<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2819-tiger-woods-canh-bao-cac-van-dong-vien-co-the-lo-gio-xuat-phat-us-open-vi-ly-do-nay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods cảnh báo các vận động viên có thể lỡ giờ xuất phát US Open vì lý do này</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods cảnh báo các vận động viên có thể lỡ giờ xuất phát US Open vì lý do này</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/USOpen2018Tiger06-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods cảnh báo các vận động viên có thể lỡ giờ xuất phát US Open vì lý do này</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - US Open lần thứ 118 trong lịch sử diễn ra tr&ecirc;n s&acirc;n Shinnecock, th&agrave;nh phố New Yorks v&agrave;o ng&agrave;y 14/6.</p></h3> </header> <p>Giải Major thứ 2 trong năm c&oacute; sự g&oacute;p mặt của rất nhiều c&aacute;c golfer h&agrave;ng đầu thế giới tham dự. Giải đấu trở lại với Shinnecock kể từ năm 2004.</p> <p>S&acirc;n Shinnecock nằm ở th&agrave;nh phố Newyork, th&agrave;nh phố kinh tế t&agrave;i ch&iacute;nh lớn nhất thế giới v&agrave; c&oacute; lượng người sinh sống rất đ&ocirc;ng. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do Tiger Woods đ&atilde; đưa ra lời cảnh b&aacute;o rằng c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tham dự giải c&oacute; thể lỡ giờ teetime do tắc đường ở Newyork g&acirc;y ra. C&oacute; lẽ lo xa cho việc đ&oacute;, Tiger Woods đ&atilde; quyết định sử dụng du thuyền c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Privacy 20 triệu đ&ocirc; la để di chuyển v&agrave; ở trong những ng&agrave;y diễn ra giải đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/USOpen2018Tiger06Yatch.jpg?1528845092800" alt="USOpen2018Tiger06Yatch" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Du thuyền Privacy 20 triệu đ&ocirc; la của Tiger Woods sử dụng trong ng&agrave;y diễn ra US Open</em></p> <p>Theo đ&oacute; Tiger Woods chỉ mất c&oacute; 30 ph&uacute;t để đến với s&acirc;n Shinnecock khi di chuyển bằng du thuyền bởi Privacy được đậu gần cảng Sag Harbor, nằm ở bờ đ&ocirc;ng s&acirc;n đấu diễn ra US Open.</p> <p>Tiger Woos n&oacute;i: "C&oacute; nhiều vận động vi&ecirc;n nghỉ ở kh&aacute;ch sạn trong th&agrave;nh phố, họ thường mất từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng để tới s&acirc;n. Bạn biết đ&oacute;, đ&acirc;y c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến họ c&oacute; thể bị lỡ giờ xuất ph&aacute;t. Tắc đường v&agrave; một số những sự việc kh&ocirc;ng mong muốn về giao th&ocirc;ng đi lại c&oacute; thể&nbsp;g&acirc;y ra nhiều phiền to&aacute;i kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute;".&nbsp;</p> <p>Việc sử dụng du thuyền để ở v&agrave; đi lại cho ph&eacute;p Woods c&oacute; th&ecirc;m nhiều thời gian chuẩn bị về sức khỏe v&agrave; t&acirc;m l&yacute; cho giải đấu.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/USOpen2018Tiger04.jpg?1528844936775" alt="USOpen2018Tiger04" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods c&oacute; v&ograve;ng đấu tập ở Shinnecocks (Ảnh: PGA TOUR)</em></p> <p>Woods chia sẻ th&ecirc;m: &ldquo;Sag Harbor l&agrave; một thị trấn nhỏ xinh đẹp. T&ocirc;i đ&atilde; ở đ&acirc;y trong v&agrave;i ng&agrave;y qua. T&ocirc;i chưa c&oacute; dịp n&agrave;o dạo bước tr&ecirc;n Sag Harbor nhưng chắc chắn l&agrave; tuần n&agrave;y t&ocirc;i sẽ thăm quan một ch&uacute;t. Cho đến thời điểm n&agrave;y, mọi thứ với t&ocirc;i đều rất tốt v&agrave; thực sự muốn tận hưởng bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; của US Open".</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

Tiger Woods cảnh báo các vận động viên có thể lỡ giờ xuất phát US Open vì lý do này

By GolfEdit.com - 13/06/2018

Golfedit.com - US Open lần thứ 118 trong lịch sử diễn ra trên sân Shinnecock, thành phố New Yorks vào ngày 14/6.

Giải Major thứ 2 trong năm có sự góp mặt của rất nhiều các golfer hàng đầu thế giới tham dự. Giải đấu trở lại với Shinnecock kể từ năm 2004.

Sân Shinnecock nằm ở thành phố Newyork, thành phố kinh tế tài chính lớn nhất thế giới và có lượng người sinh sống rất đông. Đây chính là lý do Tiger Woods đã đưa ra lời cảnh báo rằng các vận động viên tham dự giải có thể lỡ giờ teetime do tắc đường ở Newyork gây ra. Có lẽ lo xa cho việc đó, Tiger Woods đã quyết định sử dụng du thuyền có tên là Privacy 20 triệu đô la để di chuyển và ở trong những ngày diễn ra giải đấu.

USOpen2018Tiger06Yatch

Du thuyền Privacy 20 triệu đô la của Tiger Woods sử dụng trong ngày diễn ra US Open

Theo đó Tiger Woods chỉ mất có 30 phút để đến với sân Shinnecock khi di chuyển bằng du thuyền bởi Privacy được đậu gần cảng Sag Harbor, nằm ở bờ đông sân đấu diễn ra US Open.

Tiger Woos nói: "Có nhiều vận động viên nghỉ ở khách sạn trong thành phố, họ thường mất từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng để tới sân. Bạn biết đó, đây có thể là nguyên nhân khiến họ có thể bị lỡ giờ xuất phát. Tắc đường và một số những sự việc không mong muốn về giao thông đi lại có thể gây ra nhiều phiền toái không đáng có". 

Việc sử dụng du thuyền để ở và đi lại cho phép Woods có thêm nhiều thời gian chuẩn bị về sức khỏe và tâm lý cho giải đấu. 

USOpen2018Tiger04

Tiger Woods có vòng đấu tập ở Shinnecocks (Ảnh: PGA TOUR)

Woods chia sẻ thêm: “Sag Harbor là một thị trấn nhỏ xinh đẹp. Tôi đã ở đây trong vài ngày qua. Tôi chưa có dịp nào dạo bước trên Sag Harbor nhưng chắc chắn là tuần này tôi sẽ thăm quan một chút. Cho đến thời điểm này, mọi thứ với tôi đều rất tốt và thực sự muốn tận hưởng bầu không khí của US Open".

Golfedit.com

 

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Số tiền thưởng cho top 30 FedExCup nhận được là bao nhiêu?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Ngoài số tiền có được từ giải TOUR Championship, 30 tay golf xuất sắc nhất năm còn nhận thêm khoản tiền thưởng khủng của FedExCup 2018. ...
Giải trí - Khám phá

Bryson DeChambeau xịt nước lên bóng để làm gì?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Chắc chắn sẽ có nhiều người không mấy bất ngờ với những cách thức độc đáo của golfer có biệt danh là The Golf Scientist cả. ...
Giải trí - Khám phá

13 nhà hàng trong sân golf đặc sắc nhất thế giới

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dù sân golf thông thường không đi kèm với cụm từ ẩm thực cho lắm. Thế nhưng vẫn có những ngoại lệ mà bạn sẽ phải bất ngờ trước...
Giải trí - Khám phá

Khi nhân viên Starbuck là fan của Tiger, Chamblee nhận được dòng chữ này khi lấy đồ uống

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandel Chamblee nhận được một tin nhắn chia sẻ từ Tiger Woods ...
Giải trí - Khám phá

11 nhà vô địch FedEx Cup trong lịch sử

By GolfEdit.com
Golfedit.com - FedExCup 2018 đang bước vào giải đấu cuối cùng Tour Championship để tìm ra nhà vô địch mùa này ...
Giải trí - Khám phá

16 điều có thể bạn chưa biết về Bryson DeChambeau

By GolfEdit.com
Golfedit.com – Bryson DeChambeau đã có danh hiệu PGA Tour thứ 4 cho mình trong cuối tuần vừa rồi tại Dell Technologies Championship để vươn lên dẫn đầu bảng xếp...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi