<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2404-tiger-woods-bong-golf-ngay-nay-bay-qua-xa-san-8000-yards-cung-binh-thuong-voi-cac-pro.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Woodsballs-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nh&agrave; v&ocirc; địch 14 lần Major gần đ&acirc;y đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n US Podcast v&agrave; chia sẻ rằng b&oacute;ng golf ng&agrave;y nay bay c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng xa.</p></h3> </header> <p>Tiger Woods đ&atilde; c&oacute; cuộc tr&ograve; chuyện với huấn luyện vi&ecirc;n b&oacute;ng ch&agrave;y Geno Auriemma về quan điểm của anh về b&oacute;ng golf. Anh cho rằng với c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển ti&ecirc;n tiến, c&aacute;c loại b&oacute;ng golf thời nay bay xa hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Woodsballs.jpg?1509982153935" alt="Woodsballs" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;Tiger Woods ở tee14 giải US Open 2009 s&acirc;n&nbsp;Black Course ở&nbsp;Bethpage State Park,Farmingdale, New York. (Photo:Ross Kinnaird/Getty Images)</em></p> <p>Tiger Woods l&agrave; một trong những golfer h&agrave;ng đầu với c&uacute; đ&aacute;nh xa. Anh c&oacute; c&uacute; Drive trung b&igrave;nh 298 yards năm 2000, xếp thứ 2 tr&ecirc;n PGA TOUR thời đ&oacute;. Nhưng nếu so s&aacute;nh với m&ugrave;a giải 2017,&nbsp;si&ecirc;u hổ chắc chắn&nbsp;bật ra ngo&agrave;i top 100. Bubba Watson đang l&agrave; golfer dẫn đầu Tour với Drive trung b&igrave;nh 337 yards từ tee.</p> <p>Tiger Woods chia sẻ: "Ch&uacute;ng ta cần l&agrave;m điều g&igrave; đ&oacute; về b&oacute;ng golf. T&ocirc;i nghĩ b&oacute;ng bay qu&aacute; xa. Với sự ph&aacute;t triển vượt bậc của bộ m&ocirc;n Golf, t&ocirc;i nghĩ s&acirc;n golf 8000 yards cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; qu&aacute; d&agrave;i với c&aacute;c Pro hiện nay. Nhưng để c&oacute; s&acirc;n golf n&agrave;y th&igrave; cần phải mở rộng cơ sở vật chất, thiết kế lại, chắc đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ bất khả thi".</p> <p>Tiger Woods cũng n&oacute;i về cả việc giữa Pro v&agrave; Am cũng sử dụng c&aacute;c loại b&oacute;ng golf kh&aacute;c nhau. USGA cũng đang nghi&ecirc;n cứu về vấn đề n&agrave;y. Tiger Woods n&oacute;i rằng b&oacute;ng golf cần được thiết kế ph&ugrave; hợp với s&acirc;n Golf. Huyền thoại Jack Nicklaus cung cấp th&ocirc;ng tin rằng trong 10 năm trở lại đ&acirc;y, số lượng s&acirc;n Golf ở Mỹ đ&oacute;ng cửa nhiều hơn mở, một phần nguy&ecirc;n nh&acirc;n cũng đến từ việc c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; tạo ra những quả b&oacute;ng golf si&ecirc;u việt khiến ch&uacute;ng đi xa hơn bao giờ hết. Nhiều s&acirc;n Golf kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng nổi khoảng c&aacute;ch cho một c&uacute; swing của Pro.</p> <p>Si&ecirc;u hổ đưa ra gợi &yacute; rằng cần c&oacute; loại b&oacute;ng đi xa 50%, 75% hay 100% để sử dụng ph&ugrave; hợp với s&acirc;n golf hơn l&agrave; x&acirc;y dựng s&acirc;n golf ph&ugrave; hợp với b&oacute;ng golf. Bạn c&oacute; thể chơi Golf với đ&uacute;ng &yacute; muốn của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO

By GolfEdit.com - 06/11/2017

Nhà vô địch 14 lần Major gần đây đã xuất hiện trên US Podcast và chia sẻ rằng bóng golf ngày nay bay càng ngày càng xa.

Tiger Woods đã có cuộc trò chuyện với huấn luyện viên bóng chày Geno Auriemma về quan điểm của anh về bóng golf. Anh cho rằng với công nghệ phát triển tiên tiến, các loại bóng golf thời nay bay xa hơn rất nhiều.

Woodsballs

 Tiger Woods ở tee14 giải US Open 2009 sân Black Course ở Bethpage State Park,Farmingdale, New York. (Photo:Ross Kinnaird/Getty Images)

Tiger Woods là một trong những golfer hàng đầu với cú đánh xa. Anh có cú Drive trung bình 298 yards năm 2000, xếp thứ 2 trên PGA TOUR thời đó. Nhưng nếu so sánh với mùa giải 2017, siêu hổ chắc chắn bật ra ngoài top 100. Bubba Watson đang là golfer dẫn đầu Tour với Drive trung bình 337 yards từ tee.

Tiger Woods chia sẻ: "Chúng ta cần làm điều gì đó về bóng golf. Tôi nghĩ bóng bay quá xa. Với sự phát triển vượt bậc của bộ môn Golf, tôi nghĩ sân golf 8000 yards cũng không phải là quá dài với các Pro hiện nay. Nhưng để có sân golf này thì cần phải mở rộng cơ sở vật chất, thiết kế lại, chắc đây là nhiệm vụ bất khả thi".

Tiger Woods cũng nói về cả việc giữa Pro và Am cũng sử dụng các loại bóng golf khác nhau. USGA cũng đang nghiên cứu về vấn đề này. Tiger Woods nói rằng bóng golf cần được thiết kế phù hợp với sân Golf. Huyền thoại Jack Nicklaus cung cấp thông tin rằng trong 10 năm trở lại đây, số lượng sân Golf ở Mỹ đóng cửa nhiều hơn mở, một phần nguyên nhân cũng đến từ việc công nghệ đã tạo ra những quả bóng golf siêu việt khiến chúng đi xa hơn bao giờ hết. Nhiều sân Golf không đáp ứng nổi khoảng cách cho một cú swing của Pro.

Siêu hổ đưa ra gợi ý rằng cần có loại bóng đi xa 50%, 75% hay 100% để sử dụng phù hợp với sân golf hơn là xây dựng sân golf phù hợp với bóng golf. Bạn có thể chơi Golf với đúng ý muốn của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

The Bluff Hồ Tràm thay đổi ấn tượng sau dự án nâng cấp sân

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Bluff Hồ Tràm xếp vị trí thứ 35 thế giới do tạp chí GolfDigest bình chọn ...
Giải trí - Khám phá

Phil Mickelson xin lỗi vì hành động ngẫu hứng ở US Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có lẽ US Open 2018 ngoài việc người hâm mộ nhớ đến Brooks Koepka lần 2 liên tiếp đăng quang thì hành động gạt bóng lúc bóng đang...
Giải trí - Khám phá

Tại sao golfer chỉ đeo một găng tay?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Sẽ có nhiều người hỏi bạn rằng tại sao golfer lại thường sử dụng một găng tay ...
Giải trí - Khám phá

Toni Finau để tuột mất 217 ngàn đô la vì điểm double bogey hố 18.

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Toni Finau đã bỏ lỡ cơ hội nhận thêm 200 ngàn đô la tiền thưởng và xếp đồng hạng 3 US Open 2018. ...
Giải trí - Khám phá

Chủ tịch PGA Hoa Kỳ bị cảnh sát bắt giữ

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một tin khá shock cho làng golf Mỹ khi chủ tịch PGA of America là Paul Levy bị cảnh sát California bắt giữ ...
Giải trí - Khám phá

Tiger Woods cảnh báo các vận động viên có thể lỡ giờ xuất phát US Open vì lý do này

By GolfEdit.com
Golfedit.com - US Open lần thứ 118 trong lịch sử diễn ra trên sân Shinnecock, thành phố New Yorks vào ngày 14/6. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi