Khám phá

Vẻ đẹp tuyệt vời của Cabot Cliffs/GolfDigest

Vẻ đẹp tuyệt vời của Cabot Cliffs/GolfDigest

Hole No. 16 / Par 3 / 176 yards

Hole No. 16 / Par 3 / 176 yards

Hole No. 17 / Par 4 / 331 yards

Hole No. 17 / Par 4 / 331 yards

Hole No. 6 / Par 3 / 186 yards

Hole No. 6 / Par 3 / 186 yards

Hole No. 2 / Par 4 / 401 yards

Hole No. 2 / Par 4 / 401 yards

Hole No. 16 / Par 3 / 176 yards

Hole No. 16 / Par 3 / 176 yards

Hole No. 7 / Par 5 / 589 yards

Hole No. 7 / Par 5 / 589 yards

Hole No. 11 / Par 4 / 404 yards

Hole No. 11 / Par 4 / 404 yards

 Golfedit.com

 

Ian Poulter chỉ trích hố 18 Northern Trust quá lợi cho tay to như Dustin Johnson

Tin trước

Từ nữ hoàng đường chạy đến quý bà sân golf

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Khám phá

Phát triển bởi