<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2603-su-dung-5-hang-gay-khac-nhau-patrick-reed-noi-toi-muon-lam-nen-su-khac-biet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Dung Cu/patrick-reedclubs-630x360.jpg"> <figcaption>Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Sau chức v&ocirc; địch The Masters, rất nhiều người tin rằng Patrick Reed sẽ k&yacute; kết hợp đồng cho c&ocirc;ng ty thiết bị golf n&agrave;o đ&oacute; v&agrave; c&acirc;u trả lời l&agrave; Reed muốn kh&aacute;c biệt.</p></h3> </header> <p>Patrick Reed đăng quang The Masters m&agrave; kh&ocirc;ng đại diện thương hiệu cho bất cứ h&atilde;ng thiết bị gậy golf n&agrave;o. Nh&igrave;n v&agrave;o bộ gậy thập cẩm của Reed th&igrave; c&oacute; thể biết anh đang sử dụng gậy của nhiều h&atilde;ng kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Masters2018R3Reed01.jpg?1523495538147" alt="Masters2018R3Reed01" /></p> <p>Reed đ&atilde; kết th&uacute;c hợp đồng với Callaway từ cuối m&ugrave;a giải trước, thay v&igrave; k&yacute; kết thỏa thuận cho một h&atilde;ng n&agrave;o đ&oacute;, Reed&nbsp; quyết định sử dụng gậy t&ugrave;y &yacute; anh thấy c&oacute; hiệu quả.&nbsp;</p> <p>Patrick Reed chia sẻ: "T&ocirc;i muốn sự kh&aacute;c biệt, t&ocirc;i muốn thử một v&agrave;i sự kh&aacute;c biệt trong năm nay. C&oacute; rất nhiều c&aacute;c c&ocirc;ng ty tuyệt vời ch&agrave;o đ&oacute;n đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty sản xuất gậy golf. Khi bạn quyết định đi theo một thỏa thuận lớn đồng nghĩa bạn sẽ phải sử dụng tất cả gậy c&ugrave;ng một nh&atilde;n hiệu, v&agrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể khiến bạn gặp kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chinh phục danh hiệu".</p> <p>Kh&ocirc;ng muốn c&oacute; một cam kết sử dụng gậy của bất cứ h&atilde;ng n&agrave;o nhưng Patrick Reed rất th&iacute;ch trang phục của Nike v&agrave; lu&ocirc;n muốn c&oacute; thỏa thuận với h&atilde;ng&nbsp;thời trang thể thao nổi tiếng thế giới n&agrave;y.</p> <p>Trong t&uacute;i gậy của Reed c&oacute; tới 5 h&atilde;ng gậy anh đang sử dụng: <em>Ping (driver), Nike (3-wood), Titleist (3-iron, wedge), Callaway/Odyssey (irons, putter)&nbsp;v&agrave;&nbsp;Artisan (wedges).</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sử dụng 5 hãng gậy khác nhau, Patrick Reed nói: Tôi muốn làm nên sự khác biệt

By GolfEdit.com - 12/04/2018

Sau chức vô địch The Masters, rất nhiều người tin rằng Patrick Reed sẽ ký kết hợp đồng cho công ty thiết bị golf nào đó và câu trả lời là Reed muốn khác biệt.

Patrick Reed đăng quang The Masters mà không đại diện thương hiệu cho bất cứ hãng thiết bị gậy golf nào. Nhìn vào bộ gậy thập cẩm của Reed thì có thể biết anh đang sử dụng gậy của nhiều hãng khác nhau.

Masters2018R3Reed01

Reed đã kết thúc hợp đồng với Callaway từ cuối mùa giải trước, thay vì ký kết thỏa thuận cho một hãng nào đó, Reed  quyết định sử dụng gậy tùy ý anh thấy có hiệu quả. 

Patrick Reed chia sẻ: "Tôi muốn sự khác biệt, tôi muốn thử một vài sự khác biệt trong năm nay. Có rất nhiều các công ty tuyệt vời chào đón đặc biệt là các công ty sản xuất gậy golf. Khi bạn quyết định đi theo một thỏa thuận lớn đồng nghĩa bạn sẽ phải sử dụng tất cả gậy cùng một nhãn hiệu, và điều này có thể khiến bạn gặp khó khăn trong quá trình chinh phục danh hiệu".

Không muốn có một cam kết sử dụng gậy của bất cứ hãng nào nhưng Patrick Reed rất thích trang phục của Nike và luôn muốn có thỏa thuận với hãng thời trang thể thao nổi tiếng thế giới này.

Trong túi gậy của Reed có tới 5 hãng gậy anh đang sử dụng: Ping (driver), Nike (3-wood), Titleist (3-iron, wedge), Callaway/Odyssey (irons, putter) và Artisan (wedges).

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi