<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2411-callaway-epic-va-cobra-king-os-su-thay-the-hoan-hao-cho-gay-sat-4-5.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Callaway Epic và Cobra King OS: sự thay thế hoàn hảo cho gậy sắt 4,5</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Callaway Epic và Cobra King OS: sự thay thế hoàn hảo cho gậy sắt 4,5</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/tow-new-hybrids_1-630x360.jpg"> <figcaption>Callaway Epic và Cobra King OS: sự thay thế hoàn hảo cho gậy sắt 4,5</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>D&ugrave; l&agrave; người chơi chuy&ecirc;n nghiệp hay nghiệp dư vẫn thường ưa th&iacute;ch c&uacute; đ&aacute;nh bằng gậy sắt cho những khoảng c&aacute;ch xa. Nhưng nếu sử dụng tốt gậy Hybrid th&igrave; việc đ&oacute; c&ograve;n dễ d&agrave;ng hơn.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Hai sản phẩm gậy Hybrid mới l&agrave; Callaway Epic v&agrave; Cobra King OS sẽ gi&uacute;p người chơi cải thiện hướng ph&aacute;t động, v&agrave; gia tăng quỹ đạo bay của b&oacute;ng. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng sản phẩm n&agrave;y đưa b&oacute;ng đi ổn định hơn những g&igrave; người chơi mong đợi.&nbsp;</p> <p><strong>1,&nbsp;Cobra King Os:&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/cobra-king-os-hybrid.jpg?1503021997160" alt="cobra-king-os-hybrid" /></p> <p>C&aacute;n gậy được r&egrave;n, bản mặt gậy l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, độ bền cao 455. The King OS c&oacute; ống cổ gậy thiết kế bằng c&ocirc;ng nghệ&nbsp;"Smart Pad"&nbsp; (độ loft +/- 1.5&deg;, trong khi vẫn duy tr&igrave; được mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c), c&aacute;n gậy graphite UST Recoil 460 ES. D&ograve;ng gậy n&agrave;y được b&aacute;n với c&aacute;c lựa chọn 3-4H (chỉnh từ 19&deg; đến&nbsp;22&deg;), 4-5H (22&deg; đến&nbsp;25&deg;), 5-6H (25&deg;&nbsp;- 28&deg;). Ngo&agrave;i ra người d&ugrave;ng c&oacute; thể mua trọn bộ King OS&nbsp;với set combo 8 gậy gi&aacute; ($1,100, c&aacute;n th&eacute;p; $1,200, c&aacute;n graphite).</p> <p><strong>2,&nbsp;Callaway Epic:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/callaway-epic-hybrid.jpg?1503022035847" alt="callaway-epic-hybrid" /></p> <p>D&ograve;ng gậy Hyrid của Epic của callaway c&oacute; mũ gậy được l&agrave;m từ chất liệu c&aacute;c bon composite ba trục. Vật liệu n&agrave;y nhẹ hơn titanium 65% - cho ph&eacute;p Callaway sử dụng vương miện (mũ gậy) Crown 5 gram, cũng như 35 gram vonfram đ&uacute;c bằng kim loại s&acirc;u trong đầu gậy. Vị tr&iacute; CG (trọng t&acirc;m đầu gậy) g&oacute;p phần gi&uacute;p cho b&oacute;ng ph&oacute;ng l&ecirc;n cao hơn m&agrave;&nbsp;xo&aacute;y&nbsp;(spin) &iacute;t hơn v&agrave; bay xa hơn. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, c&acirc;n nặng được chuyển sang phần bao quanh gậy để được ổn định, trong khi bề mặt c&aacute;n th&eacute;p c&oacute; chỉ số COR (hệ thống hồi phục) đạt tới ti&ecirc;u chuẩn cao nhất m&agrave; USGA cho ph&eacute;p. C&aacute;c sự lựa chọn cho gậy n&agrave;y -2H (18&deg;), 3H (20&deg;), 4H (23&deg;) v&agrave; 5H (26&deg;) với ống cổ gậy điều chiểu (-1&deg; tới +2&deg; loft) v&agrave; c&aacute;n gậy graphite UST Recoil 760.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Callaway Epic và Cobra King OS: sự thay thế hoàn hảo cho gậy sắt 4,5

By GolfEdit.com - 07/11/2017

Dù là người chơi chuyên nghiệp hay nghiệp dư vẫn thường ưa thích cú đánh bằng gậy sắt cho những khoảng cách xa. Nhưng nếu sử dụng tốt gậy Hybrid thì việc đó còn dễ dàng hơn. 

Hai sản phẩm gậy Hybrid mới là Callaway Epic và Cobra King OS sẽ giúp người chơi cải thiện hướng phát động, và gia tăng quỹ đạo bay của bóng. Các chuyên gia cho rằng sản phẩm này đưa bóng đi ổn định hơn những gì người chơi mong đợi. 

1, Cobra King Os: 

cobra-king-os-hybrid

Cán gậy được rèn, bản mặt gậy làm bằng thép không gỉ, độ bền cao 455. The King OS có ống cổ gậy thiết kế bằng công nghệ "Smart Pad"  (độ loft +/- 1.5°, trong khi vẫn duy trì được mặt gậy vuông góc), cán gậy graphite UST Recoil 460 ES. Dòng gậy này được bán với các lựa chọn 3-4H (chỉnh từ 19° đến 22°), 4-5H (22° đến 25°), 5-6H (25° - 28°). Ngoài ra người dùng có thể mua trọn bộ King OS với set combo 8 gậy giá ($1,100, cán thép; $1,200, cán graphite).

2, Callaway Epic:

callaway-epic-hybrid

Dòng gậy Hyrid của Epic của callaway có mũ gậy được làm từ chất liệu các bon composite ba trục. Vật liệu này nhẹ hơn titanium 65% - cho phép Callaway sử dụng vương miện (mũ gậy) Crown 5 gram, cũng như 35 gram vonfram đúc bằng kim loại sâu trong đầu gậy. Vị trí CG (trọng tâm đầu gậy) góp phần giúp cho bóng phóng lên cao hơn mà xoáy (spin) ít hơn và bay xa hơn. Thêm vào đó, cân nặng được chuyển sang phần bao quanh gậy để được ổn định, trong khi bề mặt cán thép có chỉ số COR (hệ thống hồi phục) đạt tới tiêu chuẩn cao nhất mà USGA cho phép. Các sự lựa chọn cho gậy này -2H (18°), 3H (20°), 4H (23°) và 5H (26°) với ống cổ gậy điều chiểu (-1° tới +2° loft) và cán gậy graphite UST Recoil 760.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi