Khám phá

18 hố golf tuyệt đẹp của sân TPC Sawgrass nơi diễn ra giải The Players Championship

18 hố golf tuyệt đẹp của sân TPC Sawgrass nơi diễn ra giải The Players Championship

HOLE #1PAR 4, 423 YARDS

HOLE #2PAR 5, 532 YARDS

 

HOLE #3PAR 3, 177 YARDS

 

HOLE #4PAR 4, 384 YARDS

 

HOLE #5PAR 4, 471 YARDS

 

HOLE #6PAR 4, 393 YARDS

 

HOLE #7PAR 4, 442 YARDS

 

HOLE #8PAR 3, 237 YARDS

 

HOLE #9PAR 5, 583 YARDS

 

HOLE #10PAR 4, 424 YARDS

 

HOLE #11PAR 5, 558 YARDS

 

HOLE #12PAR 4, 358 YARDS

 

HOLE #13PAR 3, 181 YARDS

 

HOLE #14PAR 4, 481 YARDS

 

HOLE #15PAR 4, 449 YARDS

 

HOLE #16PAR 5, 523 YARDS

 

HOLE #17PAR 3, 137 YARDS

 

HOLE #18PAR 4, 462 YARDS

 

Golfedit.com - Credit: PGATOUR.COM

Ảnh đẹp trong tuần 13: Masters 2013 - Chân dung nhà vô địch

Tin trước

27 điều 'cực thú vị' về các golfer nối tiếng mà bạn chưa chắc đã biết

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Khám phá

@2012-2020 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi