Khám phá

18 hố sân Torrey Pines

18 hố sân Torrey Pines

Hố 1: PAR4 -450 Yards

Hố 2: PAR4 - 389 Yards

Hố 3 - PAR3 - 200 Yards

 Hố 4 - PAR4- 488 Yards

 Hố 5 - PAR4 - 454 Yards

 Hố 6 - PAR5 - 560 Yards

Hố 7 - PAR4 - 462 Yards

Hố 8 - PAR3 - 176 Yards

Hố 9 - PAR5 - 614 Yards

Hố 10 - PAR4 - 416 Yards

 Hố 11 - PAR3 - 211 Yards

Hố 12 - PAR4 - 504 Yards

Hố 13 - PAR5 - 614 Yards

Hố 14 - PAR4 - 437 Yards

Hố 15 - PAR4 - 478 Yards

Hố 16 - PAR3 - 223 Yards

Hố 17 - PAR4 - 442 Yards

Hố 18 - PAR5 - 570 Yards

Nguồn ảnh: PGATOUR

Khi nhân viên Starbuck là fan của Tiger, Chamblee nhận được dòng chữ này khi lấy đồ uống

Tin trước

Rory Mcilroy “nói thật” về Tiger Woods

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Khám phá

Phát triển bởi