<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/1466-3-dieu-quan-trong-de-danh-bong-ra-khoi-ho-cat-khi-danh-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 điều quan trọng để đánh bóng ra khỏi hố cát khi đánh golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 điều quan trọng để đánh bóng ra khỏi hố cát khi đánh golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/Anhtrongtuan/wgcBridgestone_Lee-640x449.jpg"> <figcaption>3 điều quan trọng để đánh bóng ra khỏi hố cát khi đánh golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Lời khuyên của Butch Harmon để đánh bóng một hố cát.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhtrongtuan/wgcBridgestone_Lee.jpg" border="0" alt=""></p> <p><strong>1. Th&#7921;c hi&#7879;n th&ecirc;m m&#7897;t g&#7853;y ph&#7909;</strong></p> <p>Nh&#7919;ng c&uacute; &#273;&aacute;nh b&oacute;ng h&#7887;ng ph&#7893; bi&#7871;n t&#7915; h&#7889; c&aacute;t l&agrave; nh&#7919;ng c&uacute; fat. V&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; ch&acirc;n b&#7841;n ch&ugrave;ng xu&#7889;ng ph&iacute;a d&#432;&#7899;i. Vi&#7879;c di chuy&#7875;n h&#7841; th&#7845;p tr&#7885;ng t&acirc;m c&#7911;a b&#7841;n s&#7869; r&#7845;t t&#7889;t khi ch&#417;i tr&ecirc;n c&#7887; nh&#432;ng khi ch&#417;i tr&ecirc;n c&aacute;t m&#7873;m s&#7869; th&#432;&#7901;ng d&#7851;n &#273;&#7871;n &#273;&aacute;nh v&#7873; ph&iacute;a sau b&oacute;ng. &#272;&#7875; h&#432;&#7899;ng b&oacute;ng v&#7873; ph&iacute;a tr&#432;&#7899;c ch&acirc;n, th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; swing nh&#7865; d&#7877; d&agrave;ng v&#7899;i m&#7897;t g&#7853;y d&agrave;i. N&#7871;u mi&#7879;ng h&#7889; cao, c&#7847;n ch&#7855;c ch&#7855;n l&agrave; b&#7841;n c&oacute; c&uacute; &#273;&aacute;nh v&otilde;ng l&ecirc;n &#273;&#7911; cao &#273;&#7875; v&#432;&#7907;t qua, nh&#432;ng n&#7871;u mi&#7879;ng h&#7889; th&#7845;p, n&acirc;ng g&#7853;y v&agrave; &#273;&aacute;nh m&#7897;t c&uacute; swing d&#7877;.</p> <p><strong>2. H&#432;&#7899;ng t&#432; th&#7871; l&ecirc;n cao nh&#7857;m v&agrave;o b&oacute;ng</strong></p> <p>H&#432;&#7899;ng c&#7857;m c&#7911;a b&#7841;n l&ecirc;n &#273;&#7875; thi&#7871;t l&#7853;p g&oacute;c c&#7897;t s&#7889;ng c&#7911;a b&#7841;n l&#7899;n h&#417;n m&#7897;t ch&uacute;t theo chi&#7873;u d&#7885;c. T&#432; th&#7871; cao h&#417;n gi&uacute;p t&#7841;o l&#7921;c &#273;&#7849;y cho c&uacute; swing v&agrave; c&uacute; &#273;&aacute;nh s&#7869; m&#7841;nh h&#417;n, v&igrave; v&#7853;y b&#7841;n c&oacute; th&#7875; &#273;&aacute;nh b&oacute;ng l&ecirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m l&uacute;n c&aacute;t, ch&#7889;ng l&#7841;i l&#7921;c &#273;&#7849;y b&#7883; ch&igrave;m xu&#7889;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh va ch&#7841;m nh&#432; c&aacute;c golf th&#7911; v&#7847;n th&#432;&#7901;ng l&agrave;m khi c&#7913;u b&oacute;ng ra kh&#7887;i c&aacute;t.</p> <p><strong>3. Kh&ocirc;ng l&agrave;m v&#7905; k&iacute;nh</strong></p> <p>H&atilde;y t&#432;&#7903;ng t&#432;&#7907;ng qu&#7843; b&oacute;ng c&#7911;a b&#7841;n n&#7857;m tr&ecirc;n m&#7897;t t&#7845;m k&iacute;nh. B&#7841;n mu&#7889;n &#273;&aacute;nh n&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m v&#7905; k&iacute;nh. H&atilde;y t&#7841;o c&#7843;m gi&aacute;c nh&#432; b&#7841;n &#273;ang gi&#7919; t&#432; th&#7871; cao trong su&#7889;t th&#7901;i gian &#273;&aacute;nh b&oacute;ng. H&atilde;y nh&#7899; r&#7857;ng, &#273;&aacute;nh b&oacute;ng m&#7887;ng ra kh&#7887;i h&#7889; c&aacute;t l&agrave; m&#7897;t &#273;i&#7873;u t&#7889;t v&agrave; qu&aacute; m&#7887;ng lu&ocirc;n lu&ocirc;n t&#7889;t h&#417;n b&#7845;t k&#7923; c&uacute; &#273;&aacute;nh fat n&agrave;o.</p> <p>Butch Harmon l&agrave; m&#7897;t gi&aacute;o vi&ecirc;n d&#7841;y golf chuy&ecirc;n nghi&#7879;p c&#7911;a Golf Digest v&agrave; nh&agrave; &#273;i&#7873;u h&agrave;nh tr&#432;&#7901;ng Butch Harmon School of Golf at Rio Secco, Henderson, Nev.</p> <p><em>Theo golf.edu.vn</em></p> </article> </body></html>

3 điều quan trọng để đánh bóng ra khỏi hố cát khi đánh golf

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Lời khuyên của Butch Harmon để đánh bóng một hố cát.

1. Thực hiện thêm một gậy phụ

Những cú đánh bóng hỏng phổ biến từ hố cát là những cú fat. Và nguyên nhân là chân bạn chùng xuống phía dưới. Việc di chuyển hạ thấp trọng tâm của bạn sẽ rất tốt khi chơi trên cỏ nhưng khi chơi trên cát mềm sẽ thường dẫn đến đánh về phía sau bóng. Để hướng bóng về phía trước chân, thực hiện cú swing nhẹ dễ dàng với một gậy dài. Nếu miệng hố cao, cần chắc chắn là bạn có cú đánh võng lên đủ cao để vượt qua, nhưng nếu miệng hố thấp, nâng gậy và đánh một cú swing dễ.

2. Hướng tư thế lên cao nhằm vào bóng

Hướng cằm của bạn lên để thiết lập góc cột sống của bạn lớn hơn một chút theo chiều dọc. Tư thế cao hơn giúp tạo lực đẩy cho cú swing và cú đánh sẽ mạnh hơn, vì vậy bạn có thể đánh bóng lên mà không làm lún cát, chống lại lực đẩy bị chìm xuống trong quá trình va chạm như các golf thủ vần thường làm khi cứu bóng ra khỏi cát.

3. Không làm vỡ kính

Hãy tưởng tượng quả bóng của bạn nằm trên một tấm kính. Bạn muốn đánh nó mà không làm vỡ kính. Hãy tạo cảm giác như bạn đang giữ tư thế cao trong suốt thời gian đánh bóng. Hãy nhớ rằng, đánh bóng mỏng ra khỏi hố cát là một điều tốt và quá mỏng luôn luôn tốt hơn bất kỳ cú đánh fat nào.

Butch Harmon là một giáo viên dạy golf chuyên nghiệp của Golf Digest và nhà điều hành trường Butch Harmon School of Golf at Rio Secco, Henderson, Nev.

Theo golf.edu.vn

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi