<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2604-choi-golf-giup-ngan-ngua-ung-thu.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Chơi Golf giúp ngăn ngừa ung thư</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Chơi Golf giúp ngăn ngừa ung thư</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/GolfHealth02-630x360.jpg"> <figcaption>Chơi Golf giúp ngăn ngừa ung thư</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Những người chơi Golf thường sống rất thọ điều đ&oacute; cho thấy lợi &iacute;ch kh&ocirc;ng nhỏ từ m&ocirc;n thể thao c&oacute; từ h&agrave;ng trăm năm nay v&agrave; lu&ocirc;n thu h&uacute;t tầng lớp thượng lưu đam m&ecirc; với n&oacute;.</p></h3> </header> <p>Rất nhiều người cho rằng Golf &#039;tẻ nhạt&#039; v&agrave; h&igrave;nh như chẳng mất nhiều năng lượng n&agrave;o v&igrave; chỉ thấy người chơi đ&aacute;nh quả b&oacute;ng đi rồi gạt gạt v&agrave;o lỗ. H&igrave;nh ảnh ung dung c&oacute; phần đủng đỉnh của Golf c&oacute; lẽ khiến nhiều người nghĩ vậy. Thực tế Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n đ&ograve;i hỏi đầy đủ mọi yếu tố từ sức khỏe tinh thần, thể chất cũng như sự b&ecirc;n b&igrave;. Khi ai đ&oacute; tr&oacute;t đam m&ecirc; n&oacute; rồi th&igrave; việc "cai" cũng kh&ocirc;ng hề dễ. D&acirc;n golf gọi vui l&agrave; một loại &#039;ma t&uacute;y Xanh&#039;. Nhưng chất g&acirc;y nghiện n&agrave;y lại g&oacute;p phần cải thiện sức khỏe v&agrave; ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của golfer. B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y của GolfEdit về những lợi &iacute;ch từ chơi Golf mang lại v&agrave; ở chừng mực n&agrave;o đ&oacute; Golf gi&uacute;p giảm c&aacute;c nguy cơ bệnh tật đặc biệt ngăn ngừa ung thư.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/GolfHealth.jpg?1523605105730" alt="GolfHealth" /></p> <p><em>1, Gi&uacute;p tinh thần thư th&aacute;i, lạc quan.</em></p> <p>Chỉ cần tưởng tượng h&igrave;nh ảnh golfer với những bước đi uyển chuyển tr&ecirc;n thảm cỏ xanh mướt trong những c&aacute;nh rừng th&ocirc;ng đ&atilde; khiến người ta cảm thấy sự thư th&aacute;i v&ocirc; c&ugrave;ng. Rời xa chốn phố x&aacute; kh&oacute;i bụi x&ocirc; bồ để&nbsp;h&ograve;a m&igrave;nh trong cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoa l&aacute;. Thực ra kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều m&ocirc;n thể thao khiến người ta đ&atilde; c&oacute; cảm gi&aacute;c&nbsp;h&agrave;o hứng&nbsp;trước khi chơi như Golf. Chỉ tưởng tượng th&ocirc;i đ&atilde;&nbsp;&#039;ham&#039;&nbsp;lắm rồi. Đ&oacute; l&agrave; một liều thuốc tinh thần cực kỳ quan trọng gi&uacute;p Golfer qu&ecirc;n đi những giờ l&agrave;m việc căng thẳng. Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, sự phản kh&aacute;ng về mặt tinh thần sẽ ảnh hưởng đến thể dịch, đến nội tiết trong cơ thể.&nbsp;Tinh thần lạc quan v&agrave; sảng kho&aacute;i sẽ gi&uacute;p c&aacute;c&nbsp;cơ thể tiết ra c&aacute;c Hormone đầy đủ để ngăn ngừa c&aacute;c nguy cơ bệnh tật. Nhưng nếu lu&ocirc;n bi quan, giận dữ cơ thể lu&ocirc;n bị căng thẳng, yếu đuối, kh&ocirc;ng c&oacute; sức đề kh&aacute;ng với bệnh tật. Những người bị trầm uất, trầm cảm sẽ khiến một số hormone trong cơ thể tiết ra kh&ocirc;ng đầy đủ hoặc tiết ra qu&aacute; nhiều, g&acirc;y rối loạn. Như vậy đến với Golf l&agrave; t&igrave;m đến sự thư th&aacute;i v&agrave; gi&uacute;p tinh thần thoải m&aacute;i. Đ&acirc;y l&agrave; liều thuốc số 1 trong n&acirc;ng cao sức khỏe của người tham gia.&nbsp;</p> <p><em>2, Ngăn ngừa ung thư đại trực tr&agrave;ng:</em></p> <p>Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n phải đi bộ kh&aacute; nhiều v&agrave; đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; điều qu&aacute; bổ &iacute;ch cho người chơi golf. &Iacute;ch lợi của đi bộ kh&ocirc;ng cần phải b&agrave;n nữa.&nbsp;Kh&ocirc;ng h&ugrave;ng hục hay vắt thể lực dồn dập như nhiều m&ocirc;n hoạt n&aacute;o kh&aacute;c, Golf đi từ những vận động nhẹ nh&agrave;ng một c&aacute;ch đều đặn. Kh&ocirc;ng hiếm gặp cảnh c&aacute;c golfer ăn những miếng b&aacute;nh năng lượng, quả chuối hay uống nước nhiều khi thi đấu.&nbsp;Ch&iacute;nh điều n&agrave;y gi&uacute;p cho hệ ti&ecirc;u h&oacute;a trở n&ecirc;n linh hoạt v&agrave; hoạt động hiệu quả. C&aacute;c nguy cơ li&ecirc;n quan đến bệnh trực tr&agrave;ng hay đại tr&agrave;ng được ngăn chặn rất tốt.&nbsp;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute; việc chơi golf gi&uacute;p golfer ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c bữa ăn cần bổ sung đủ năng lượng v&agrave; dinh dưỡng. Sử dụng một ch&uacute;t bia, rượu vang kết hợp ăn uống đa dạng cũng gi&uacute;p ruột dễ nhu động từ đ&oacute; đảo thải c&aacute;c chất độc trong cơ thể. Nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; chỉ ra rằng tập thể dục c&oacute; thể gi&uacute;p c&acirc;n bằng vi khuẩn trong đường ruột v&agrave; gi&uacute;p th&uacute;c đẩy sự đa dạng của lợi khuẩn trong ruột. C&aacute;c vận động vi&ecirc;n v&agrave; những người đam m&ecirc; tập thể dục th&igrave; c&oacute; nhiều lợi khuẩn trong đường ruột hơn, gi&uacute;p tăng cường miễn dịch. Chơi golf cũng l&agrave;m ruột hoạt động trơn tru hơn, c&oacute; thể thấy bớt đau hơn khi gặp vấn đề ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; t&aacute;o b&oacute;n.</p> <p><em>3, Giảm nguy cơ ung thư b&agrave;ng quang:</em></p> <p>Golfer thi đấu trong c&aacute;c m&ugrave;a kh&aacute;c nhau v&agrave; lu&ocirc;n sử dụng một lượng nước lớn.&nbsp;Việc uống đủ lượng nước v&agrave; đều đặn trong khi chơi golf gi&uacute;p người chơi&nbsp;giảm 25% nguy cơ ung thư b&agrave;ng quang. Nước gi&uacute;p loại bỏ c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y bệnh ung thư ra khỏi b&agrave;ng quang trước khi ch&uacute;ng lan v&agrave; ph&aacute;t triển trong cơ thể. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy đừng&nbsp;bao giờ n&ecirc;n nhịn tiểu bởi l&uacute;c đ&oacute;&nbsp;b&agrave;ng quang trở th&agrave;nh nơi gi&uacute;p vi khuẩn ph&aacute;t triển v&agrave; tạo n&ecirc;n c&aacute;c&nbsp;hệ lụy kh&ocirc;ng tốt cho sức khỏe như nhiễm tr&ugrave;ng đường tiết niệu, sỏi thận, suy thận. Biết nhu cầu đ&oacute; ở c&aacute;c s&acirc;n golf cũng thiết kế c&aacute;c trạm nghỉ cho c&aacute;c golfer đi toalet hay tr&ecirc;n thế giới c&oacute; những sản phẩm gi&uacute;p golfer tiểu tiện trong khi thi đấu. Uống nước đầy đủ v&agrave; được xả thải hợp l&yacute; tạo ra cơ chế tốt cho việc duy tr&igrave; sức khỏe b&agrave;ng quang.&nbsp;</p> <p><em>4, Chống lại ung thư v&uacute;:</em></p> <p>Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n rất ph&ugrave; hợp với nữ giới khi việc vận động kh&ocirc;ng đỏi hỏi qu&aacute; cơ bắp v&agrave; cường độ cao. Điều quan trọng đ&ograve;i hỏi l&agrave; sự bền bỉ v&agrave; chăm chỉ luyện r&egrave;n. Tham gia v&agrave;o Golf đồng nghĩa người chơi đặc biệt l&agrave; phụ nữ được vận động nhiều hơn. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho cơ thể giảm khả năng b&eacute;o ph&igrave; v&agrave; việc tập thường xuy&ecirc;n giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư v&uacute; hơn 10%. Với ch&iacute;nh những người mắc bệnh n&agrave;y nếu chịu kh&oacute; vận động cũng gi&uacute;p dẫn đưa những tế b&agrave;o miễn dịch đến vị tr&iacute; c&aacute;c khối u, tạo cơ hội cho những tế b&agrave;o n&agrave;y tấn c&ocirc;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t khối u. Những bệnh nh&acirc;n ung thư v&uacute; vận động vừa phải 150 ph&uacute;t h&agrave;ng tuần sẽ giảm 50% nguy cơ t&aacute;i ph&aacute;t bệnh ung thư cũng như nguy cơ tử vong.&nbsp;</p> <p><em>Ngo&agrave;i việc ngăn ngừa c&aacute;c nguy cơ mắc bệnh ung thư. Tham gia thi đấu Golf gi&uacute;p người chơi điều h&ograve;a nhịp tim để c&oacute; tr&aacute;i tim khỏe mạnh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&oacute; rất nhiều golfer chia sẻ rằng họ kh&ocirc;ng c&ograve;n lo lắng với bệnh tiểu đường v&agrave; c&oacute; niềm tin v&agrave;o cuộc sống.&nbsp;&nbsp;</em></p> <p><em>Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n rất đặc biệt khi m&agrave; người 3 tuổi hay 90 tuổi vẫn c&oacute; thể chơi được. C&aacute;ch vận động của Golf linh hoạt v&agrave; nếu biết c&aacute;ch điều h&ograve;a hợp l&yacute; c&ograve;n giảm cả nguy cơ bị đau lưng đau cột sống. Lợi &iacute;ch từ tham gia Golf đ&atilde; được kiểm chứng bằng ch&iacute;nh tuổi thọ của những Golfer. Tham gia v&agrave;o m&ocirc;n thể thao qu&yacute; tộc n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p người chơi tăng cường sức khỏe m&agrave; họ lu&ocirc;n được coi l&agrave; tầng lớp đẳng cấp của x&atilde; hội. Đấy cũng l&agrave; điều phấn kh&iacute;ch m&agrave; kh&ocirc;ng phải m&ocirc;n n&agrave;o cũng c&oacute; được như Golf.&nbsp;</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Chơi Golf giúp ngăn ngừa ung thư

By GolfEdit.com - 12/04/2018

Những người chơi Golf thường sống rất thọ điều đó cho thấy lợi ích không nhỏ từ môn thể thao có từ hàng trăm năm nay và luôn thu hút tầng lớp thượng lưu đam mê với nó.

Rất nhiều người cho rằng Golf 'tẻ nhạt' và hình như chẳng mất nhiều năng lượng nào vì chỉ thấy người chơi đánh quả bóng đi rồi gạt gạt vào lỗ. Hình ảnh ung dung có phần đủng đỉnh của Golf có lẽ khiến nhiều người nghĩ vậy. Thực tế Golf là bộ môn đòi hỏi đầy đủ mọi yếu tố từ sức khỏe tinh thần, thể chất cũng như sự bên bì. Khi ai đó trót đam mê nó rồi thì việc "cai" cũng không hề dễ. Dân golf gọi vui là một loại 'ma túy Xanh'. Nhưng chất gây nghiện này lại góp phần cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của golfer. Bài viết dưới đây của GolfEdit về những lợi ích từ chơi Golf mang lại và ở chừng mực nào đó Golf giúp giảm các nguy cơ bệnh tật đặc biệt ngăn ngừa ung thư.

GolfHealth

1, Giúp tinh thần thư thái, lạc quan.

Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh golfer với những bước đi uyển chuyển trên thảm cỏ xanh mướt trong những cánh rừng thông đã khiến người ta cảm thấy sự thư thái vô cùng. Rời xa chốn phố xá khói bụi xô bồ để hòa mình trong cảnh thiên nhiên hoa lá. Thực ra không có nhiều môn thể thao khiến người ta đã có cảm giác hào hứng trước khi chơi như Golf. Chỉ tưởng tượng thôi đã 'ham' lắm rồi. Đó là một liều thuốc tinh thần cực kỳ quan trọng giúp Golfer quên đi những giờ làm việc căng thẳng. Theo các chuyên gia, sự phản kháng về mặt tinh thần sẽ ảnh hưởng đến thể dịch, đến nội tiết trong cơ thể. Tinh thần lạc quan và sảng khoái sẽ giúp các cơ thể tiết ra các Hormone đầy đủ để ngăn ngừa các nguy cơ bệnh tật. Nhưng nếu luôn bi quan, giận dữ cơ thể luôn bị căng thẳng, yếu đuối, không có sức đề kháng với bệnh tật. Những người bị trầm uất, trầm cảm sẽ khiến một số hormone trong cơ thể tiết ra không đầy đủ hoặc tiết ra quá nhiều, gây rối loạn. Như vậy đến với Golf là tìm đến sự thư thái và giúp tinh thần thoải mái. Đây là liều thuốc số 1 trong nâng cao sức khỏe của người tham gia. 

2, Ngăn ngừa ung thư đại trực tràng:

Golf là bộ môn phải đi bộ khá nhiều và đây chính là điều quá bổ ích cho người chơi golf. Ích lợi của đi bộ không cần phải bàn nữa. Không hùng hục hay vắt thể lực dồn dập như nhiều môn hoạt náo khác, Golf đi từ những vận động nhẹ nhàng một cách đều đặn. Không hiếm gặp cảnh các golfer ăn những miếng bánh năng lượng, quả chuối hay uống nước nhiều khi thi đấu. Chính điều này giúp cho hệ tiêu hóa trở nên linh hoạt và hoạt động hiệu quả. Các nguy cơ liên quan đến bệnh trực tràng hay đại tràng được ngăn chặn rất tốt. 

Bên cạnh đó việc chơi golf giúp golfer chú ý đến các bữa ăn cần bổ sung đủ năng lượng và dinh dưỡng. Sử dụng một chút bia, rượu vang kết hợp ăn uống đa dạng cũng giúp ruột dễ nhu động từ đó đảo thải các chất độc trong cơ thể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục có thể giúp cân bằng vi khuẩn trong đường ruột và giúp thúc đẩy sự đa dạng của lợi khuẩn trong ruột. Các vận động viên và những người đam mê tập thể dục thì có nhiều lợi khuẩn trong đường ruột hơn, giúp tăng cường miễn dịch. Chơi golf cũng làm ruột hoạt động trơn tru hơn, có thể thấy bớt đau hơn khi gặp vấn đề tiêu hóa và táo bón.

3, Giảm nguy cơ ung thư bàng quang:

Golfer thi đấu trong các mùa khác nhau và luôn sử dụng một lượng nước lớn. Việc uống đủ lượng nước và đều đặn trong khi chơi golf giúp người chơi giảm 25% nguy cơ ung thư bàng quang. Nước giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh ung thư ra khỏi bàng quang trước khi chúng lan và phát triển trong cơ thể. Chính vì vậy đừng bao giờ nên nhịn tiểu bởi lúc đó bàng quang trở thành nơi giúp vi khuẩn phát triển và tạo nên các hệ lụy không tốt cho sức khỏe như nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, suy thận. Biết nhu cầu đó ở các sân golf cũng thiết kế các trạm nghỉ cho các golfer đi toalet hay trên thế giới có những sản phẩm giúp golfer tiểu tiện trong khi thi đấu. Uống nước đầy đủ và được xả thải hợp lý tạo ra cơ chế tốt cho việc duy trì sức khỏe bàng quang. 

4, Chống lại ung thư vú:

Golf là bộ môn rất phù hợp với nữ giới khi việc vận động không đỏi hỏi quá cơ bắp và cường độ cao. Điều quan trọng đòi hỏi là sự bền bỉ và chăm chỉ luyện rèn. Tham gia vào Golf đồng nghĩa người chơi đặc biệt là phụ nữ được vận động nhiều hơn. Điều này giúp cho cơ thể giảm khả năng béo phì và việc tập thường xuyên giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú hơn 10%. Với chính những người mắc bệnh này nếu chịu khó vận động cũng giúp dẫn đưa những tế bào miễn dịch đến vị trí các khối u, tạo cơ hội cho những tế bào này tấn công và kiểm soát khối u. Những bệnh nhân ung thư vú vận động vừa phải 150 phút hàng tuần sẽ giảm 50% nguy cơ tái phát bệnh ung thư cũng như nguy cơ tử vong. 

Ngoài việc ngăn ngừa các nguy cơ mắc bệnh ung thư. Tham gia thi đấu Golf giúp người chơi điều hòa nhịp tim để có trái tim khỏe mạnh. Bên cạnh đó có rất nhiều golfer chia sẻ rằng họ không còn lo lắng với bệnh tiểu đường và có niềm tin vào cuộc sống.  

Golf là bộ môn rất đặc biệt khi mà người 3 tuổi hay 90 tuổi vẫn có thể chơi được. Cách vận động của Golf linh hoạt và nếu biết cách điều hòa hợp lý còn giảm cả nguy cơ bị đau lưng đau cột sống. Lợi ích từ tham gia Golf đã được kiểm chứng bằng chính tuổi thọ của những Golfer. Tham gia vào môn thể thao quý tộc này không chỉ giúp người chơi tăng cường sức khỏe mà họ luôn được coi là tầng lớp đẳng cấp của xã hội. Đấy cũng là điều phấn khích mà không phải môn nào cũng có được như Golf. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Số tiền thưởng cho top 30 FedExCup nhận được là bao nhiêu?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Ngoài số tiền có được từ giải TOUR Championship, 30 tay golf xuất sắc nhất năm còn nhận thêm khoản tiền thưởng khủng của FedExCup 2018. ...
Giải trí - Khám phá

Bryson DeChambeau xịt nước lên bóng để làm gì?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Chắc chắn sẽ có nhiều người không mấy bất ngờ với những cách thức độc đáo của golfer có biệt danh là The Golf Scientist cả. ...
Giải trí - Khám phá

13 nhà hàng trong sân golf đặc sắc nhất thế giới

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dù sân golf thông thường không đi kèm với cụm từ ẩm thực cho lắm. Thế nhưng vẫn có những ngoại lệ mà bạn sẽ phải bất ngờ trước...
Giải trí - Khám phá

Khi nhân viên Starbuck là fan của Tiger, Chamblee nhận được dòng chữ này khi lấy đồ uống

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandel Chamblee nhận được một tin nhắn chia sẻ từ Tiger Woods ...
Giải trí - Khám phá

11 nhà vô địch FedEx Cup trong lịch sử

By GolfEdit.com
Golfedit.com - FedExCup 2018 đang bước vào giải đấu cuối cùng Tour Championship để tìm ra nhà vô địch mùa này ...
Giải trí - Khám phá

16 điều có thể bạn chưa biết về Bryson DeChambeau

By GolfEdit.com
Golfedit.com – Bryson DeChambeau đã có danh hiệu PGA Tour thứ 4 cho mình trong cuối tuần vừa rồi tại Dell Technologies Championship để vươn lên dẫn đầu bảng xếp...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi