Thứ 6, 14 Tháng 6 2024 Hà Nội °C

“Cú đánh quan trọng nhất là cú đánh kế tiếp” - Ben Hogan

Dụng cụ golf

Cách chọn gậy phù hợp

Cách chọn gậy phù hợp

Hướng dẫn về độ mềm dẻo của thân gậy. Gậy càng cứng thì đánh càng chuẩn, nhưng càng khó đánh xa.. và ngược lại. Độ mềm dẻo của gậy thể hiện bằng Flex

Cú đánh ngắn hơn 180 Yards thì dùng Ladies Flex
Cú đánh trong khoảng 181-200 Yards thì dùng Senior Flex
Cú đánh trong khoảng 200-240 Yards thì dùng Regular Flex
Cú đánh trong khoảng 241-275 Yards thì dùng Stiff Flex
Cú đánh hơn 275 Yards thì dùng Extra-Stiff Flex

Hướng dẫn về góc Lie, thực hiện address cú đánh (tức là ngắm bắn đó các bác), nếu thấy tư thế phù hợp rồi mà cái đáy của đầu gậy nằm bằng phẳng trên mặt thảm thì góc lie của gậy đó phù hợp với mình rồi đó các bác. Nói cách khác nếu khi address mà đầu gậy cứ ghếch lên hoặc chúi xuống là không đúng rồi

Các bác xem tham khảo thêm:
Nếu bác thấp hơn 5 feet, 2 inches thì góc lie là 3 degrees flat
Nếu bác cao 5 feet, 2 inches - 5 feet, 5 inches thì góc lie là 2 degrees flat
Nếu bác cao 5 feet, 5 inches - 5 feet, 8 inches thì góc lie là 1 degrees flat
Nếu bác cao 5 feet, 8 inches - 6 foot thì góc lie là Standard lie
Nếu bác cao 6 foot - 6 foot, 2 inches thì góc lie là 1 degree upright
Nếu bác cao 6 foot, 2 inches - 6 foot, 5 inches thì góc lie là 2 degrees upright
Nếu bác cao Taller than 6 foot, 5 inches thì góc lie là 3 degrees upright

 

Tin liên quan: Dụng cụ golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi