong-don-gian-hieu-qua-cua-jordan-spieth.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật Putt bóng đơn giản hiệu quả của Jordan Spieth</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật Putt bóng đơn giản hiệu quả của Jordan Spieth</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/JSpiethPutt01-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật Putt bóng đơn giản hiệu quả của Jordan Spieth</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; rất nhiều chuy&ecirc;n gia nhận định Jordan Spieth lu&ocirc;n c&oacute; những pha putt b&oacute;ng kh&ocirc;ng giống ai tr&ecirc;n green, v&agrave; c&aacute;i c&aacute;ch anh kiểm so&aacute;t n&oacute; thật l&agrave; xuất sắc.</p></h3> </header> <div data-block="true" data-editor="6tiou" data-offset-key="9qvft-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="9qvft-0-0">&nbsp;</div> </div> <div data-block="true" data-editor="6tiou" data-offset-key="fo1r3-0-0"> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fo1r3-0-0"><span data-offset-key="fo1r3-0-0">&nbsp;Vậy b&iacute; k&iacute;p của Jordan Spieth l&agrave;:</span></div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: center;" data-offset-key="fo1r3-0-0"><span data-offset-key="fo1r3-0-0"><img src="http://i2.cdn.turner.com/dr/pga/sites/default/files/blogs/jordan-spieth-masters.jpg" border="0" /><br /></span></div> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fo1r3-0-0">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fo1r3-0-0"><span data-offset-key="fo1r3-0-0">&nbsp;- Đừng để &yacute; đến kỹ thuật khi putt, việc của bạn l&agrave; "tưởng tượng v&agrave; cảm gi&aacute;c thật tốt".<br /><br />- M&aacute;ch gi&uacute;p của Jordan Spieth: h&atilde;y bắt đầu tập putt từ khoảng c&aacute;ch 90 cm, sau đ&oacute; l&agrave; 180cm, tập đi tập lại ở hai khoảng c&aacute;ch n&agrave;y để gi&uacute;p bạn cải thiện cảm gi&aacute;c thật tốt, gần như việc bạn đặt gậy l&ecirc;n để putt b&oacute;ng l&agrave; ko c&ograve;n bận t&acirc;m đến kỹ thuật nữa</span></div> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fo1r3-0-0">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fo1r3-0-0">- &Yacute; thức r&otilde; đường b&oacute;ng đi, đặc biệt l&uacute;c impact (tiếp x&uacute;c) b&oacute;ng của đầu gậy, v&agrave; bạn c&oacute; thể biết lực t&aacute;c động v&agrave;o b&oacute;ng ảnh hưởng đến sự ch&iacute;nh x&aacute;c về khoảng c&aacute;ch v&agrave; sự ch&iacute;nh x&aacute;c thế n&agrave;o.</div> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fo1r3-0-0">&nbsp;</div> <div class="_1mf _1mj" data-offset-key="fo1r3-0-0"><strong>Golfedit.com</strong></div> </div> <div data-block="true" data-editor="6tiou" data-offset-key="97kfi-0-0">&nbsp;</div> <div data-block="true" data-editor="6tiou" data-offset-key="dos9n-0-0">&nbsp;</div> </article> </body></html>

Kỹ thuật Putt bóng đơn giản hiệu quả của Jordan Spieth

By GolfEdit.com - 09/05/2016

Có rất nhiều chuyên gia nhận định Jordan Spieth luôn có những pha putt bóng không giống ai trên green, và cái cách anh kiểm soát nó thật là xuất sắc.

 
 Vậy bí kíp của Jordan Spieth là:

 
 - Đừng để ý đến kỹ thuật khi putt, việc của bạn là "tưởng tượng và cảm giác thật tốt".

- Mách giúp của Jordan Spieth: hãy bắt đầu tập putt từ khoảng cách 90 cm, sau đó là 180cm, tập đi tập lại ở hai khoảng cách này để giúp bạn cải thiện cảm giác thật tốt, gần như việc bạn đặt gậy lên để putt bóng là ko còn bận tâm đến kỹ thuật nữa
 
- Ý thức rõ đường bóng đi, đặc biệt lúc impact (tiếp xúc) bóng của đầu gậy, và bạn có thể biết lực tác động vào bóng ảnh hưởng đến sự chính xác về khoảng cách và sự chính xác thế nào.
 
Golfedit.com
 
 

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi