Thứ 6, 26 Tháng 7 2024

“Một người có thể gạt bóng tốt luôn là một đối thủ xứng tầm với bất cứ ai.” – Willie Park

July 07, 2017, 7:46 am

Bộ gậy sắt TaylorMade cũ của Donald Trump được bán đấu giá trực tuyến

Bộ gậy sắt TaylorMade cũ của Donald Trump được bán đấu giá trực tuyến

Theo bản mô tả, bộ gậy sắt này hiệu TaylorMade RAC TP Forged, với trọn bộ từ gậy sắt 3 cho tới gậy pitching wedge. Kèm theo bộ gậy này là rất nhiều giấy chứng nhận từ người bán và cựu caddie của Trump là Andrew Lombardo.

trump-clubsTaylorMade

Lombardo nói: "Bộ gậy sắt này tổng thống Donald Trump được CEO của TaylorMade là Mark King tặng. Bộ gậy này được đưa đến Trump National Golf Club - ở Bedminster và chúng tôi đã sử dụng hết mùa giải đó. Bộ gậy này được cất vào kho cả mùa đông và Ông Trump có bộ Taylormade mới ở mùa tiếp".

Bộ gậy này thật đáng giá nhưng người mua sẽ phải chịu 22.5% phí đấu giá nếu giá được đẩy lên cao.

Golfedit.com