<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/1457-de-co-cu-swing-hoan-hao.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Để có cú swing hoàn hảo</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Để có cú swing hoàn hảo</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/Chmptour/AllenMississipi-625x375.jpg"> <figcaption>Để có cú swing hoàn hảo</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Để có một cú swing hoàn hảo</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Chmptour/AllenMississipi.jpg" border="0" alt=""></p> <p><strong>B&#432;&#7899;c 1: (V&#7883; tr&iacute; b&oacute;ng)</strong> t&#432;&#7903;ng t&#432;&#7907;ng c&oacute; 1 &#273;&#432;&#7901;ng th&#7859;ng n&#7889;i 2 &#273;i&#7875;m t&#7915; b&oacute;ng &#273;&#7871;n c&#7901;, v&agrave; m&#7863;t g&#7853;y vu&ocirc;ng g&oacute;c v&#7899;i &#273;&#432;&#7901;ng th&#7859;ng &#273;&oacute;. Sau &#273;&oacute; l&#7921;a sao cho ch&acirc;n &#273;&#7913;ng song song v&#7899;i ch&iacute;nh &#273;&#432;&#7901;ng line n&agrave;y.</p> <p><strong>B&#432;&#7899;c 2: (C&#7847;m g&#7853;y)</strong> c&oacute; 3 c&aacute;ch c&#7847;m g&#7853;y ch&iacute;nh: Warden hay Overlapping Grip; Interlocking Grip; Baseball Grip</p> <p><strong>B&#432;&#7899;c 3: (Setup t&#432; th&#7871; &#273;&#7913;ng)</strong> hai ch&acirc;n r&#7897;ng ngang vai, th&acirc;n ng&#432;&#7901;i &#273;&#7913;ng h&#432;&#7899;ng v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u, ch&acirc;n ph&#7843;i gi&#7919; nguy&ecirc;n g&oacute;c, ch&acirc;n tr&aacute;i h&#417;i m&#7903; nh&#7865;. Ph&#7847;n th&acirc;n tr&ecirc;n h&#417;i x&ocirc; v&#7873; tr&#432;&#7899;c ch&uacute;t x&iacute;u, &#273;&#7847;u g&#7889;i u&#7889;n cong nh&#7865; l&agrave;m sao cho ph&#7847;n tr&#7885;ng l&#432;&#7907;ng c&#417; th&#7875; r&#417;i to&agrave;n b&#7897; v&agrave;o b&agrave;n ch&acirc;n (tr&aacute;nh d&#7891;n h&#7871;t v&#7873; g&oacute;t ch&acirc;n). &#272;&#7875; chu&#7849;n b&#7883; v&agrave;o b&oacute;ng, 2 tay th&#7859;ng nh&#432;ng th&#7843; l&#7887;ng, vai tr&aacute;i c&oacute; xu h&#432;&#7899;ng cao h&#417;n vai ph&#7843;i.</p> <p><strong>B&#432;&#7899;c 4: (Th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; swing ho&agrave;n ch&#7881;nh)</strong> C&#417; th&#7875; tho&#7843;i m&aacute;i, c&uacute; backswing th&#7921;c hi&#7879;n b&#7857;ng vi&#7879;c xoay ch&#7913; kh&ocirc;ng ph&#7843;i b&#7857;ng b&agrave;n tay, v&agrave; ph&#7843;i &#273;&#7891;ng &#273;&#7873;u v&#7899;i chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng c&#7911;a m&ocirc;ng. &#272;&#7849;y th&#7853;t m&#7841;nh ph&#7847;n tr&#7885;ng l&#432;&#7907;ng c&#417; th&#7875; t&#7915; ph&#7843;i qua tr&aacute;i. &#7902; c&uacute; impact, m&ocirc;ng Turn, vai song song v&#7899;i b&oacute;ng, v&agrave; chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng c&#7843; c&#417; th&#7875; sao cho h&#432;&#7899;ng v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u.Ch&acirc;n ph&#7843;i chi &#273;&#432;&#7907;c di chuy&#7875;n ngay khi b&oacute;ng impact. CH&Uacute; &Yacute;: &#272;&Acirc;Y L&Agrave; SWING b&oacute;ng ch&#7913; kh&ocirc;ng ph&#7843;i &#272;&Aacute;NH v&agrave;o QU&#7842; B&Oacute;NG</p> <p style="text-align: center;">{youtube}WpBwacQFtXE{/youtube}</p> </article> </body></html>

Để có cú swing hoàn hảo

By GolfEdit.com - 22/02/2016

Để có một cú swing hoàn hảo

Bước 1: (Vị trí bóng) tưởng tượng có 1 đường thẳng nối 2 điểm từ bóng đến cờ, và mặt gậy vuông góc với đường thẳng đó. Sau đó lựa sao cho chân đứng song song với chính đường line này.

Bước 2: (Cầm gậy) có 3 cách cầm gậy chính: Warden hay Overlapping Grip; Interlocking Grip; Baseball Grip

Bước 3: (Setup tư thế đứng) hai chân rộng ngang vai, thân người đứng hướng về phía mục tiêu, chân phải giữ nguyên góc, chân trái hơi mở nhẹ. Phần thân trên hơi xô về trước chút xíu, đầu gối uốn cong nhẹ làm sao cho phần trọng lượng cơ thể rơi toàn bộ vào bàn chân (tránh dồn hết về gót chân). Để chuẩn bị vào bóng, 2 tay thẳng nhưng thả lỏng, vai trái có xu hướng cao hơn vai phải.

Bước 4: (Thực hiện cú swing hoàn chỉnh) Cơ thể thoải mái, cú backswing thực hiện bằng việc xoay chứ không phải bằng bàn tay, và phải đồng đều với chuyển động của mông. Đẩy thật mạnh phần trọng lượng cơ thể từ phải qua trái. Ở cú impact, mông Turn, vai song song với bóng, và chuyển động cả cơ thể sao cho hướng về phía mục tiêu.Chân phải chi được di chuyển ngay khi bóng impact. CHÚ Ý: ĐÂY LÀ SWING bóng chứ không phải ĐÁNH vào QUẢ BÓNG

{youtube}WpBwacQFtXE{/youtube}

Tin tức cập nhật
Swing

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com
Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh...
Swing

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com
Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. ...
Swing

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com
Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải.  ...
Swing

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com
Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập...
Swing

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com
Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở...
Swing

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com
Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi