“Đánh cú đánh mà bạn muốn, không phải cú mà bạn nghĩ bạn nên đánh.” - Dr. Bob Rotella

Lộc, Phùng Mạnh

HLV Pure Performance


  • Hà Nội
  • Mipec Golf Club, Lê Trọng Tấn
  • 200 học viên
  • Kinh nghiệm dạy: 2010