Thứ 6, 14 Tháng 6 2024 Hà Nội °C

"Bất kể việc gì bạn làm tốt đến đâu thì bạn vẫn mong muốn có thể làm tốt hơn nữa, đó chính là phần thú vị." - Tiger Woods

Dụng cụ golf

12 gậy Drivers được đánh giá 5 sao cho năm 2016

12 gậy Drivers được đánh giá 5 sao cho năm 2016

1, Callaway Big Bertha Alpha 816 Double Black Diamon

Drivers-Beauty-Callaway-BigBerthaAlpha816.png

2, Callaway Great Big Bertha

Callaway Great Big Bertha

3, Callaway XR16/PRO

Callaway XR16/Pro

4, Cobra King F6:

Cobra King F6

5, Cobra King F6+/Pro

Ping G/LS TEC/SF Tec

6, Cobra King LTD/Pro

Cobra King LTD/Pro

7, Taylormade M1

TaylorMade M1

8, Taylormade M2:

TaylorMade M2

9, Titleist 915D2/D3

Titleist 915D2/D3

10, Nike Vapor Flex 440

Nike Vapor Flex 440

11, Nike Varpo Fly/Pro

Nike Vapor Fly/Pro

12, Ping G/LS TEC/SF Tec

Ping G/LS TEC/SF Tec

 

Golfedit.com - Nguồn: GolfDigest.com

Tin liên quan: Dụng cụ golf

Tin gợi ý

Hội Golf đồng hành

golfedit
golfedit
golfedit
golfedit
golfedit

Đối tác

golfedit
@2012 Bản quyền bởi GolfEdit.com
Phát triển bởi