Khám phá

Chủ nhà của US Open 2016 năm nay là sân golf đẹp thứ 11 và nằm trong top 10 sân golf khó nhất thế giới

Chủ nhà của US Open 2016 năm nay là sân golf đẹp thứ 11 và nằm trong top 10 sân golf khó nhất thế giới

Hole 1 / Par 4 / 482 Yards


Hole 1 / Par 4 / 482 Yards 

Hole 2 / Par 4 / 340 Yards

Hole 2 / Par 4 / 340 Yards

Hole 3 / Par 4 / 426 Yards

Hole 3 / Par 4 / 426 Yards

Hole 4 / Par 5 / 609 Yards

Hole 4 / Par 5 / 609 Yards

Hole 5 / Par 4 / 382 Yards

Hole 5 / Par 4 / 382 Yards

Hole 6 / Par 3 / 194 Yards

Hole 6 / Par 3 / 194 Yards

Hole 7 / Par 4 / 479 Yards

Hole 7 / Par 4 / 479 Yards

Hole 8 / Par 3 / 252/288 Yards

Hole 8 / Par 3 / 252/288 Yards

Hole 9 / Par 4 / 477 Yards

Hole 9 / Par 4 / 477 Yards

Hole 10 / Par 4 / 440/462 Yards

Hole 10 / Par 4 / 440/462 Yards

Hole 11 / Par 4 / 379 Yards

Hole 11 / Par 4 / 379 Yards

Hole 12 / Par 5 / 632/667 Yards

Hole 12 / Par 5 / 632/667 Yards

Hole 13 / Par 3 / 183 Yards

Hole 13 / Par 3 / 183 Yards

Hole 14 / Par 4 / 358 Yards

Hole 14 / Par 4 / 358 Yards

Hole 15 / Par 4 / 500 Yards

Hole 15 / Par 4 / 500 Yards

Hole 16 / Par 3 / 231 Yards

Hole 16 / Par 3 / 231 Yards

Hole 17 / Par 4 / 313 Yards

Hole 17 / Par 4 / 313 Yards

Hole 18 / Par 4 / 484 Yards

Hole 18 / Par 4 / 484 Yards

 

 

Bạn sẽ choáng với gậy Driver của nhà vô địch World Long Drive 2016

Tin trước

Justin Thomas độ gậy và mặc áo tưởng nhớ Kobe Bryant trước thềm Phoenix Open

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Khám phá

Phát triển bởi