Khám phá

Chiêm ngưỡng thiên đường 'thi đấu' của Ryder Cup 2016

Chiêm ngưỡng thiên đường 'thi đấu' của Ryder Cup 2016

Hole 1 / 442 yards / par 4

Hole 2 / 429 yards / par 4

Hole 3 / 633 yards / par 5

Hole 4 / 210 yards / par 3

Hole 5 / 352 yards / par 4

Hole 6 / 642 yards / par 5

Hole 7 / 402 yards / par 4

Hole 8 / 186 yars / par 3

Hole 9 / 475 yards / par 4

Hole 10 / 452 yards / par 4

Hole 11 / 606 yards / par 5

Hole 12 / 518 yards / par 4

Hole 13 / 248 yards / par 3

Hole 14 / 448 yards / par 4

Hole 15 / 405 yards / par 4

Hole 16 / 572 yards / par 5

Hole 17 / 176 yards / par 3

Hole 18 / 432 yards / par 4

Golfedit.com (Credits: GolfDigest)

Phải từ chức vì cho Tiger Woods điểm "F"

Tin trước

14 lý do nên yêu một anh chàng golfer

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Khám phá

Phát triển bởi