<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2603-su-dung-5-hang-gay-khac-nhau-patrick-reed-noi-toi-muon-lam-nen-su-khac-biet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Dung Cu/patrick-reedclubs-630x360.jpg"> <figcaption>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Sau chức v&ocirc; địch The Masters, rất nhiều người tin rằng Patrick Reed sẽ k&yacute; kết hợp đồng cho c&ocirc;ng ty thiết bị golf n&agrave;o đ&oacute; v&agrave; c&acirc;u trả lời l&agrave; Reed muốn kh&aacute;c biệt.</p></h3> </header> <p>Patrick Reed đăng quang The Masters m&agrave; kh&ocirc;ng đại diện thương hiệu cho bất cứ h&atilde;ng thiết bị gậy golf n&agrave;o. Nh&igrave;n v&agrave;o bộ gậy thập cẩm của Reed th&igrave; c&oacute; thể biết anh đang sử dụng gậy của nhiều h&atilde;ng kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Reed01.jpg?1523495538147" alt="Masters2018R3Reed01" /></p> <p>Reed đ&atilde; kết th&uacute;c hợp đồng với Callaway từ cuối m&ugrave;a giải trước, thay v&igrave; k&yacute; kết thỏa thuận cho một h&atilde;ng n&agrave;o đ&oacute;, Reed&nbsp; quyết định sử dụng gậy t&ugrave;y &yacute; anh thấy c&oacute; hiệu quả.&nbsp;</p> <p>Patrick Reed chia sẻ: "T&ocirc;i muốn sự kh&aacute;c biệt, t&ocirc;i muốn thử một v&agrave;i sự kh&aacute;c biệt trong năm nay. C&oacute; rất nhiều c&aacute;c c&ocirc;ng ty tuyệt vời ch&agrave;o đ&oacute;n đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất gậy golf. Khi bạn quyết định đi theo một thỏa thuận lớn đồng nghĩa bạn sẽ phải sử dụng tất cả gậy c&ugrave;ng một nh&atilde;n hiệu, v&agrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể khiến bạn gặp kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chinh phục danh hiệu".</p> <p>Kh&ocirc;ng muốn c&oacute; một cam kết sử dụng gậy của bất cứ h&atilde;ng n&agrave;o nhưng Patrick Reed rất th&iacute;ch trang phục của Nike v&agrave; lu&ocirc;n muốn c&oacute; thỏa thuận với h&atilde;ng&nbsp;thời trang thể thao nổi tiếng thế giới n&agrave;y.</p> <p>Trong t&uacute;i gậy của Reed c&oacute; tới 5 h&atilde;ng gậy anh đang sử dụng: <em>Ping (driver), Nike (3-wood), Titleist (3-iron, wedge), Callaway/Odyssey (irons, putter)&nbsp;v&agrave;&nbsp;Artisan (wedges).</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt

By GolfEdit.com - 12/04/2018

Sau chức vô địch The Masters, rất nhiều người tin rằng Patrick Reed sẽ ký kết hợp đồng cho công ty thiết bị golf nào đó và câu trả lời là Reed muốn khác biệt.

Patrick Reed đăng quang The Masters mà không đại diện thương hiệu cho bất cứ hãng thiết bị gậy golf nào. Nhìn vào bộ gậy thập cẩm của Reed thì có thể biết anh đang sử dụng gậy của nhiều hãng khác nhau.

Masters2018R3Reed01

Reed đã kết thúc hợp đồng với Callaway từ cuối mùa giải trước, thay vì ký kết thỏa thuận cho một hãng nào đó, Reed  quyết định sử dụng gậy tùy ý anh thấy có hiệu quả. 

Patrick Reed chia sẻ: "Tôi muốn sự khác biệt, tôi muốn thử một vài sự khác biệt trong năm nay. Có rất nhiều các công ty tuyệt vời chào đón đặc biệt là các công ty sản xuất gậy golf. Khi bạn quyết định đi theo một thỏa thuận lớn đồng nghĩa bạn sẽ phải sử dụng tất cả gậy cùng một nhãn hiệu, và điều này có thể khiến bạn gặp khó khăn trong quá trình chinh phục danh hiệu".

Không muốn có một cam kết sử dụng gậy của bất cứ hãng nào nhưng Patrick Reed rất thích trang phục của Nike và luôn muốn có thỏa thuận với hãng thời trang thể thao nổi tiếng thế giới này.

Trong túi gậy của Reed có tới 5 hãng gậy anh đang sử dụng: Ping (driver), Nike (3-wood), Titleist (3-iron, wedge), Callaway/Odyssey (irons, putter) và Artisan (wedges).

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Dụng cụ golf

Cách sử dụng gậy Hybrid đúng cách

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Gậy Hybrid là một sự thay thế tương đối hoàn hảo cho đa số golfer gặp khó khăn trong việc sử dụng gậy sắt 3,4 hay thấp hơn...
Dụng cụ golf

Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR mới phù hợp với những golfer trung bình

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR bao gồm gậy gỗ và gậy sắt với mặt gậy mỏng và linh hoạt là yếu tố chính giúp đưa bóng đi xa....
Dụng cụ golf

Phân biệt gậy Fairway Wood và gậy Hybrid

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Gậy hybrid là sự kết hợp giữa hai yếu tố là gỗ và sắt để giúp các golfer có thể cải thiện khả năng chơi golf của mình. Mặc...
Dụng cụ golf

Liệu có nên thửa gậy về cùng một chiều dài như Bryson DeChambeau không?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Với thành công của Bryson DeChambeau tại Nothern Trust, câu hỏi một lần nữa lại được đặt ra cho việc sử dụng một chiều dài duy nhất cho...
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy Cobra của Bryson DeChambeau

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dưới đây là bộ gậy giúp Bryson DeChambeau lên ngôi ở giải The Northern Trust 2018 ...
Dụng cụ golf

Tiger Wood xuất hiện với gậy Driver mới tại The Northern Trust

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dù Tiger Woods đã vượt qua mọi sự kì vọng trong lần trở lại gần đây nhất. Nhưng vẫn còn một yếu tố mà Tiger vẫn đang cố gắng...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi