<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/1483-danh-de-bong-hit-on-the-ball-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đánh đè bóng (Hit on the ball)</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đánh đè bóng (Hit on the ball)</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/Anhtrongtuan/Proam-snedeker4thfinal-550x306.jpg"> <figcaption>Đánh đè bóng (Hit on the ball)</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"></h3> </header> <p><strong>Chia s&#7867; c&#7911;a th&agrave;nh vi&ecirc;n Ti&#7875;u B&#7843;o:</strong></p> <p>C&aacute;i kh&aacute;i ni&#7879;m &#273;&egrave; b&oacute;ng b&aacute;c mouseking n&oacute;i &#273;&#7871;n n&oacute; bao g&#7891;m nh&#7919;ng th&agrave;nh ph&#7847;n c&#417; b&#7843;n sau:<br>- Hit down on the ball: &#273;&aacute;nh xu&#7889;ng, ch&#7913; kh&ocirc;ng ph&#7843;i qu&eacute;t ngang, hay h&#7899;t l&ecirc;n. C&oacute; ngh&#297;a l&agrave; ti&#7871;p x&uacute;c b&oacute;ng tr&#432;&#7899;c, sau &#273;&oacute; &#273;&#7847;u g&#7853;y m&#7899;i c&agrave;y &#273;&#7845;t (b&aacute;c n&agrave;o &#273;&aacute;nh t&#7889;t th&igrave; divot lu&ocirc;n &#7903; tr&#432;&#7899;c b&oacute;ng). C&#7843;m gi&aacute;c nh&#432; ph&#7843;i &#273;&egrave; hay d&iacute; b&oacute;ng cho n&oacute; chui xu&#7889;ng &#273;&#7845;t &#7845;y &#7841;<br>- Deloft: &uacute;p m&#7863;t g&#7853;y xu&#7889;ng khi v&agrave;o b&oacute;ng, ngh&#297;a l&agrave; c&aacute;i s&#7889; 7 l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng m&#7863;t n&oacute; nghi&ecirc;ng th&agrave;nh s&#7889; 6, v&igrave; v&#7853;y &#273;&aacute;nh s&#7889; 7 xa nh&#432; s&#7889; 6</p> <p><em>Theo Golfvn.net</em></p> </article> </body></html>

Đánh đè bóng (Hit on the ball)

By GolfEdit.com - 25/02/2016

Chia sẻ của thành viên Tiểu Bảo:

Cái khái niệm đè bóng bác mouseking nói đến nó bao gồm những thành phần cơ bản sau:
- Hit down on the ball: đánh xuống, chứ không phải quét ngang, hay hớt lên. Có nghĩa là tiếp xúc bóng trước, sau đó đầu gậy mới cày đất (bác nào đánh tốt thì divot luôn ở trước bóng). Cảm giác như phải đè hay dí bóng cho nó chui xuống đất ấy ạ
- Deloft: úp mặt gậy xuống khi vào bóng, nghĩa là cái số 7 lúc vào bóng mặt nó nghiêng thành số 6, vì vậy đánh số 7 xa như số 6

Theo Golfvn.net

Tin tức cập nhật
Swing

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com
Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh...
Swing

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com
Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. ...
Swing

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com
Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải.  ...
Swing

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com
Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập...
Swing

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com
Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở...
Swing

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com
Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi