<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2924-taylormade-tung-phien-ban-gay-sat-p790-mau-den-sanh-dieu.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>TaylorMade tung phiên bản gậy sắt P790 màu đen sành điệu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>TaylorMade tung phiên bản gậy sắt P790 màu đen sành điệu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Dung Cu/TaylorP790Black01-630x360.jpg"> <figcaption>TaylorMade tung phiên bản gậy sắt P790 màu đen sành điệu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;H&atilde;ng gậy TaylorMade đ&atilde; ch&iacute;nh thức tung ra thị trường bộ gậy sắt mới P790 Black.</p></h3> </header> <p>Phi&ecirc;n bản gốc P790s đ&atilde; được ra mắt năm ngo&aacute;i với điểm nổi bật ở c&ocirc;ng nghệ &lsquo;Speed Foam&rsquo; b&ecirc;n trong khoang rỗng sau gậy gi&uacute;p đưa b&oacute;ng đi xa hơn v&agrave; cảm nhận &acirc;m thanh cực kỳ ngọt.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/TaylorP790Black02.jpg?1531040011612" alt="TaylorP790Black02" /></p> <p style="text-align: center;"><em>D&ograve;ng gậy P790 Black của TaylorMade (Ảnh: TL)</em></p> <p>H&atilde;ng TaylorMade từng tự tin ph&aacute;t biểu rằng c&aacute;c golfer sẽ chẳng thể t&igrave;m thấy trải nghiệm n&agrave;o hay hơn d&ograve;ng P790 n&agrave;y, n&oacute; cũng chẳng giống bất cứ d&ograve;ng gậy n&agrave;o kh&aacute;c.</p> <p>C&ocirc;ng nghệ The Speed Foam hỗ trợ mặt gậy cũng nhưng cung cấp đặc t&iacute;nh giảm &acirc;m nhằm hỗ trợ hiệu suất&nbsp;v&agrave;&nbsp;tăng cảm nhận cho người chơi.</p> <p>D&ograve;ng gậy sắt n&agrave;y nổi bật với mặt gậy si&ecirc;u mỏng 1,74mm.&nbsp;C&ocirc;ng nghệ mới của Inverted Cone Technology đưa ra những cải tiến gi&uacute;p tăng t&iacute;nh linh hoạt từ mũi đến cổ gậy nhằm gia tăng tốc độ v&agrave;o b&oacute;ng, duy tr&igrave; c&uacute; đ&aacute;nh ổn định.</p> <p>Phần đầu gậy được sử dụng kim loại đ&uacute;c bầng Vonfram&nbsp;nhằm&nbsp;tối ưu h&oacute;a trọng lực v&agrave; tăng momen qu&aacute;n t&iacute;nh. Điều n&agrave;y được cho l&agrave; yếu tố quan trọng để hỗ trợ v&agrave; gi&uacute;p ổn định cho người chơi.</p> <p>D&ograve;ng gậy sắt P790 đưa b&oacute;ng đi xa hơn so d&ograve;ng gậy th&ocirc;ng thường. Trong đ&oacute; gậy sắt 7 c&oacute; độ mở 30,5 độ - g&oacute;c mở rất tối ưu của d&ograve;ng gậy n&agrave;y.</p> <p>D&ograve;ng gậy P790 Black mới vẫn giữ c&aacute;c t&iacute;nh năng nổi bật như của P790 nhưng được phủ một lớp PVD m&agrave;u đen b&oacute;ng cao cấp đi c&ugrave;ng với c&aacute;n True Temper Dynamic Gold 105 cũng c&oacute; m&agrave;u đen.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/TaylorP790Black01.jpg?1531040162459" alt="TaylorP790Black01" /></p> <p>Gi&aacute;m đốc s&aacute;ng tạo sản phẩm của TaylorMade, Tomo Bystedt n&oacute;i: <em>"P790 Black tạo cảm gi&aacute;c ổn định v&agrave; vượt trội về khoảng c&aacute;ch v&agrave; kiểu d&aacute;ng rất l&agrave; chất với m&agrave;u đen huyền diệu" .</em></p> <p>D&ograve;ng gậy mới n&agrave;y vẫn mang tinh thần của d&ograve;ng gậy cũ P790 nhưng người chơi c&oacute; th&ecirc;m sự lựa chọn về một trong những m&agrave;u sắc lạ&nbsp;v&agrave; rất&nbsp;ấn tượng n&agrave;y.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

TaylorMade tung phiên bản gậy sắt P790 màu đen sành điệu

By GolfEdit.com - 08/07/2018

Golfedit.com - Hãng gậy TaylorMade đã chính thức tung ra thị trường bộ gậy sắt mới P790 Black.

Phiên bản gốc P790s đã được ra mắt năm ngoái với điểm nổi bật ở công nghệ ‘Speed Foam’ bên trong khoang rỗng sau gậy giúp đưa bóng đi xa hơn và cảm nhận âm thanh cực kỳ ngọt.

TaylorP790Black02

Dòng gậy P790 Black của TaylorMade (Ảnh: TL)

Hãng TaylorMade từng tự tin phát biểu rằng các golfer sẽ chẳng thể tìm thấy trải nghiệm nào hay hơn dòng P790 này, nó cũng chẳng giống bất cứ dòng gậy nào khác.

Công nghệ The Speed Foam hỗ trợ mặt gậy cũng nhưng cung cấp đặc tính giảm âm nhằm hỗ trợ hiệu suất và tăng cảm nhận cho người chơi.

Dòng gậy sắt này nổi bật với mặt gậy siêu mỏng 1,74mm. Công nghệ mới của Inverted Cone Technology đưa ra những cải tiến giúp tăng tính linh hoạt từ mũi đến cổ gậy nhằm gia tăng tốc độ vào bóng, duy trì cú đánh ổn định.

Phần đầu gậy được sử dụng kim loại đúc bầng Vonfram nhằm tối ưu hóa trọng lực và tăng momen quán tính. Điều này được cho là yếu tố quan trọng để hỗ trợ và giúp ổn định cho người chơi.

Dòng gậy sắt P790 đưa bóng đi xa hơn so dòng gậy thông thường. Trong đó gậy sắt 7 có độ mở 30,5 độ - góc mở rất tối ưu của dòng gậy này.

Dòng gậy P790 Black mới vẫn giữ các tính năng nổi bật như của P790 nhưng được phủ một lớp PVD màu đen bóng cao cấp đi cùng với cán True Temper Dynamic Gold 105 cũng có màu đen.

TaylorP790Black01

Giám đốc sáng tạo sản phẩm của TaylorMade, Tomo Bystedt nói: "P790 Black tạo cảm giác ổn định và vượt trội về khoảng cách và kiểu dáng rất là chất với màu đen huyền diệu" .

Dòng gậy mới này vẫn mang tinh thần của dòng gậy cũ P790 nhưng người chơi có thêm sự lựa chọn về một trong những màu sắc lạ và rất ấn tượng này.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Dụng cụ golf

Tiger Woods sử dụng gậy sắt dài mới của TaylorMade tại The Open

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tiger Woods thi đấu tại The Open 2018 và xuất hiện với bộ gậy sắt mới của Taylormade GAPR. Cùng tìm hiểu bộ gậy sắt mới này của TaylorMade....
Dụng cụ golf

Scotty Cameron ra gậy putter mới cho những ai đang yêu thích dòng Newport 2

By GolfEdit.com
olfedit.com - Scotty Cameron sẽ ra phiên bản gậy putter mới Concept X vào tháng 8 tới đây. ...
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy golf của Michael Kim sử dụng tại John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Michael Kim vô địch John Deere Classic với tổng điểm kỷ lục giải -27 đầy thuyết phục ...
Dụng cụ golf

Túi gậy của nhà vô địch The Greenbrier 2018 - Kevin Na

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Kevin Na đã giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm bằng chức vô địch The Greenbrier 2018 ...
Dụng cụ golf

TaylorMade tung phiên bản gậy sắt P790 màu đen sành điệu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Hãng gậy TaylorMade đã chính thức tung ra thị trường bộ gậy sắt mới P790 Black. ...
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy của Francessco Molinari

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Francessco Molinari đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp khi vô địch giải Quicken Loans National 2018 ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi