<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1505-6-buoc-giup-golfer-tu-tin-tren-green.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>6 bước giúp golfer tự tin trên green</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>6 bước giúp golfer tự tin trên green</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/golfputtingtips01-630x360.jpg"> <figcaption>6 bước giúp golfer tự tin trên green</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 6 bước gi&uacute;p golfer tự tin khi tr&ecirc;n green</p></h3> </header> <p style="text-align: left;">Bước 1: Kiểm tra địa h&igrave;nh xung quanh, c&aacute;c bề mặt dốc quanh green thường hay c&oacute;</p> <p style="text-align: left;">Bước 2: Kiểm tra mặt green</p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Ở vị tr&iacute; bạn chuẩn bị putt đến hố, nh&igrave;n sang 2 b&ecirc;n kiểm tra xem c&aacute;c điểm bề mặt cao thấp</span></p> <p style="text-align: left;">Bước 3: Cảm nhận mặt green bằng 2 ch&acirc;n khi bạn đứng tr&ecirc;n green. Đi bộ dọc theo đường Line bạn sẽ putt&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Bước 4: Nh&igrave;n sang v&agrave; tưởng tượng hướng b&oacute;ng đi b&ecirc;n cạnh của đường putt. Bạn ngồi xổm v&agrave; nhớ quan s&aacute;t thật kĩ.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Bước 5: Kiểm tra c&aacute;c mầm hay quả tr&ecirc;n bề mặt bởi cỏ thường ph&aacute;t triển sau khi được tưới nước v&agrave; quang hợp bởi &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời, điều n&agrave;y dễ l&agrave;m cản trở hoặc thay đổi hướng đi của b&oacute;ng khi putt phải. Nếu bề mặt c&oacute; s&aacute;ng th&igrave; b&oacute;ng sẽ đi nhanh, c&ograve;n bề mặt cỏ tối sậm th&igrave; b&oacute;ng sẽ đi chậm hơn.&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Bước 6: Quan s&aacute;t ch&iacute;nh bạn chơi của bạn khi putt b&oacute;ng trước, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;ch r&otilde; nhất để bạn hiểu hơn địa h&igrave;nh green mặc d&ugrave; c&oacute; thể đường line của bạn kh&ocirc;ng như họ.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/cSqaVIHx3VU" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

6 bước giúp golfer tự tin trên green

By GolfEdit.com - 10/03/2016

Dưới đây là 6 bước giúp golfer tự tin khi trên green

Bước 1: Kiểm tra địa hình xung quanh, các bề mặt dốc quanh green thường hay có

Bước 2: Kiểm tra mặt green

Ở vị trí bạn chuẩn bị putt đến hố, nhìn sang 2 bên kiểm tra xem các điểm bề mặt cao thấp

Bước 3: Cảm nhận mặt green bằng 2 chân khi bạn đứng trên green. Đi bộ dọc theo đường Line bạn sẽ putt 

Bước 4: Nhìn sang và tưởng tượng hướng bóng đi bên cạnh của đường putt. Bạn ngồi xổm và nhớ quan sát thật kĩ. 

Bước 5: Kiểm tra các mầm hay quả trên bề mặt bởi cỏ thường phát triển sau khi được tưới nước và quang hợp bởi ánh sáng mặt trời, điều này dễ làm cản trở hoặc thay đổi hướng đi của bóng khi putt phải. Nếu bề mặt có sáng thì bóng sẽ đi nhanh, còn bề mặt cỏ tối sậm thì bóng sẽ đi chậm hơn. 

Bước 6: Quan sát chính bạn chơi của bạn khi putt bóng trước, đây chính là cách rõ nhất để bạn hiểu hơn địa hình green mặc dù có thể đường line của bạn không như họ.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi