<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2396-hang-loat-pro-buc-xuc-vi-golfer-trung-hoc-khong-duoc-nhan-cup-vi-la-nu-gioi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Hàng loạt Pro bức xúc vì golfer trung học không được nhận cúp vì là nữ giới</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Hàng loạt Pro bức xúc vì golfer trung học không được nhận cúp vì là nữ giới</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/emily-nash-630x360.jpg"> <figcaption>Hàng loạt Pro bức xúc vì golfer trung học không được nhận cúp vì là nữ giới</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nữ vận động vi&ecirc;n trẻ trung học Emily Nash bị từ chối c&uacute;p cho chiến thắng tại giải Central Mass, thuộc bảng Division 3 boys v&agrave;o ng&agrave;y 24/10 ở Blissful Meadows, Massachusetts. Rất nhiều golfer PRo đ&atilde; b&agrave;y tỏ b&uacute;c x&uacute;c về việc n&agrave;y.</p></h3> </header> <p>Emily Nash đ&aacute;nh 75 gậy, vượt chuẩn 3, hơn c&aacute;ch biệt golfer nam đứng sau tới 4 gậy v&agrave; thi đấu c&ugrave;ng tee xuất ph&aacute;t. Số điểm n&agrave;y của c&ocirc; được t&iacute;nh v&agrave;o th&agrave;nh t&iacute;ch chung của tuyển nhưng lại kh&ocirc;ng được x&eacute;t danh hiệu c&aacute; nh&acirc;n do quy định của giải MIAA. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa Emily kh&ocirc;ng được xếp thứ nhất, đương nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng nhận được C&uacute;p. Chiến thắng thuộc về golfer nam đứng sau đ&aacute;nh 79 gậy.</p> <p>Chia sẻ sau sự việc, Nash n&oacute;i: "T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết quy định n&agrave;y đến tận khi v&ograve;ng đấu kết th&uacute;c v&agrave; t&ocirc;i biết điểm số m&igrave;nh l&agrave; tốt nhất. T&ocirc;i kh&ocirc;ng được nhận c&uacute;p. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng bực tức với MIAA hay những g&igrave; tương tự như n&agrave;y nhưng chỉ muốn kh&ocirc;ng gặp phải sự việc n&agrave;y một lần nữa. T&ocirc;i c&oacute; ch&uacute;t thất vọng về việc n&agrave;y."</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/images/A_Photos/2017/emily-nash.jpg?1509098983034" alt="emily-nash" /></p> <p>Cộng đồng mạng, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c golfer pro đ&atilde; phản ứng gay gắt về sự việc của Emily Nash. Nữ golfer nổi tiếng&nbsp;Brittany Lincicome viết trạng th&aacute;i tr&ecirc;n Twitter: "Điều n&agrave;y l&agrave;m t&ocirc;i thật bực tức. Nếu m&agrave; nam nữ đ&atilde; c&ugrave;ng thi đấu một tee giống nhau th&igrave; người n&agrave;o thấp điểm nhất người đ&oacute; thắng cuộc, đơn giản như vậy." Hay Curtis Strange n&oacute;i mỉa mai: "Golfer trung học kh&ocirc;ng được nhận c&uacute;p chỉ v&igrave; l&agrave; một con g&aacute;i". V&agrave; rất nhiều c&aacute;c d&ograve;ng trạng th&aacute;i chia sẻ sự bất b&igrave;nh về quy tắc n&agrave;y từ MIAA.&nbsp;</p> <p>Từ xưa Golf được coi l&agrave; bộ m&ocirc;n d&agrave;nh cho đ&agrave;n &ocirc;ng, v&agrave; vẫn c&oacute; ch&uacute;t &#039;k&igrave; thị&#039; với nữ giới ở bộ m&ocirc;n n&agrave;y. Những nỗ lực trong h&agrave;ng thập kỷ qua đ&atilde; đưa golf nữ ph&aacute;t triển mạnh mẽ, nhưng vẫn c&oacute; một số nơi c&oacute; quy định kh&ocirc;ng mấy &#039;th&acirc;n thiện&#039; cho golfer nữ.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Hàng loạt Pro bức xúc vì golfer trung học không được nhận cúp vì là nữ giới

By GolfEdit.com - 27/10/2017

Nữ vận động viên trẻ trung học Emily Nash bị từ chối cúp cho chiến thắng tại giải Central Mass, thuộc bảng Division 3 boys vào ngày 24/10 ở Blissful Meadows, Massachusetts. Rất nhiều golfer PRo đã bày tỏ búc xúc về việc này.

Emily Nash đánh 75 gậy, vượt chuẩn 3, hơn cách biệt golfer nam đứng sau tới 4 gậy và thi đấu cùng tee xuất phát. Số điểm này của cô được tính vào thành tích chung của tuyển nhưng lại không được xét danh hiệu cá nhân do quy định của giải MIAA. Điều này có nghĩa Emily không được xếp thứ nhất, đương nhiên không nhận được Cúp. Chiến thắng thuộc về golfer nam đứng sau đánh 79 gậy.

Chia sẻ sau sự việc, Nash nói: "Tôi không biết quy định này đến tận khi vòng đấu kết thúc và tôi biết điểm số mình là tốt nhất. Tôi không được nhận cúp. Chúng tôi không bực tức với MIAA hay những gì tương tự như này nhưng chỉ muốn không gặp phải sự việc này một lần nữa. Tôi có chút thất vọng về việc này."

 emily-nash

Cộng đồng mạng, đặc biệt là các golfer pro đã phản ứng gay gắt về sự việc của Emily Nash. Nữ golfer nổi tiếng Brittany Lincicome viết trạng thái trên Twitter: "Điều này làm tôi thật bực tức. Nếu mà nam nữ đã cùng thi đấu một tee giống nhau thì người nào thấp điểm nhất người đó thắng cuộc, đơn giản như vậy." Hay Curtis Strange nói mỉa mai: "Golfer trung học không được nhận cúp chỉ vì là một con gái". Và rất nhiều các dòng trạng thái chia sẻ sự bất bình về quy tắc này từ MIAA. 

Từ xưa Golf được coi là bộ môn dành cho đàn ông, và vẫn có chút 'kì thị' với nữ giới ở bộ môn này. Những nỗ lực trong hàng thập kỷ qua đã đưa golf nữ phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn có một số nơi có quy định không mấy 'thân thiện' cho golfer nữ.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

The Bluff Hồ Tràm thay đổi ấn tượng sau dự án nâng cấp sân

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Bluff Hồ Tràm xếp vị trí thứ 35 thế giới do tạp chí GolfDigest bình chọn ...
Giải trí - Khám phá

Phil Mickelson xin lỗi vì hành động ngẫu hứng ở US Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có lẽ US Open 2018 ngoài việc người hâm mộ nhớ đến Brooks Koepka lần 2 liên tiếp đăng quang thì hành động gạt bóng lúc bóng đang...
Giải trí - Khám phá

Tại sao golfer chỉ đeo một găng tay?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Sẽ có nhiều người hỏi bạn rằng tại sao golfer lại thường sử dụng một găng tay ...
Giải trí - Khám phá

Toni Finau để tuột mất 217 ngàn đô la vì điểm double bogey hố 18.

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Toni Finau đã bỏ lỡ cơ hội nhận thêm 200 ngàn đô la tiền thưởng và xếp đồng hạng 3 US Open 2018. ...
Giải trí - Khám phá

Chủ tịch PGA Hoa Kỳ bị cảnh sát bắt giữ

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một tin khá shock cho làng golf Mỹ khi chủ tịch PGA of America là Paul Levy bị cảnh sát California bắt giữ ...
Giải trí - Khám phá

Tiger Woods cảnh báo các vận động viên có thể lỡ giờ xuất phát US Open vì lý do này

By GolfEdit.com
Golfedit.com - US Open lần thứ 118 trong lịch sử diễn ra trên sân Shinnecock, thành phố New Yorks vào ngày 14/6. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi