<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/2313-dustin-johnson-la-bac-thay-ve-gay-wedge.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/djwedge-630x360.jpg"> <figcaption>Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dustin Johnson kh&ocirc;ng c&oacute; một Major n&agrave;o trong năm 2014 nhưng anh cũng c&oacute; danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong m&ugrave;a sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh tranh danh hiệu v&ocirc; địch FedExCup.</p></h3> </header> <p>Dustin Johnson c&oacute; ng&agrave;y thi đấu xuất sắc với 66 gậy ở v&ograve;ng 4. Golfer số 1 thế giới loại Jordan Spieth trong loạt playoff đầu ti&ecirc;n để đăng quang giải Playoff đầu ti&ecirc;n m&ugrave;a FedEx Cup 2016-2017.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/djwedge.jpg?1504942895396" alt="djwedge" /></p> <p>Johnson với lợi thế sức mạnh từ c&uacute; swing v&agrave; kỹ thuật sử dụng gậy Wedge đi&ecirc;u luyện đ&atilde; bắt kịp khoảng c&aacute;ch 5 gậy dẫn trước của Jordan Spieth. C&uacute; Drive 330 yard đưa b&oacute;ng qua hồ ở hố 18 gi&uacute;p anh chỉ cần d&ugrave;ng gậy Wedge để đưa b&oacute;ng &ocirc;m cờ. Trong khi đ&oacute; Spieth phải sử dụng&nbsp;gậy 7 để đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green.</p> <p>C&oacute; thể ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể&nbsp;tăng tốc độ đầu gậy đến mức 125 dặm/1 giờ được như DJ ở những c&uacute; Drive sấm s&eacute;t, nhưng ho&agrave;n to&agrave;n học được kỹ năng sử dụng gậy Wedge miễn ch&ecirc; của anh ấy.</p> <p>Tốp giảng vi&ecirc;n h&agrave;ng đầu của GolfDigest Martin Hall, gi&aacute;m đốc Ibis Golf &amp; Country Club ở West Palm Beach chia sẻ: "Ch&uacute;ng ta biết đến Lee Trevino như l&agrave; một người sử dụng gậy Wedge hay nhất nhưng Dustin Johnson cho thấy anh kh&ocirc;ng thua k&eacute;m g&igrave;. DJ dễ d&agrave;ng xoay cơ thể xung quanh m&agrave; kh&ocirc;ng cần qu&aacute; nhiều h&agrave;nh động từ tay."</p> <p>Johnson kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch gậy Wedge ph&ugrave; hợp với ch&iacute;nh khả năng xoay của cơ thể. Anh ấy thực hiện qu&aacute; tốt khả năng xoắn phần cơ thể tr&ecirc;n khi sử dụng gậy Wedge đồng thời cũng xoay cả phần dưới giống như swing ở dưới c&aacute;nh tay (swinging underhanded). Rất nhiều golfer xoay th&acirc;n qu&aacute; nhiều m&agrave; kh&ocirc;ng để &yacute; đến nhịp độ khiến mặt gậy x&uacute;c qu&aacute; s&acirc;u v&agrave;o mặt đất v&agrave; c&oacute; thể c&uacute; đ&aacute;nh kh&ocirc;ng c&ograve;n hiệu quả nữa. H&atilde;y xoay m&agrave; vẫn tạo được độ nghi&ecirc;ng.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com - 09/09/2017

Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh tranh danh hiệu vô địch FedExCup.

Dustin Johnson có ngày thi đấu xuất sắc với 66 gậy ở vòng 4. Golfer số 1 thế giới loại Jordan Spieth trong loạt playoff đầu tiên để đăng quang giải Playoff đầu tiên mùa FedEx Cup 2016-2017.

djwedge

Johnson với lợi thế sức mạnh từ cú swing và kỹ thuật sử dụng gậy Wedge điêu luyện đã bắt kịp khoảng cách 5 gậy dẫn trước của Jordan Spieth. Cú Drive 330 yard đưa bóng qua hồ ở hố 18 giúp anh chỉ cần dùng gậy Wedge để đưa bóng ôm cờ. Trong khi đó Spieth phải sử dụng gậy 7 để đưa bóng lên green.

Có thể chúng ta không thể tăng tốc độ đầu gậy đến mức 125 dặm/1 giờ được như DJ ở những cú Drive sấm sét, nhưng hoàn toàn học được kỹ năng sử dụng gậy Wedge miễn chê của anh ấy.

Tốp giảng viên hàng đầu của GolfDigest Martin Hall, giám đốc Ibis Golf & Country Club ở West Palm Beach chia sẻ: "Chúng ta biết đến Lee Trevino như là một người sử dụng gậy Wedge hay nhất nhưng Dustin Johnson cho thấy anh không thua kém gì. DJ dễ dàng xoay cơ thể xung quanh mà không cần quá nhiều hành động từ tay."

Johnson kiểm soát khoảng cách gậy Wedge phù hợp với chính khả năng xoay của cơ thể. Anh ấy thực hiện quá tốt khả năng xoắn phần cơ thể trên khi sử dụng gậy Wedge đồng thời cũng xoay cả phần dưới giống như swing ở dưới cánh tay (swinging underhanded). Rất nhiều golfer xoay thân quá nhiều mà không để ý đến nhịp độ khiến mặt gậy xúc quá sâu vào mặt đất và có thể cú đánh không còn hiệu quả nữa. Hãy xoay mà vẫn tạo được độ nghiêng.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi