<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2382-giai-golf-uc-mo-rong-2018-se-su-dung-dong-ho-dem-40-giay-cho-moi-cu-danh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Olympic-Rolex-Clock-630x360.jpg"> <figcaption>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Golfer chơi như r&ugrave;a b&ograve; tr&ecirc;n s&acirc;n kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều g&igrave; mới mẻ, v&agrave; cũng xảy ra kh&ocirc;ng &iacute;t lần&nbsp;tr&ecirc;n Tour thế giới. Luật cũng đ&atilde; quy định về thời gian cho từng c&uacute; đ&aacute;nh của người chơi xong việc gi&aacute;m s&aacute;t thật kh&ocirc;ng phải dễ.</p></h3> </header> <p>Theo tạp ch&iacute;&nbsp;The Times of London, v&agrave;o th&aacute;ng 6 năm 2018, giải &Uacute;c mở rộng (với t&ecirc;n cũ l&agrave; Diamond Open) sẽ &aacute;p dụng đồng hồ t&iacute;nh thời gian cho từng c&uacute; đ&aacute;nh của người chơi.&nbsp;Theo đ&oacute; mỗi vận động vi&ecirc;n&nbsp;chỉ c&oacute; 40 gi&acirc;y để thực hiện&nbsp;lượt&nbsp;đ&aacute;nh của họ. Sẽ c&oacute; 1 trọng t&agrave;i đi theo từng nh&oacute;m để bấm giờ cho tất cả c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh. Nếu người chơi n&agrave;o qu&aacute; 40 gi&acirc;y cho ph&eacute;p, ngay lập tức họ sẽ nhận một gậy phạt.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Olympic-Rolex-Clock.jpg?1507998711927" alt="Olympic-Rolex-Clock" /></p> <p>Austrian Open dường như l&agrave; nơi nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện điều n&agrave;y. Thật ra việc giải &Uacute;c mở rộng th&iacute; điểm việc n&agrave;y trước hết muốn xem việc c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; đ&aacute;p ứng được những nghi&ecirc;m ngặt về tốc độ chơi, đặc biệt khi c&oacute; đồng hồ đếm thời gian ngay ph&iacute;a sau.&nbsp;Theo luật 6-7 chỉ ra rằng, một người chơi c&oacute; 40 gi&acirc;y để thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh khi ch&iacute;nh thức đến lượt của người đ&oacute;, gồm cả golfer ph&aacute;t b&oacute;ng đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n tee. Ở PGA TOUR, tốc độ thi đấu chuẩn &aacute;p dụng l&agrave; 60 gi&acirc;y&nbsp;cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh bao gồm tee shot, approach, third to a par 5, first to chip, first to putt.</p> <p>Việc &aacute;p dụng đồng hồ đếm giờ nhận được nhiều ủng hộ nhưng cũng c&oacute; nhiều &yacute; kiến tr&aacute;i chiều khi cho rằng việc n&agrave;y ảnh hưởng đến những ứng dụng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ hiện đại về t&iacute;nh giờ đang &aacute;p dụng, bởi l&uacute;c n&agrave;y phụ thuộc v&agrave;o trọng t&agrave;i đi theo vận động vi&ecirc;n đ&oacute; đếm giời. Kh&ocirc;ng những thế việc đặt đồng hồ countback sẽ khiến golfer đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian suy nghĩ v&agrave; sẽ kh&oacute; c&oacute; những đường b&oacute;ng tốt nhất.&nbsp;</p> <p>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu ti&ecirc;n European Tour đặt đồng hồ t&iacute;nh giờ cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh đối với golfer tr&ecirc;n Tour. Tại giải ra mắt thể thức GolfSixes&nbsp;v&agrave;o th&aacute;ng Năm, 2017 cũng đ&atilde; cho lắp đặt đồng hồ đếm giờ ở một trong c&aacute;c hố đấu.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh

By GolfEdit.com - 14/10/2017

Golfedit.com - Golfer chơi như rùa bò trên sân không phải là điều gì mới mẻ, và cũng xảy ra không ít lần trên Tour thế giới. Luật cũng đã quy định về thời gian cho từng cú đánh của người chơi xong việc giám sát thật không phải dễ.

Theo tạp chí The Times of London, vào tháng 6 năm 2018, giải Úc mở rộng (với tên cũ là Diamond Open) sẽ áp dụng đồng hồ tính thời gian cho từng cú đánh của người chơi. Theo đó mỗi vận động viên chỉ có 40 giây để thực hiện lượt đánh của họ. Sẽ có 1 trọng tài đi theo từng nhóm để bấm giờ cho tất cả các cú đánh. Nếu người chơi nào quá 40 giây cho phép, ngay lập tức họ sẽ nhận một gậy phạt. 

Olympic-Rolex-Clock

Austrian Open dường như là nơi nghiêm túc thực hiện điều này. Thật ra việc giải Úc mở rộng thí điểm việc này trước hết muốn xem việc các vận động viên có đáp ứng được những nghiêm ngặt về tốc độ chơi, đặc biệt khi có đồng hồ đếm thời gian ngay phía sau. Theo luật 6-7 chỉ ra rằng, một người chơi có 40 giây để thực hiện một cú đánh khi chính thức đến lượt của người đó, gồm cả golfer phát bóng đầu tiên trên tee. Ở PGA TOUR, tốc độ thi đấu chuẩn áp dụng là 60 giây cho mỗi cú đánh bao gồm tee shot, approach, third to a par 5, first to chip, first to putt.

Việc áp dụng đồng hồ đếm giờ nhận được nhiều ủng hộ nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng việc này ảnh hưởng đến những ứng dụng và công nghệ hiện đại về tính giờ đang áp dụng, bởi lúc này phụ thuộc vào trọng tài đi theo vận động viên đó đếm giời. Không những thế việc đặt đồng hồ countback sẽ khiến golfer đó không có nhiều thời gian suy nghĩ và sẽ khó có những đường bóng tốt nhất. 

Đây không phải lần đầu tiên European Tour đặt đồng hồ tính giờ cho mỗi cú đánh đối với golfer trên Tour. Tại giải ra mắt thể thức GolfSixes vào tháng Năm, 2017 cũng đã cho lắp đặt đồng hồ đếm giờ ở một trong các hố đấu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

The Bluff Hồ Tràm thay đổi ấn tượng sau dự án nâng cấp sân

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Bluff Hồ Tràm xếp vị trí thứ 35 thế giới do tạp chí GolfDigest bình chọn ...
Giải trí - Khám phá

Phil Mickelson xin lỗi vì hành động ngẫu hứng ở US Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có lẽ US Open 2018 ngoài việc người hâm mộ nhớ đến Brooks Koepka lần 2 liên tiếp đăng quang thì hành động gạt bóng lúc bóng đang...
Giải trí - Khám phá

Tại sao golfer chỉ đeo một găng tay?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Sẽ có nhiều người hỏi bạn rằng tại sao golfer lại thường sử dụng một găng tay ...
Giải trí - Khám phá

Toni Finau để tuột mất 217 ngàn đô la vì điểm double bogey hố 18.

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Toni Finau đã bỏ lỡ cơ hội nhận thêm 200 ngàn đô la tiền thưởng và xếp đồng hạng 3 US Open 2018. ...
Giải trí - Khám phá

Chủ tịch PGA Hoa Kỳ bị cảnh sát bắt giữ

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một tin khá shock cho làng golf Mỹ khi chủ tịch PGA of America là Paul Levy bị cảnh sát California bắt giữ ...
Giải trí - Khám phá

Tiger Woods cảnh báo các vận động viên có thể lỡ giờ xuất phát US Open vì lý do này

By GolfEdit.com
Golfedit.com - US Open lần thứ 118 trong lịch sử diễn ra trên sân Shinnecock, thành phố New Yorks vào ngày 14/6. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi