“Trong một đợt thống kê gần đây ghi nhận thì 80% golfer là gian lận, riêng 20% còn lại thì là nói dối” - Bruce Lansky

Pure Performance Coaching Center

Trung tâm đào tạo huấn luyện golf được đồng sáng lập bởi PGA Australia Phạm Minh Đức.
 • Địa chỉ: Sân tập golf Mipec - đối diện 236 phố Lê Trọng Tấn - Trường Chinh - Thanh Xuân , Hanoi, Vietnam 090 172 96 18
 • Điện thoại:
 • Email:
 • Website:
Pure Performance Coaching Center

Cường, Lê Việt

HLV Pure Performance

 • Hà Nội
 • Mipec Golf Club, Lê Trọng Tấn
 • Kinh nghiệm dạy: 2016
 • Cao niên
 • Nam giới
 • Phụ nữ
 • Trẻ em

Đức, Phạm Minh

PGA Australia

 • Hà Nội
 • Mipec Golf Club, Lê Trọng Tấn
 • Kinh nghiệm dạy: 2010
 • Cao niên
 • Nam giới
 • Phụ nữ
 • Trẻ em

Linh, Vũ Hà

HLV Pure Performance

 • Hà Nội
 • Mipec Golf Club, Lê Trọng Tấn
 • Kinh nghiệm dạy: 2011
 • Cao niên
 • Nam giới
 • Phụ nữ
 • Trẻ em

Lộc, Phùng Mạnh

HLV Pure Performance

 • Hà Nội
 • Mipec Golf Club, Lê Trọng Tấn
 • Kinh nghiệm dạy: 2010
 • Cao niên
 • Nam giới
 • Phụ nữ
 • Trẻ em

Luận, Hồ Khắc

HLV Pure Performance

 • Hà Nội
 • Mipec Golf Club, Lê Trọng Tấn
 • Kinh nghiệm dạy: 2015
 • Cao niên
 • Nam giới
 • Phụ nữ
 • Trẻ em

Sâm, Cao Xuân

HLV Pure Performance

 • Hà Nội
 • Mipec Golf Club, Lê Trọng Tấn
 • Kinh nghiệm dạy: 2013
 • Cao niên
 • Nam giới
 • Phụ nữ
 • Trẻ em