<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/1931-doi-giay-golf-cua-arnold-palmer-duoc-mua-lai-voi-gia-cao-ngat-nguong-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đôi giày golf của Arnold Palmer được mua lại với giá cao "ngất ngưởng'</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đôi giày golf của Arnold Palmer được mua lại với giá cao "ngất ngưởng'</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Palmer20Shoes_1-750x450.jpg"> <figcaption>Đôi giày golf của Arnold Palmer được mua lại với giá cao "ngất ngưởng'</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Đôi giầy golf da màu đen được sử dụng tại The Masters 1958 của huyền thoại với biệt danh The Kind- Arnold Palmer đã được mang ra đấu giá. Ước tính ban đầu đôi giầy này sẽ được bán với giá ít nhất 15.000 đô la, nhưng thực tế con số thu về lớn không tưởng.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Palmer20Shoes_1.jpg" border="0" alt=""></p> <p>Theo ph&oacute;ng vi&ecirc;n c&#7911;a ESPN l&agrave; Darren Rovell, cu&#7897;c &#273;&#7845;u gi&aacute; &#273;&ocirc;i gi&agrave;y &#273;&atilde; di&#7877;n ra v&agrave; con s&#7889; thu v&#7873; h&#417;n s&#7913;c mong &#273;&#7907;i khi n&oacute; &#273;&#432;&#7907;c b&aacute;n v&#7899;i m&#7913;c gi&aacute; 66.000 &#273;&ocirc; la M&#7929;. Ryan Carey, c&#7921;u v&ocirc; &#273;&#7883;ch The Masters n&oacute;i r&#7857;ng: "B&#7841;n c&oacute; mua &#273;&#432;&#7907;c &#273;&ocirc;i gi&agrave;y n&agrave;y v&#7899;i gi&aacute; 5000 &#273;&ocirc; b&#7845;t c&#7913; l&uacute;c n&agrave;o nh&#432;ng &#7903; kho&#7843;ng 20 n&#259;m v&#7873; tr&#432;&#7899;c. Nh&#432;ng vi&#7879;c Arnold Palmer qua &#273;&#7901;i &#273;&atilde; khi&#7871;n &#273;&ocirc;i gi&agrave;y n&agrave;y tr&#7903; th&agrave;nh m&#7897;t m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; gi&aacute; cho nh&#7919;ng ai &#273;&#432;&#7907;c s&#7903; h&#7919;u n&oacute;."</p> <p>The Masters 1958 l&agrave; danh hi&#7879;u &#273;&#7847;u ti&ecirc;n trong 7 danh hi&#7879;u Majors c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c c&#7911;a The King - Arnold Palmer. Khi v&ocirc; &#273;&#7883;ch gi&#7843;i &ocirc;ng nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c s&#7889; ti&#7873;n 11.250 &#273;&ocirc; la khi &#273;&oacute; cho chi&#7871;c Jacket. V&#7899;i gi&aacute; 66.000 &#273;&ocirc; la cho &#273;&ocirc;i gi&agrave;y c&#7911;a huy&#7873;n tho&#7841;i Arnold Palmer, &#273;&acirc;y l&agrave; &#273;&ocirc;i gi&agrave;y cao nh&#7845;t trong l&#7883;ch s&#7917; c&#7911;a c&aacute;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng vi&ecirc;n th&#7875; thao tr&ecirc;n th&#7871; gi&#7899;i &#273;&#432;&#7907;c &#273;em &#273;&#7845;u gi&aacute;. N&oacute; x&#7871;p sau gi&aacute; tr&#7883; &#273;&ocirc;i gi&agrave;y c&#7911;a nh&#7919;ng huy&#7873;n tho&#7841;i kh&aacute;c, nh&#432; Muhammed Ali, Michael Jordan, c&#361;ng nh&#432; Johnny Unitas.</p> <p>Tr&#432;&#7903;ng ban ph&#7909; tr&aacute;ch &#273;&#7845;u gi&aacute; di s&#7843;n Chris Ivy chia s&#7867; r&#7857;ng k&#7875; t&#7915; khi Arnold Palmer qua &#273;&#7901;i, gi&#7899;i s&#259;n l&ugrave;ng &#273;&#7891; k&#7927; ni&#7879;m li&ecirc;n quan &#273;&#7871;n &ocirc;ng t&#259;ng l&ecirc;n v&agrave; &#273;i&#7873;u n&agrave;y g&oacute;p ph&#7847;n t&#7841;o n&ecirc;n cu&#7897;c &#273;&#7845;u gi&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng cho &#273;&ocirc;i gi&agrave;y c&#7911;a Arnold Palmer.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Đôi giày golf của Arnold Palmer được mua lại với giá cao "ngất ngưởng'

By GolfEdit.com - 02/03/2017

Đôi giầy golf da màu đen được sử dụng tại The Masters 1958 của huyền thoại với biệt danh The Kind- Arnold Palmer đã được mang ra đấu giá. Ước tính ban đầu đôi giầy này sẽ được bán với giá ít nhất 15.000 đô la, nhưng thực tế con số thu về lớn không tưởng.

Theo phóng viên của ESPN là Darren Rovell, cuộc đấu giá đôi giày đã diễn ra và con số thu về hơn sức mong đợi khi nó được bán với mức giá 66.000 đô la Mỹ. Ryan Carey, cựu vô địch The Masters nói rằng: "Bạn có mua được đôi giày này với giá 5000 đô bất cứ lúc nào nhưng ở khoảng 20 năm về trước. Nhưng việc Arnold Palmer qua đời đã khiến đôi giày này trở thành một món quà vô giá cho những ai được sở hữu nó."

The Masters 1958 là danh hiệu đầu tiên trong 7 danh hiệu Majors có được của The King - Arnold Palmer. Khi vô địch giải ông nhận được số tiền 11.250 đô la khi đó cho chiếc Jacket. Với giá 66.000 đô la cho đôi giày của huyền thoại Arnold Palmer, đây là đôi giày cao nhất trong lịch sử của các vận động viên thể thao trên thế giới được đem đấu giá. Nó xếp sau giá trị đôi giày của những huyền thoại khác, như Muhammed Ali, Michael Jordan, cũng như Johnny Unitas.

Trưởng ban phụ trách đấu giá di sản Chris Ivy chia sẻ rằng kể từ khi Arnold Palmer qua đời, giới săn lùng đồ kỷ niệm liên quan đến ông tăng lên và điều này góp phần tạo nên cuộc đấu giá thành công cho đôi giày của Arnold Palmer. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi