<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/3238-11-nha-vo-dich-fedex-cup-trong-lich-su.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>11 nhà vô địch FedEx Cup trong lịch sử</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>11 nhà vô địch FedEx Cup trong lịch sử</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/fedexcupWINTigerCover-777x444.jpg"> <figcaption>11 nhà vô địch FedEx Cup trong lịch sử</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - FedExCup 2018 đang bước v&agrave;o giải đấu cuối c&ugrave;ng Tour Championship để t&igrave;m ra nh&agrave; v&ocirc; địch m&ugrave;a n&agrave;y</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 11 nh&agrave; v&ocirc; địch trong lịch sử của hệ thống điểm FedExCup:</p> <p><strong>2017 &ndash; Justin Thomas</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINJustin2017.jpg?1536799274343" alt="fedexcupWINJustin2017" /></p> <p>Justin Thomas c&oacute; tới 5 danh hiệu PGA TOUR trong năm 2017, với 1 chức v&ocirc; địch Major. Anh xuất sắc về vị tr&iacute; thứ 2 ở Tour Championship để thừa điểm l&ecirc;n ng&ocirc;i FedExCup 2017 v&agrave; nhận 10 triệu đ&ocirc; la tiền thưởng.</p> <p><strong>2016 &ndash; Rory Mcllroy</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINRory2016.jpg?1536799297876" alt="fedexcupWINRory2016" /></strong></p> <p>Rory Mcllroy đ&atilde; vượt qua Dustin Johnson trong một ng&agrave;y thi đấu nghẹt thở tại East Lake để cầm tr&ecirc;n tay chiếc c&uacute;p danh gi&aacute;.</p> <p>Mcllroy l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; v&ocirc; địch Deutsche Bank Championship v&agrave; cần một danh hiệu tại Tour nữa để vượt qua DJ v&agrave; anh đ&atilde; l&agrave;m điều đ&oacute; khi su&yacute;t so&aacute;t chiến thắng Ryan Moore&nbsp; trong v&ograve;ng playoff.</p> <p><strong>2015 &ndash; Jordan Spieth</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINSpieth2015.jpg?1536799315973" alt="fedexcupWINSpieth2015" /></strong></p> <p>Sau một năm thi đấu xuất sắc th&igrave; Jordan Spieth đ&atilde; d&agrave;nh được chức v&ocirc; địch FedEx Cup tại Tour Championship khi vượt qua Jason Day</p> <p>Spieth trước khi bước v&agrave;o giải đấu đ&atilde; c&oacute; 2 danh hiệu major v&agrave; 2 danh hiệu PGA Tour nhưng lại bị vượt qua bởi Day khi golfer người &Uacute;c n&agrave;y đ&atilde; bỏ t&uacute;i Canadian Open, USPGA, The Barclays v&agrave; BMW Championship. Spieth trở th&agrave;nh người thứ 6 li&ecirc;n tiếp vừa v&ocirc; địch Tour Championship v&agrave; cũng vừa v&ocirc; địch lu&ocirc;n FedEx Cup.</p> <p><strong>2014 &ndash; Billy Horschel</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINBilly2014.jpg?1536799335498" alt="fedexcupWINBilly2014" /></strong></p> <p>Horshel l&ecirc;n ng&ocirc;i tại BMW Championship v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; Tour Championship để d&agrave;nh được FedEx Cup c&ugrave;ng với 10 triệu đ&ocirc; tiền thưởng. Anh trở th&agrave;nh người đầu ti&ecirc;n chiến thắng d&ugrave; đứng ngo&agrave;i top 30 trước khi bước v&agrave;o c&aacute;c giải playoff.</p> <p><strong>2013 &ndash; Henrik Stenson</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINHenrik2013.jpg?1536799423655" alt="fedexcupWINHenrik2013" /></strong></p> <p>Golfer người Thụy Điển trở th&agrave;nh người Ch&acirc;u &Acirc;u đầu ti&ecirc;n chiến thắng được FedEx Cup. Anh c&oacute; 2 danh hiệu PGA Tour trong năm 2013 v&agrave; cả 2 danh hiệu đ&oacute; đều l&agrave; c&aacute;c giải playoff, Deutsche Bank v&agrave; Tour Championship.</p> <p><strong>2012 &ndash; Brandt Snedeker</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINBrandt2012.jpg?1536799485623" alt="fedexcupWINBrandt2012" /></strong></p> <p>Snedeker v&ocirc; địch giải Farmers Insurance Open v&agrave; Tour Championship trong năm 2012 để đem về số tiền 10 triệu đ&ocirc;.</p> <p><strong>2011 &ndash; Bill Haas</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINBill2011.jpg?1536799472470" alt="fedexcupWINBill2011" /></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; một giải FedEx Cup đ&aacute;ng nhớ khi Bill Haas bất ngờ đ&aacute;nh bại Hunter Mahan trong một v&ograve;ng playoff c&acirc;n n&atilde;o, bao gồm một t&igrave;nh huống đưa b&oacute;ng ra khỏi hồ tại hố 17.</p> <p><strong>2010 &ndash; Jim Furyk</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINJim2010.jpg?1536799505473" alt="fedexcupWINJim2010" /></strong></p> <p>Furyk v&ocirc; địch tại Tour Championship, FedEx Cup v&agrave; ẵm 10 triệu đ&ocirc; sau khi vượt qua được bunker tại hố cuối. Furyk c&oacute; 3 danh hiệu PGA Tour trong năm 2010.</p> <p><strong>2009 &ndash; Tiger Woods</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINTiger2009.jpg?1536799555802" alt="fedexcupWINTiger2009" /></strong></p> <p>Woods c&oacute; 6 danh hiệu trong năm 2009 v&agrave; đồng thời cũng c&oacute; 3 lần về nh&igrave; trong đ&oacute; bao gồm tại Tour Championship. Phil Mickelson d&ugrave; chiến thắng tại East Lake nhưng kh&ocirc;ng thể vượt qua được Tiger Woods tại bảng xếp hạng FedEx Cup.</p> <p><strong>2008 &ndash; Vijay Singh</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINVijay2008.jpg?1536799582789" alt="fedexcupWINVijay2008" /></strong></p> <p>Golfer người Fiji trở th&agrave;nh người thứ 2 c&oacute; danh hiệu FedEx Cup sau khi chiến thắng tại WGC-Bridgestone v&agrave; Deutsche Bank Championship trong năm 2008.</p> <p><strong>2007 &ndash; Tiger Woods</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/Khampha/fedexcupWINTiger2007.jpg?1536799606662" alt="fedexcupWINTiger2007" /></strong></p> <p>C&ograve;n ai kh&aacute;c th&iacute;ch hợp để n&acirc;ng cao chiếc c&uacute;p n&agrave;y hơn ngo&agrave;i huyền thoại sống Tiger Woods. Woods c&oacute; 7 danh hiệu PGA Tour trong năm 2007 trong đ&oacute; bao gồm WGC-Bridgestone v&agrave; USPGA Championship, sau đ&oacute; l&agrave; BMW v&agrave; Tour Championships để đem về danh hiệu danh gi&aacute; v&agrave; số tiền thưởng 10 triệu đ&ocirc;.</p> <p><strong>GolfEdit.com</strong></p> </article> </body></html>

11 nhà vô địch FedEx Cup trong lịch sử

By GolfEdit.com - 12/09/2018

Golfedit.com - FedExCup 2018 đang bước vào giải đấu cuối cùng Tour Championship để tìm ra nhà vô địch mùa này

Dưới đây là 11 nhà vô địch trong lịch sử của hệ thống điểm FedExCup:

2017 – Justin Thomas

fedexcupWINJustin2017

Justin Thomas có tới 5 danh hiệu PGA TOUR trong năm 2017, với 1 chức vô địch Major. Anh xuất sắc về vị trí thứ 2 ở Tour Championship để thừa điểm lên ngôi FedExCup 2017 và nhận 10 triệu đô la tiền thưởng.

2016 – Rory Mcllroy

fedexcupWINRory2016

Rory Mcllroy đã vượt qua Dustin Johnson trong một ngày thi đấu nghẹt thở tại East Lake để cầm trên tay chiếc cúp danh giá.

Mcllroy lúc đó đã vô địch Deutsche Bank Championship và cần một danh hiệu tại Tour nữa để vượt qua DJ và anh đã làm điều đó khi suýt soát chiến thắng Ryan Moore  trong vòng playoff.

2015 – Jordan Spieth

fedexcupWINSpieth2015

Sau một năm thi đấu xuất sắc thì Jordan Spieth đã dành được chức vô địch FedEx Cup tại Tour Championship khi vượt qua Jason Day

Spieth trước khi bước vào giải đấu đã có 2 danh hiệu major và 2 danh hiệu PGA Tour nhưng lại bị vượt qua bởi Day khi golfer người Úc này đã bỏ túi Canadian Open, USPGA, The Barclays và BMW Championship. Spieth trở thành người thứ 6 liên tiếp vừa vô địch Tour Championship và cũng vừa vô địch luôn FedEx Cup.

2014 – Billy Horschel

fedexcupWINBilly2014

Horshel lên ngôi tại BMW Championship và sau đó là Tour Championship để dành được FedEx Cup cùng với 10 triệu đô tiền thưởng. Anh trở thành người đầu tiên chiến thắng dù đứng ngoài top 30 trước khi bước vào các giải playoff.

2013 – Henrik Stenson

fedexcupWINHenrik2013

Golfer người Thụy Điển trở thành người Châu Âu đầu tiên chiến thắng được FedEx Cup. Anh có 2 danh hiệu PGA Tour trong năm 2013 và cả 2 danh hiệu đó đều là các giải playoff, Deutsche Bank và Tour Championship.

2012 – Brandt Snedeker

fedexcupWINBrandt2012

Snedeker vô địch giải Farmers Insurance Open và Tour Championship trong năm 2012 để đem về số tiền 10 triệu đô.

2011 – Bill Haas

fedexcupWINBill2011

Đây là một giải FedEx Cup đáng nhớ khi Bill Haas bất ngờ đánh bại Hunter Mahan trong một vòng playoff cân não, bao gồm một tình huống đưa bóng ra khỏi hồ tại hố 17.

2010 – Jim Furyk

fedexcupWINJim2010

Furyk vô địch tại Tour Championship, FedEx Cup và ẵm 10 triệu đô sau khi vượt qua được bunker tại hố cuối. Furyk có 3 danh hiệu PGA Tour trong năm 2010.

2009 – Tiger Woods

fedexcupWINTiger2009

Woods có 6 danh hiệu trong năm 2009 và đồng thời cũng có 3 lần về nhì trong đó bao gồm tại Tour Championship. Phil Mickelson dù chiến thắng tại East Lake nhưng không thể vượt qua được Tiger Woods tại bảng xếp hạng FedEx Cup.

2008 – Vijay Singh

fedexcupWINVijay2008

Golfer người Fiji trở thành người thứ 2 có danh hiệu FedEx Cup sau khi chiến thắng tại WGC-Bridgestone và Deutsche Bank Championship trong năm 2008.

2007 – Tiger Woods

fedexcupWINTiger2007

Còn ai khác thích hợp để nâng cao chiếc cúp này hơn ngoài huyền thoại sống Tiger Woods. Woods có 7 danh hiệu PGA Tour trong năm 2007 trong đó bao gồm WGC-Bridgestone và USPGA Championship, sau đó là BMW và Tour Championships để đem về danh hiệu danh giá và số tiền thưởng 10 triệu đô.

GolfEdit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Số tiền thưởng cho top 30 FedExCup nhận được là bao nhiêu?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Ngoài số tiền có được từ giải TOUR Championship, 30 tay golf xuất sắc nhất năm còn nhận thêm khoản tiền thưởng khủng của FedExCup 2018. ...
Giải trí - Khám phá

Bryson DeChambeau xịt nước lên bóng để làm gì?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Chắc chắn sẽ có nhiều người không mấy bất ngờ với những cách thức độc đáo của golfer có biệt danh là The Golf Scientist cả. ...
Giải trí - Khám phá

13 nhà hàng trong sân golf đặc sắc nhất thế giới

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dù sân golf thông thường không đi kèm với cụm từ ẩm thực cho lắm. Thế nhưng vẫn có những ngoại lệ mà bạn sẽ phải bất ngờ trước...
Giải trí - Khám phá

Khi nhân viên Starbuck là fan của Tiger, Chamblee nhận được dòng chữ này khi lấy đồ uống

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandel Chamblee nhận được một tin nhắn chia sẻ từ Tiger Woods ...
Giải trí - Khám phá

11 nhà vô địch FedEx Cup trong lịch sử

By GolfEdit.com
Golfedit.com - FedExCup 2018 đang bước vào giải đấu cuối cùng Tour Championship để tìm ra nhà vô địch mùa này ...
Giải trí - Khám phá

16 điều có thể bạn chưa biết về Bryson DeChambeau

By GolfEdit.com
Golfedit.com – Bryson DeChambeau đã có danh hiệu PGA Tour thứ 4 cho mình trong cuối tuần vừa rồi tại Dell Technologies Championship để vươn lên dẫn đầu bảng xếp...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi