Khám phá

Mediate vào nhóm Champion Tour Debut

Mediate vào nhóm Champion Tour Debut

15 golfers truớc Mediate đã từng vô địch trong lần đầu tham dự Champions Tour.

Tên (Năm) Số danh hệu trong sự nghiệp
MAJORS
Don January (1980) 22 1982 Senior PGA
Roberto de Vicenzo (1980) 2 1980 U.S. Senior Open
Arnold Palmer (1980) 10 1980 Senior PGA, 1981 U.S. Senior Open, 1984-85 Senior Players Championship
Rod Funseth (1983) 1 none
Gary Player (1985) 19 1987 Senior Players Championship, 1987-88 U.S. Senior Open, 1990 Senior PGA
George Archer (1989) 19 none
Jack Nicklaus (1990) 10 1990 Tradition, 1990 Senior Players Championship, 1991 Senior PGA, 1991 U.S. Senior Open, 1991 Tradition, 1993 U.S. Senior Open, 1995-96 Tradition
Bruce Fleisher (1999) 18 2001 U.S. Senior Open
Lanny Wadkins (2000) 1 none
Bobby Wadkins (2001) 4 2006 Senior Players Championship
Mark McNulty (2004) 8 2007 Tradition
Mark Wiebe (2007) 3 none
Tom Lehman (2009) 7 2010 Senior PGA, 2011-12 Tradition
Tom Pernice Jr. (2009) 1 none
Michael Allen (2012) 3 2009 Senior PGA

(Nam Giang)

Sân Augusta trùng tu lại địa điểm nổi tiếng mang tên tổng thống

Tin trước

Fan được uống bia miễn phí tại giải Made in Denmark

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Khám phá

Bình luận