<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2032-13-gay-putter-blade-tot-nhat-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>13 Gậy Putter Blade tốt nhất 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>13 Gậy Putter Blade tốt nhất 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/taylormade-tp-collection-juno-putter-lead-630x360.jpg"> <figcaption>13 Gậy Putter Blade tốt nhất 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;12 gậy Putter kiểu Blade mới nhất năm 2017</p></h3> </header> <p>Gậy Putter được chia l&agrave;m 3 loại ch&iacute;nh l&agrave; kiể Blades, kiểu Midsize Mallets v&agrave;&nbsp;Large Mallets.&nbsp;Dưới đ&acirc;y l&agrave; 13 c&acirc;y gậy Putter mới kiểu Blade năm 2017.&nbsp;</p> <p>Kiểu đầu gậy l&acirc;u v&agrave; truyền thống nhất của gậy Putter ch&iacute;nh l&agrave; kiểu Blade. Sử dụng đầu gậy kh&aacute; nhỏ với kiểu d&aacute;ng thiết kế truyền thống, n&oacute; được sử dụng rộng r&atilde;i tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Bề mặt đơn giản tạo ra g&oacute;c ổn định lớn cho người chơi v&agrave; tạo ra những c&uacute; đ&aacute;nh &ecirc;m c&oacute; nhiều khả năng tiến tới v&ugrave;ng Green hơn.</p> <p><strong>1,&nbsp;Bettinardi Queen B #8 putter:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/bettinardi-queen-b-8-putter-lead.jpg?1495510472749" alt="bettinardi-queen-b-8-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute;: 399.9 đ&ocirc; la</p> <p><strong>2,&nbsp;Bettinardi Studio Stock #28 putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/bettinardi-studio-stock-28-putter-hero.jpg?1495510686310" alt="bettinardi-studio-stock-28-putter-hero" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute;: 400 đ&ocirc; la</p> <p><strong>3,&nbsp;Cleveland Huntington Beach 1 putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/cleveland-huntington-beach-1-putter-lead.jpg?1495510816692" alt="cleveland-huntington-beach-1-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute;: 100 đ&ocirc; la</p> <p><strong>4,&nbsp;Evnroll ER3 WingBlade putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/evnroll-er3-wingblade-putter-lead.jpg?1495510926580" alt="evnroll-er3-wingblade-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 330 đ&ocirc; la</p> <p><strong>5,&nbsp;Odyssey O-Works #1 putter:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/odyssey-o-works-1-putter-lead.jpg?1495511006421" alt="odyssey-o-works-1-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 230 đ&ocirc; la</p> <p><strong>6,&nbsp;Odyssey White Hot RX #2 putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/odyssey-white-hot-rx-2-putter-lead.jpg?1495511125090" alt="odyssey-white-hot-rx-2-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 160 đ&ocirc; la</p> <p><strong>7,&nbsp;Ping Sigma G Anser putter</strong></p> <p align="center"><iframe src="//players.brightcove.net/416418725/default_default/index.html?videoId=5431750759001" width="500" height="500" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;Gi&aacute; 180 đ&ocirc; la</p> <p><strong>8,&nbsp;Ping Vault Voss putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ping-vault-voss-putter-lead.jpg?1495512321732" alt="ping-vault-voss-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 300 đ&ocirc; la</p> <p><strong>9,&nbsp;SeeMore Mini Giant FGP Stealth putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/seemore-mini-giant-fgp-stealth-putter-lead.jpg?1495512433763" alt="seemore-mini-giant-fgp-stealth-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 395 đ&ocirc; la</p> <p><strong>10,&nbsp;SeeMore Nashville DB4 SS putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/seemore-nashville-db4-ss-putter-lead.jpg?1495512526108" alt="seemore-nashville-db4-ss-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 395 đ&ocirc; la</p> <p style="text-align: left;"><strong>11,&nbsp;TaylorMade TP Collection Juno putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/taylormade-tp-collection-juno-putter-lead.jpg?1495512614217" alt="taylormade-tp-collection-juno-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 200 đ&ocirc; la</p> <p style="text-align: left;"><strong>12,&nbsp;Titleist Scotty Cameron Select Newport 2 putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/titleist-scotty-cameron-select-newport-2-putter-lead.jpg?1495512687208" alt="titleist-scotty-cameron-select-newport-2-putter-lead" /></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 380 đ&ocirc; la</p> <p style="text-align: left;"><strong>13,&nbsp;Toulon Design Madison putter</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/toulon-design-madison-putter-lead.jpg?1495513216812" alt="toulon-design-madison-putter-lead" /></strong></p> <p style="text-align: center;">Gi&aacute; 420 đ&ocirc; la</p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

13 Gậy Putter Blade tốt nhất 2017

By GolfEdit.com - 23/05/2017

Dưới đây là 12 gậy Putter kiểu Blade mới nhất năm 2017

Gậy Putter được chia làm 3 loại chính là kiể Blades, kiểu Midsize Mallets và Large Mallets. Dưới đây là 13 cây gậy Putter mới kiểu Blade năm 2017. 

Kiểu đầu gậy lâu và truyền thống nhất của gậy Putter chính là kiểu Blade. Sử dụng đầu gậy khá nhỏ với kiểu dáng thiết kế truyền thống, nó được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Bề mặt đơn giản tạo ra góc ổn định lớn cho người chơi và tạo ra những cú đánh êm có nhiều khả năng tiến tới vùng Green hơn.

1, Bettinardi Queen B #8 putter:

bettinardi-queen-b-8-putter-lead

Giá: 399.9 đô la

2, Bettinardi Studio Stock #28 putter

bettinardi-studio-stock-28-putter-hero

Giá: 400 đô la

3, Cleveland Huntington Beach 1 putter

cleveland-huntington-beach-1-putter-lead

Giá: 100 đô la

4, Evnroll ER3 WingBlade putter

evnroll-er3-wingblade-putter-lead

Giá 330 đô la

5, Odyssey O-Works #1 putter:

odyssey-o-works-1-putter-lead

Giá 230 đô la

6, Odyssey White Hot RX #2 putter

odyssey-white-hot-rx-2-putter-lead

Giá 160 đô la

7, Ping Sigma G Anser putter

 Giá 180 đô la

8, Ping Vault Voss putter

ping-vault-voss-putter-lead

Giá 300 đô la

9, SeeMore Mini Giant FGP Stealth putter

seemore-mini-giant-fgp-stealth-putter-lead

Giá 395 đô la

10, SeeMore Nashville DB4 SS putter

seemore-nashville-db4-ss-putter-lead

Giá 395 đô la

11, TaylorMade TP Collection Juno putter

taylormade-tp-collection-juno-putter-lead

Giá 200 đô la

12, Titleist Scotty Cameron Select Newport 2 putter

titleist-scotty-cameron-select-newport-2-putter-lead

Giá 380 đô la

13, Toulon Design Madison putter

toulon-design-madison-putter-lead

Giá 420 đô la

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi