<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/1461-cach-gia-tang-toc-do-dau-gay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Cách gia tăng tốc độ đầu gậy</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Cách gia tăng tốc độ đầu gậy</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Cách gia tăng tốc độ đầu gậy</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"></h3> </header> <p>Khi th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; swing, mu&#7889;n t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; &#273;&#7847;u g&#7853;y th&igrave; m&#7897;t b&#7897; ph&#7853;n n&agrave;o &#273;&oacute; tr&ecirc;n c&#417; th&#7875; b&#7841;n ph&#7843;i chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng nhanh h&#417;n &#273;&#7875; gi&uacute;p &#273;&#432;a b&oacute;ng bay xa h&#417;n. &#272;&oacute; c&oacute; th&#7875; l&agrave; ph&#7847;n th&acirc;n, c&aacute;nh tay ho&#7863;c b&agrave;n tay. H&atilde;y ra s&acirc;n v&agrave; th&#7917; &#273;&aacute;nh 3 c&uacute; &#273;&aacute;nh v&agrave; &#7903; m&#7895;i c&uacute; &#273;&aacute;nh, h&atilde;y t&#7853;p trung v&agrave;o vi&#7879;c t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; c&#7911;a m&#7897;t b&#7897; ph&#7853;n nh&#7845;t &#273;&#7883;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.munosconggolf.com/wp-content/uploads/2011/05/simple-golf-swing.jpg" border="0"></p> <p>C&aacute;ch 1: T&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; di chuy&#7875;n ph&#7847;n th&acirc;n: b&oacute;ng bay t&#7889;t, nh&#432;ng h&#417;i slice. <br>C&aacute;ch 2: T&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; di chuy&#7875;n c&aacute;nh tay: b&oacute;ng bay t&#7889;t h&#417;n<br>C&aacute;ch 3: T&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; di chuy&#7875;n b&agrave;n tay: k&#7871;t qu&#7843; kh&aacute; t&#7879;</p> <p>T&#7915; &#273;&oacute;, Joe Hallett &#273;&atilde; r&uacute;t ra k&#7871;t lu&#7853;n r&#7857;ng khi t&#259;ng t&#7889;c ph&#7847;n th&acirc;n, ta s&#7869; g&#7863;p v&#7845;n &#273;&#7873; v&#7899;i h&#432;&#7899;ng bay c&#7911;a b&oacute;ng, c&ograve;n khi t&#259;ng t&#7889;c ph&#7847;n c&aacute;nh tay, b&oacute;ng s&#7869; bay xa h&#417;n m&agrave; v&#7851;n bay &#273;&uacute;ng h&#432;&#7899;ng mong mu&#7889;n v&agrave; khi t&#259;ng t&#7889;c b&agrave;n tay, ta s&#7869; g&#7863;p v&#7845;n &#273;&#7873; v&#7899;i vi&#7879;c ti&#7871;p x&uacute;c b&oacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n, vi&#7879;c t&#259;ng t&#7889;c c&aacute;nh tay kh&ocirc;ng ph&#7843;i l&uacute;c n&agrave;o c&#361;ng l&agrave; l&#7921;a ch&#7885;n duy nh&#7845;t &#273;&#7875; t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; &#273;&#7847;u g&#7853;y, v&igrave; nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i c&oacute; th&oacute;i quen n&#7855;m g&#7853;y qu&aacute; ch&#7863;t s&#7869; ph&ugrave; h&#7907;p h&#417;n v&#7899;i c&aacute;ch th&#7913; 3. Do &#273;&oacute;, chuy&ecirc;n gia Joe Hallet khuy&ecirc;n r&#7857;ng n&ecirc;n ra s&acirc;n &#273;&aacute;nh th&#7917; &#273;&#7875; t&igrave;m &#273;&#432;&#7907;c c&aacute;ch ph&ugrave; h&#7907;p nh&#7845;t cho c&uacute; swing c&#7911;a b&#7841;n.</p> <p>Theo <strong><em>GolfToday.com.vn</em></strong></p> </article> </body></html>

Cách gia tăng tốc độ đầu gậy

By GolfEdit.com - 22/02/2016

Khi thực hiện một cú swing, muốn tăng tốc độ đầu gậy thì một bộ phận nào đó trên cơ thể bạn phải chuyển động nhanh hơn để giúp đưa bóng bay xa hơn. Đó có thể là phần thân, cánh tay hoặc bàn tay. Hãy ra sân và thử đánh 3 cú đánh và ở mỗi cú đánh, hãy tập trung vào việc tăng tốc độ của một bộ phận nhất định.

Cách 1: Tăng tốc độ di chuyển phần thân: bóng bay tốt, nhưng hơi slice.
Cách 2: Tăng tốc độ di chuyển cánh tay: bóng bay tốt hơn
Cách 3: Tăng tốc độ di chuyển bàn tay: kết quả khá tệ

Từ đó, Joe Hallett đã rút ra kết luận rằng khi tăng tốc phần thân, ta sẽ gặp vấn đề với hướng bay của bóng, còn khi tăng tốc phần cánh tay, bóng sẽ bay xa hơn mà vẫn bay đúng hướng mong muốn và khi tăng tốc bàn tay, ta sẽ gặp vấn đề với việc tiếp xúc bóng. Tuy nhiên, việc tăng tốc cánh tay không phải lúc nào cũng là lựa chọn duy nhất để tăng tốc độ đầu gậy, vì những người có thói quen nắm gậy quá chặt sẽ phù hợp hơn với cách thứ 3. Do đó, chuyên gia Joe Hallet khuyên rằng nên ra sân đánh thử để tìm được cách phù hợp nhất cho cú swing của bạn.

Theo GolfToday.com.vn

Tin tức cập nhật
Swing

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com
Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh...
Swing

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com
Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. ...
Swing

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com
Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải.  ...
Swing

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com
Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập...
Swing

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com
Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở...
Swing

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com
Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi