<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2603-su-dung-5-hang-gay-khac-nhau-patrick-reed-noi-toi-muon-lam-nen-su-khac-biet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Dung Cu/patrick-reedclubs-630x360.jpg"> <figcaption>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Sau chức v&ocirc; địch The Masters, rất nhiều người tin rằng Patrick Reed sẽ k&yacute; kết hợp đồng cho c&ocirc;ng ty thiết bị golf n&agrave;o đ&oacute; v&agrave; c&acirc;u trả lời l&agrave; Reed muốn kh&aacute;c biệt.</p></h3> </header> <p>Patrick Reed đăng quang The Masters m&agrave; kh&ocirc;ng đại diện thương hiệu cho bất cứ h&atilde;ng thiết bị gậy golf n&agrave;o. Nh&igrave;n v&agrave;o bộ gậy thập cẩm của Reed th&igrave; c&oacute; thể biết anh đang sử dụng gậy của nhiều h&atilde;ng kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Reed01.jpg?1523495538147" alt="Masters2018R3Reed01" /></p> <p>Reed đ&atilde; kết th&uacute;c hợp đồng với Callaway từ cuối m&ugrave;a giải trước, thay v&igrave; k&yacute; kết thỏa thuận cho một h&atilde;ng n&agrave;o đ&oacute;, Reed&nbsp; quyết định sử dụng gậy t&ugrave;y &yacute; anh thấy c&oacute; hiệu quả.&nbsp;</p> <p>Patrick Reed chia sẻ: "T&ocirc;i muốn sự kh&aacute;c biệt, t&ocirc;i muốn thử một v&agrave;i sự kh&aacute;c biệt trong năm nay. C&oacute; rất nhiều c&aacute;c c&ocirc;ng ty tuyệt vời ch&agrave;o đ&oacute;n đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất gậy golf. Khi bạn quyết định đi theo một thỏa thuận lớn đồng nghĩa bạn sẽ phải sử dụng tất cả gậy c&ugrave;ng một nh&atilde;n hiệu, v&agrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể khiến bạn gặp kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chinh phục danh hiệu".</p> <p>Kh&ocirc;ng muốn c&oacute; một cam kết sử dụng gậy của bất cứ h&atilde;ng n&agrave;o nhưng Patrick Reed rất th&iacute;ch trang phục của Nike v&agrave; lu&ocirc;n muốn c&oacute; thỏa thuận với h&atilde;ng&nbsp;thời trang thể thao nổi tiếng thế giới n&agrave;y.</p> <p>Trong t&uacute;i gậy của Reed c&oacute; tới 5 h&atilde;ng gậy anh đang sử dụng: <em>Ping (driver), Nike (3-wood), Titleist (3-iron, wedge), Callaway/Odyssey (irons, putter)&nbsp;v&agrave;&nbsp;Artisan (wedges).</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt

By GolfEdit.com - 12/04/2018

Sau chức vô địch The Masters, rất nhiều người tin rằng Patrick Reed sẽ ký kết hợp đồng cho công ty thiết bị golf nào đó và câu trả lời là Reed muốn khác biệt.

Patrick Reed đăng quang The Masters mà không đại diện thương hiệu cho bất cứ hãng thiết bị gậy golf nào. Nhìn vào bộ gậy thập cẩm của Reed thì có thể biết anh đang sử dụng gậy của nhiều hãng khác nhau.

Masters2018R3Reed01

Reed đã kết thúc hợp đồng với Callaway từ cuối mùa giải trước, thay vì ký kết thỏa thuận cho một hãng nào đó, Reed  quyết định sử dụng gậy tùy ý anh thấy có hiệu quả. 

Patrick Reed chia sẻ: "Tôi muốn sự khác biệt, tôi muốn thử một vài sự khác biệt trong năm nay. Có rất nhiều các công ty tuyệt vời chào đón đặc biệt là các công ty sản xuất gậy golf. Khi bạn quyết định đi theo một thỏa thuận lớn đồng nghĩa bạn sẽ phải sử dụng tất cả gậy cùng một nhãn hiệu, và điều này có thể khiến bạn gặp khó khăn trong quá trình chinh phục danh hiệu".

Không muốn có một cam kết sử dụng gậy của bất cứ hãng nào nhưng Patrick Reed rất thích trang phục của Nike và luôn muốn có thỏa thuận với hãng thời trang thể thao nổi tiếng thế giới này.

Trong túi gậy của Reed có tới 5 hãng gậy anh đang sử dụng: Ping (driver), Nike (3-wood), Titleist (3-iron, wedge), Callaway/Odyssey (irons, putter) và Artisan (wedges).

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Dụng cụ golf

Tiger Woods sử dụng gậy sắt dài mới của TaylorMade tại The Open

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tiger Woods thi đấu tại The Open 2018 và xuất hiện với bộ gậy sắt mới của Taylormade GAPR. Cùng tìm hiểu bộ gậy sắt mới này của TaylorMade....
Dụng cụ golf

Scotty Cameron ra gậy putter mới cho những ai đang yêu thích dòng Newport 2

By GolfEdit.com
olfedit.com - Scotty Cameron sẽ ra phiên bản gậy putter mới Concept X vào tháng 8 tới đây. ...
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy golf của Michael Kim sử dụng tại John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Michael Kim vô địch John Deere Classic với tổng điểm kỷ lục giải -27 đầy thuyết phục ...
Dụng cụ golf

Túi gậy của nhà vô địch The Greenbrier 2018 - Kevin Na

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Kevin Na đã giải cơn khát danh hiệu PGA TOUR sau 7 năm bằng chức vô địch The Greenbrier 2018 ...
Dụng cụ golf

TaylorMade tung phiên bản gậy sắt P790 màu đen sành điệu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Hãng gậy TaylorMade đã chính thức tung ra thị trường bộ gậy sắt mới P790 Black. ...
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy của Francessco Molinari

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Francessco Molinari đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp khi vô địch giải Quicken Loans National 2018 ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi